Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav inženýrství pevných látek  → Studium → Témata závěrečných prací → Dizertační práce
iduzel: 25436
idvazba: 40205
šablona: stranka
čas: 25.2.2018 14:34:26
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2018/2019

Léčiva a biomateriály

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Biokompatibilita modifikovaných polymerů

Švorčík Václav, prof. Ing. DrSc. ( svo...@vscht.cz)

Environmentální dopad nanočástic ušlechtilých kovů

Siegel Jakub, doc. Ing. Ph.D. ( Jak...@vscht.cz)
Práce se zabývá přípravou nanočástic ušlechtilých kovů nulového mocenství (Au, Ag, Pd, Pt) o různé velikosti, tvaru a koncentraci a studiem jejich vlivu na rostliny. Kovové nanočástice budou syntetizovány fyzikálními metodami, které poskytují zcela netoxické roztoky vhodné pro testování na biologických systémech. Podmínky depozice budou měněny za účelem přípravy NČ s úzkou distribucí velikostí o různých rozměrech a specifickým tvarem (kulatým, oválným, tyčovitým a hvězdicovitým). Účinek takto připravených nanočástic bude testován na rostlinách, a to jak na buněčné, tak i na celorostlinné úrovni. Bude zahrnovat zejména příjem rozličných NČ lišících se svým chemickým složením, velikostí a tvarem, a to jak kořenovým systémem rostliny, tak jejími listovými pletivy. Studována bude akumulace nanočástic v jednotlivých rostlinných orgánech a pletivech a jejich vliv na rostlinnou fyziologii. Práce bude realizována ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR.

Imobilizace kovových nanostruktur na polymerních nosičích

Siegel Jakub, doc. Ing. Ph.D. ( Jak...@vscht.cz)
Experimentální práce zaměřená na přípravu kovových nanostruktur a vývoj metod jejich ukotvení na polymerních nosičích pro přípravu nové generace antimikrobiálních povrchů. K imobilizaci nanočástic budou využity fyzikální a chemické metody založené na interakci připravemných nanostruktur s laserovým zářením nebo chemickými činidly. Antibakteriální účinky a biokompatibilita vyvinutých povrchů budou vyhodnoceny ve spolupráci s Ústavem biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha.

Nanostrukturované nosiče na bázi celulózy a jejích derivátů s nastavitelnými vlastnostmi pro tkáňové inženýrství

Švorčík Václav, prof. Ing. DrSc. ( svo...@vscht.cz)

Studium bioaktivních nanovrstev na zahřátém/podchlazeném substrátu

Slepička Petr, doc. Ing. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Studium vlivu teploty substrátu na vlastnosti následně deponovaných metalických/uhlíkových nanovrstev. Vybrané polymerní substráty budou tepelně namáhány/chlazeny a bude sledován vliv teploty na povrchové vlastnosti následně deponovaných kovových nanovrstev (morfologie, optické a elektrické vlastnosti). Polymerní substráty budou rovněž plazmaticky či laserově modifikovány a bude sledován vliv této modifikace na povrchové vlastnosti ve srovnání s původními nemodifikovanými substráty. Substráty budu rovněž následně roubovány bioaktivními látkami. Budou testovány biokompatibilní vlastnosti těchto substrátů. Interdisciplinární charakter práce - možné aplikace v chemii, tkáňovém inženýrství či senzorech.

Vlastnosti kovových nanostruktur

Švorčík Václav, prof. Ing. DrSc. ( svo...@vscht.cz)

Materiálové inženýrství

Studijní program: Chemie a technologie materiálů (čtyřleté)

Biokompatibilita modifikovaných polymerů

Švorčík Václav, prof. Ing. DrSc. ( svo...@vscht.cz)

Imobilizace kovových nanostruktur na polymerních nosičích

Siegel Jakub, doc. Ing. Ph.D. ( Jak...@vscht.cz)
Experimentální práce zaměřená na přípravu kovových nanostruktur a vývoj metod jejich ukotvení na polymerních nosičích pro přípravu nové generace antimikrobiálních povrchů. K imobilizaci nanočástic budou využity fyzikální a chemické metody založené na interakci připravemných nanostruktur s laserovým zářením nebo chemickými činidly. Antibakteriální účinky a biokompatibilita vyvinutých povrchů budou vyhodnoceny ve spolupráci s Ústavem biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha.

Laserová modifikace pevnolátkových substrátů

Slepička Petr, doc. Ing. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Studium interakce laserového svazku s povrchem pevnolátkového substrátu (polymer, sklo, tenká kovová vrstva). Příprava modifikovaných polymerů expozicí substrátu pod a nad ablačním prahem, charakterizace změny povrchové chemie a morfologie vlivem expozice excimerovým laserem. Příprava souvislých a nesouvislých struktur na modifikovaných substrátech. Studium povrchové difúze a tepelného namáhání nanostruktur. Interakce laserového svazku se substráty s deponovanými kovovými nanostrukturami a jejich charakterizace. Interdisciplinární charakter práce – možné aplikace v chemii, elektronice a studiu biokompatibility (tkáňové inženýrství).

Vlastnosti kovových nanostruktur

Švorčík Václav, prof. Ing. DrSc. ( svo...@vscht.cz)
Aktualizováno: 21.2.2017 12:26, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi