Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav inženýrství pevných látek  → O ústavu → Zaměstnanci → Petr Slepička
iduzel: 24331
idvazba: 30615
šablona: stranka
čas: 21.5.2024 05:06:40
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 24331
idvazba: 30615
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ipl.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/zamestnanci/slepicka'
iduzel: 24331
path: 8548/24136/24137/24168/24243/24299/24331
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Petr Slepička, Ph.D.

Narozen 10.3.1980

                                                                                                                                 Stav ke dni 15.4.2022

 ◳ WOS Slepicka 6 (jpg) → (originál)

Ing.

Studium tenkých kovových vrstev VŠCHT Praha 2003
Ph.D. Studium tenkých kovových vrstev na polyethylentereftalátu VŠCHT Praha 2007
doc. Modifikované polymery a Au nanostruktury VŠCHT Praha 2011
prof.
Povrchové modifikace materiálů pro bioaplikace VŠCHT Praha 2020

 

Věděcko-výzkumná činnost

Plazmatická a laserová modifikace polymerů; depozice a studium vlastností kovových vrstev na pevném substrátu; periodické struktury (LIPSS) a jejich aplikace; studium povrchových fyzikálně chemických vlastností pevných substrátů a jejich změn (AFM, SEM, FIB-SEM), depozice nanočástic do PEG a jejich aplikace, mikro- a nanostruktury biopolymerů (PLLA..., polymerní struktury typu včelí plástev), modifikace systému uhlík-Au vysokovýkonovým laserem, příprava nových typů uhlíkových nanostruktur                                                                   

spolupráce:     D. Fajstavr (Ph.D.), K. Fajstavrová (PGS), K. Hurtuková (PGS), K.Kotrba (PGS), N. Slepičková Kasálková (Ph.D.)

V rámci řešené problematiky jsou studována zejména následující témata:
 
 • modifikace polymerů plazmatickým výbojem a laserovým svazkem, měření smáčivosti polymerů (PS, PP, PEN, FEP, PEI, PA 6,6, PLLA, PMP…)
 • depozice kovových vrstev na původní a modifikované substráty
 • studium povrchové morfologie a fyzikálně-chemických vlastností deponovaných vrstev
 • studium nanostruktur připravených laserovou expozicí (excimerový KrF laser)
 • interakce kovových nanovrstev s periodickými strukturami
 • interakce excimerového laseru s metalickými nanočásticemi na povrchu polymeru a skla
 • povrchová analýza laserovou konfokální mikroskopií a FIB-SEM
 • vlic plazmatické pre-depozice na následnou laserovou expozici a naopak
 • studium modifikace a depozice kovu za změněných teplot
 • nano- a mikrostruktury biopolymerů (PLLA..)
 • příprava kompozitních biopolymerních struktur
 • studium a nanostrukturování biokompatibilních substrátů
 • polymerní struktury typu včelí plástev
 • modifikace systému uhlík-Au vysokovýkonovým laserem
 • příprava nových typů uhlíkových nanostruktur a kompozitů
 • interakce savčích buněk s periodicky nanostrukturovanými polymery

Vybrané publikace

2022

P. Stanovský, M. Benkocká, Z. Kolská, M. Šimčík, P. Slepička, V. Švorčík, K. Friess, M. C. Ruzicka, P. Izak, Permeability enhancement of chemically modified and grafted polyamide layer of thin-film composite membranes for biogas upgrading, J. Membrane Sci. 641 (2022) 119890.

O. Romanenko, P. Slepička, O. Kvítek, M. Šlouf, P. Němecek, V. Havránek, A. Macková, V. Švorčík, In-situ generation of Au nanoparticles in poly(methyl methacrylate) films via MeV proton irradiation, Mater. Chem. Phys. 275 (2022) 125205.

D. Fajstavr, B. Frýdlová, S. Rimpelová, N. Slepičková Kasálková, P. Sajdl, V. Švorčík, P. Slepička, KrF Laser and Plasma Exposure of PDMS–Carbon Composite and Its Antibacterial Properties, Materials 15 (2022) 839-856.

L. Bacakova, K. Novotna, D. Hadraba, J. Musilkova, P. Slepicka, M. Beran, Influence of Biomimetically Mineralized Collagen Scaffolds on Bone Cell Proliferation and Immune Activation, Polymers 14 (2022) 602-628.

M. Cutroneo, V. Havranek, L. Torrisi, L. Silipigni, L. Kovacik, P. Malinsky, P. Slepicka, D. Fajstavr, O. Janoušková, D. Zbořilová, A. Mackova, Porous polydimethylsiloxane composite filled with graphene oxide and gold nanoparticles produced by laser ablation in liquids, Vacuum 199 (2022) 110951.

M. Benkocká, R. Herma, S. Lupínková, P. Slepička, V. Švorčík, Z. Kolská, Antibacterial nanocomposite supporting cell growth and spheroid formation by chemical surface treatment of polymer foil, Surf. Interface Anal. (2022) 1-12., doi:10.1002/sia.708212

L. Torrisi, M. Cutroneo, L. Silipigni, B. Fazio, G. Di Marco, P. Slepicka, D. Fajstavr, A. Torrisi, Light luminescence and trapping in polydimethylsiloxane foils with low concentration of gold nanoparticles, Radiation Effects and Defects in Solids, 2022, doi.org/10.1080/10420150.2022.2049781.

J. Pryjmaková, M. Hryhoruk, M. Veselý, P. Slepička, V. Švorčík, J. Siegel, Engineered Cu-PEN Composites at the Nanoscale: Preparation and Characterisation, Nanomaterials 12 (2022) 1220-1231.
2021

J. Leitner, P. Slepička, D. Sedmidubský, Povrchová energie pevných látek, Chem. Listy 115 (2021) 13−19.

J. Švanda, Y. Kalachyova, A. Ajami, W. Husinsky, P. Macháč, J. Siegel, Z. Kolská, P. Slepička, V. Švorčík, O. Lyutakov, Nonlinear optical properties and markedly higher two photon absorption of ordered c-shaped plasmon-active metal nanostructures, Optical Materials 112 (2021) 110695.

J. Siegel, M. Kaimlová, B. Vyhnálková, A. Trelin, O. Lyutakov, P. Slepička, V. Švorčík, M. Veselý, B. Vokatá, P. Malinský, M. Šlouf, P. Hasal, T. Hubáček, Optomechanical Processing of Silver Colloids: New Generation of Nanoparticle–Polymer Composites with Bactericidal Effect, Int. J. Mol. Sci. 22 (2021) 312-334.

  P. Slepička, S. Rimpelová, N. Slepičková Kasálková, D. Fajstavr, P. Sajdl, Z. Kolská, V. Švorčík, Antibacterial Properties of Plasma-Activated Perfluorinated Substrates with Silver Nanoclusters Deposition, Nanomaterials 11 (2021) 182-202.

  A. Jagerová, P. Malinský, R. Mikšová, O. Lalik, M. Cutroneo, O. Romanenko, K. Szökölová, Z. Sofer, P. Slepička, J. Čížek, A. Macková, Modification of structure and surface morphology in various ZnO facets via low fluence gold swift heavy ion irradiation, Surf. Interface Anal. 53 (2021) 230–243.

  K. Fajstavrová, S. Rimpelová, D. Fajstavr, V. Švorčík, P. Slepička, Cell Behavior of Primary Fibroblasts and Osteoblasts on Plasma-Treated Fluorinated Polymer Coated with Honeycomb Polystyrene, Materials 14 (2021) 889-908

  M. Travnickova, N. Slepickova Kasalkova, A. Sedlar, M. Molitor, J. Musilkova, P. Slepicka, V. Svorcik, L. Bacakova, Differentiation of adipose tissue-derived stem cells towards vascular smooth muscle cells on modified poly(L-lactide) foils, Biomed. Mater. 16 (2021) 025016.

  L. Silipigni, G. Salvato, A. Torrisi, M. Cutroneo, P. Slepicka, D. Fajstavr, L. Torrisi, Pressure sensor based on porous polydimethylsiloxane with embedded gold nanoparticles, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 320 (2021) 8703–8715.

  D. Fajstavr, A. Karasová, A. Michalcová, P. Ulbrich, N. Slepičková Kasálková, J. Siegel, V. Švorčík, P. Slepička, PEGylated Gold Nanoparticles Grafted with N‐Acetyl‐L‐Cysteine for Polymer Modification, Nanomaterials 11 (2021) 1434-1452.

  P. Slepička, D. Fajstavr, M. Krejčová, S. Rimpelová, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, V. Švorčík, Biopolymer Composites with Ti/Au Nanostructures and Their Antibacterial Properties, Pharmaceutics 13 (2021) 826-845.

  M. Cutroneo, V. Havranek, V. Semian, A. Torrisi, A. Mackova, P. Malinsky, L. Silipigni,  P. Slepicka, D. Fajstavr, L. Torrisi, Porous polydimethylsiloxane filled with graphene‑based material for biomedicine, J. Porous Mater. 28 (2021) 1481–1491.

  P. Slepička, K. Hurtuková, D. Fajstavr, N. Slepičková Kasálková, O. Lyutakov, V. Švorčík, Carbon-gold nanocomposite induced by unique high energy laser single-shot annealing, Mater. Lett. 301 (2021) 130256.

  A. Nováčková, I. Sagrafena, P. Pullmannová, G. Paraskevopoulos, A. Dwivedi, A. Mazumder, K. Růžičková, P. Slepička, J. Zbytovská, K. Vávrová, Acidic pH Is Required for the Multilamellar Assembly of Skin Barrier Lipids In Vitro, J. Investigative Dermatology  141 (2021) 1915-1921.

  J. Siegel, T. Savenkova, J. Pryjmaková, P. Slepička, M. Šlouf, V. Švorčík, Surface Texturing of Polyethylene Terephthalate Induced by Excimer Laser in Silver Nanoparticle Colloids, Materials 14 (2021) 3263-3270.

  M. Cutroneo, V. Havranek, A. Mackova, P. Malinsky, A. Torrisi, L. Silipigni, P. Slepicka, D. Fajstavr, L. Torrisi, The characterisation. of polydimethylsiloxane containing gold nanoparticles as a function of curing time, Surf. Interface Anal. 53 (2021) 618–626.

  K. Hurtuková, K. Fajstavrová, S. Rimpelová, B. Vokatá, D. Fajstavr, N. Slepičková Kasálková, J. Siegel, V. Švorčík, P. Slepička, Antibacterial Properties of a Honeycomb-like Pattern with Cellulose Acetate and Silver Nanoparticles, Materials 14 (2021) 4051-4065.

  O. Chlumsky, S. Purkrtova, H. Michova, H. Sykorova, P. Slepicka, D. Fajstavr, P. Ulbrich, J. Viktorova, K. Demnerova, Antimicrobial Properties of Palladium and Platinum Nanoparticles: A New Tool for Combating Food‐Borne Pathogens, Int. J. Mol. Sci. 22 (2021) 7892-7910.

  J. Pryjmaková, M. Kaimlová, B. Vokatá, T. Hubáček, P. Slepička, V. Švorčík, J. Siegel, Bimetallic Nanowires on Laser-Patterned PEN as Promising Biomaterials, Nanomaterials, 11 (2021) 2285-2230.

  N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, V. Švorčík, Carbon Nanostructures, Nanolayers, and Their Composites, Nanomaterials 11 (2021) 2368-2391.

  A. Jagerová, R. Mikšová, O. Romanenko, I. Plutnarova, Z. Sofer, P. Slepička, J. Mistřík,  A. Macková, Surface modification by high-energy heavy-ion irradiation in various crystalline ZnO facets, Phys. Chem. Chem. Phys. 23 (2021) 22673-22684.

  K. Hurtuková, V. Juřicová, K. Fajstavrová, D. Fajstavr, N. Slepičková Kasálková, S. Rimpelová, V. Švorčík, P. Slepička, Cytocompatibility of Polymethyl Methacrylate Honeycomb-Like Pattern on Perfluorinated Polymer, Polymers 13 (2021) 3663-3678.

  M. Cutroneo, V. Havranek, A. Mackova, P. Malinsky, L. Silipigni, P. Slepicka, D. Fajstavr, L. Torrisi, Synthesis of Porous Polydimethylsiloxane Gold Nanoparticles Composites by a Single Step Laser Ablation Process, Int. J. Mol. Sci. 22 (2021) 12155-12166.

  Z. Novotná, Z. Kolská, P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, D. Fajstavr, L. Bačáková, V. Švorčík, Polymery pro tkáňové inženýrství, Chem. Listy 115 (2021) 634−643.

  M. Cutroneo, V. Havranek, J. Flaks, P. Malinsky, L. Torrisi, L. Silipigni, P. Slepicka, D. Fajstavr, A. Mackova, Pulsed Laser Deposition and Laser-Induced Backward Transfer to Modify Polydimethylsiloxane, Coatings 11 (2021) 1521-1534.

   
  2020

  P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, J. Siegel, Z. Kolská, V. Švorčík, Methods of Gold and Silver Nanoparticles Preparation, Materials 13 (2020) 1-22.

  M. Cutroneo, A. Torrisi, V. Ryukhtin, M. Dopita, L. Silipigni, A. Mackova, P. Malinsky, P. Slepicka, L. Torrisi, Polydimethylsiloxane containing gold nanoparticles for optical applications, J. Instrument. 15 (2020) C03044.

  P. Slepička, K. Neznalová, D. Fajstavr, V. Švorčík, Nanostructuring of honeycomb-like polystyrene with excimer laser, Prog. Organic Coat. 145 (2020) 105670

  O. Chlumsky, S. Purkrtova, H. Michova, V. Svarcova, P. Slepicka, D. Fajstavr, P. Ulbrich, K. Demnerova, The effect of gold and silver nanoparticles, chitosan and their combinations on bacterial biofilms of food-borne pathogens, Biofouling 36 (2020) 222-233.

  Lacmanova, H. Y. Nguyenova, P. Ulbrich, P. Slepicka, P. Sajdl, V. Svorcik, A. Reznickova, Copper layers sputtered on PTFE: Effect of annealing on antibacterial performance, Mater. Today Commun. 24 (2020) 101207.

  O. Romanenko, P. Slepička, P. Malinský, M. Cutroneo, V. Havránek, J. Stammers, V. Švorčík, A. Macková, The influence of Au-nanoparticles presence in PDMS on microstructures creation by ion beam lithography, Surf. Interface Anal. (2020) 1–5.

  D. Fajstavr, K. Neznalová, N. Slepičková Kasálková, S. Rimpelová, K. Kubičíková, V. Švorčík, P. Slepička, Nanostructured Polystyrene Doped with Acetylsalicylic Acid and Its Antibacterial Properties, Materials 13 (2020) 3609-3624.

  P. Malinský, A. Romanenko, V. Havránek, J.H. Stammers, V. Hnatowicz, M. Cutroneo, J. Novák, P. Slepička, V. Švorčík, K. Szőkölová, D. Bouša, Z. Sofer, A. Macková, Microcapacitors on graphene oxide and synthetic polymers prepared by microbeam lithography, Appl. Surf. Sci. 528 (2020) 146802.

  K. Neznalová, P. Sajdl, V. Švorčík, P. Slepička, Cellulose acetate honeycomb-like pattern created by improved phase separation, eXPRESS Polymer Letters 14 (2020) 1078–1088.

  K. Neznalová, D. Fajstavr, S. Rimpelová, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, V. Švorčík, P. Slepička, Honeycomb-patterned poly(L-lactic) acid on plasma-activated FEP as cell culture scaffold, Polym. Deg. Stab. 181 (2020) 109370.

  M. Cutroneo, V. Havránek, A. Torrisi, A. Mackova, P. Malinsky, P. Slepicka, Z. Sofer, L. Torrisi, Polydimethylsiloxane–graphene oxide composite improving performance by ion beam irradiation, Surf. Interface Anal. 52 (2020) 1156–1162.

  K. Fajstavrová, S. Rimpelová, D. Fajstavr, V. Švorčík, P. Slepička, PLLA Honeycomb‐Like Pattern on Fluorinated Ethylene Propylene as a Substrate for Fibroblast Growth, Polymers 12 (2020) 2436-2448.

  N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, B. Ivanovská, M. Trávníčková, P. Malinský, A. Macková, L. Bačáková, V. Švorčík, Plasma-Activated Polyvinyl Alcohol Foils for Cell Growth, Coatings 10 (2020) 1083-1102.

  P. Malinský, O. Romanenko, V. Havránek, V. Hnatowicz, J. H. Stammers, M. Cutroneo, J. Novák, P. Slepička, V. Švorčík, K. Szokölová, D. Bouša, Z. Sofer, A. Macková, Comparison of GO and polymer microcapacitors prepared by ion beam writing, Surf. Interface Anal. 52 (2020) 1171–1177.

  P. Juřík, P Slepička, Z. Kolská, N. Slepičková Kasálková V. Švorčík, Nanostrukturování polymerních substrátů pomocí indukovaného vrásnění, Chem. Listy 114 (2020) 804−814.

  2019
  D. Fajstavr, P. Slepička, V. Švorčík, LIPSS with gold nanoclusters prepared by combination of heat treatment and KrF exposure, Appl. Surf. Sci. 465 (2019) 919–928.
  M. Benkocká, S. Lupínková, T. Knapová, K. Kolářová, J. Matoušek, P. Slepička, V. Švorčík, Z. Kolská, Antimicrobial and photophysical properties of chemically grafted ultrahigh-molecular-weight polyethylene, Mater. Sci. Eng. C 96 (2019) 479–486.
  O. Neděla, P. Slepička, N. Slepickova Kasalkova, P. Sajdl, Z. Kolská, S. Rimpelová, V. Švorčík, Antibacterial properties of angle-dependent nanopatterns on polystyrene, Reactive Funct. Polym. 136 (2019) 173–180
  J. Lišková, N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, V. Švorčík, L. Bačáková, Heat-treated carbon coatings on poly (L-lactide) foils for tissue engineering, Mater. Sci. Eng. C 100 (2019) 117–128.
  L. Peterková, S. Rimpelová, I. Křížová, P. Slepička, N. Slepičková Kasálková., V. Švorčík, T. Ruml, Biocompatibility of Ar plasma-treated fluorinated ethylene propylene: Adhesion and viability of human keratinocytes, Mater. Sci. Eng. C 100 (2019) 269–275.
  P. Slepička, K. Setničková, Z. Petrusová, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, J. Siegel, J. C. Jansen, E. Esposito, A. Fuoco, V. Švorčík, P. Izák, The influence of surface treatment and activation of thin film composite membranes with plasma discharge and determination of their physicochemical properties, Separ. Purif. Technol. 220 (2019) 52–60.
  M. Kaimlová, I. Nemogová, K. Kolářová, P. Slepička, V. Švorčík, J. Siegel, Optimization of silver nanowire formation on laser processed PEN: Surface properties and antibacterial effects, Appl. Surf. Sci. 473 (2019) 516–526

  N. Slepickova Kasalkova, P. Žáková, I. Stibor, P. Slepička, Z. Kolská, J. Karpíšková, V. Švorčík, Carbon nanostructures grafted biopolymers for medical applications, Materials Technology, 34 (2019) 376-385.

  L. Peterková, S. Rimpelová, P. Slepička., I. Křížová, N. Slepičková Kasálková, V. Švorčík, T. Ruml, Argon plasma-treated fluorinated ethylene propylene: Growth of primary dermal fibroblasts and mesenchymal stem cells, Tissue and Cell 58 (2019) 121–129.

  T. Knapova, J. Matousek, K. Kolarova, P. Slepicka, V. Sicha, J. Trogl, Z. Kolska, Nanostructured Surface and Antimicrobial Properties of Chemically Modified Polymer Foils, ChemistrySelect 2019, 4, 4382 –4391

  J. Minář, J. Brožek, A. Michalcová, R. Hadravová, P. Slepička, Functionalization of graphene oxide with poly(ε-caprolactone) for enhanced interfacial adhesion in polyamide 6 nanocomposites, Composites Part B 174 (2019) 107019.

  R. Polanský, P. Kadlec P. Slepička, Z. Kolská, V. Švorčík, Testing the applicability of LDPE/HNT composites for cable core insulation, Polym. Testing, 78 (2019) 105993.

  P. Slepička, K. Neznalová, D. Fajstavr, N. Slepičková Kasálková, V. Švorčík, Honeycomb‐like pattern formation on perfluoroethylenepropylene enhanced by plasma treatment, Plasma Proc. Polym. 16 (2019) 1900063.

  M. Cutroneo, V. Havranek, P. Malinsky, A. Mackova, A. Torrisi, J. Flaks, P. Slepicka, L. Torrisi, Micro ion beam used to optimize the quality of microstructures based on polydimethylsiloxane, Nuclear Inst. Method B 459 (2019) 137–142.

  O. Romanenko, V. Havránek, P. Malinský, P. Slepička, J. Stammers, V. Švorčík, A. Macková, D. Fajstavr, Effect of irradiation conditions by swift heavy ions on the microstructure and composition of PMMA, Nucl. Instrum. Meth. B 461 (2019) 175–180.

  D. Fajstavr, K. Neznalová, V. Švorčík, P. Slepička, LIPSS Structures Induced on Graphene-Polystyrene Composite, Materials 12 (2019) 3460.

  Y. Nguyenova, B. Vokata, K. Zaruba, J. Siegel, Z. Kolska, V. Svorcik, P. Slepicka, A. Reznickova, Silver nanoparticles grafted onto PET: Effect of preparation method on antibacterial activity, React. Funct. Polym. 145 (2019) 104376.

  D. Fajstavr, O. Neděla, P. Slepička, K. Neznalová, V. Švorčík, Příprava biologicky aktivních polymerních povrchů vybranými metodami povrchové modifikace, Chem. Listy 113 (2019) 718−725.

  Z. Kolska, P. Valha, P. Slepička, V. Švorčík, Refractometric study of systems water-poly (ethylene glycol) for preparation and characterization of Au nanoparticles dispersion, Arabian J. Chem. 12 (2019) 5019–5027.

  P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, V. Švorčík: Biopolymerní povlak typu „včelí plástev“ na fluoropolymerní fólie pro kostní implantáty (VŠCHT Praha). Užitný vzor CZ - 32969 U1 (PUV 2018-35142). 28.6.2019

  2018
  I. Michaljaničová, P. Slepička, Z. Kolská, V. Švorčík, Modifikace a charakterizace povrchu polymerů po expozici v plazmatu, Chem. Listy 112, (2018) 10-19.
  Z. Kolská, R. Polanský, P. Prosr, M. Zemanová, P. Ryšánek, P. Slepička, V. Švorčík, Properties of polyamide nanofibers treated by UV-A radiation, Mater. Lett. 214 (2018) 264–267.
  P. Slepicka, J. Siegel, O. Lyutakov, N. Slepickova Kasalkova, Z. Kolska, L. Bacakova, V. Svorcik, Polymer nanostructures for bioapplications induced by laser treatment, Biotechnol. Adv. 36 (2018) 839–855.
  A. Reznickova, M. Orendac, E. Cizmar, O. Kvitek, P. Slepicka, Z. Kolska, V. Svorcik, Magnetic and surface properties of metallophthalocyanine (M= Cu, Fe) grafted polyethylene. J. Phys. Chem. C 122 (2018) 1396-1403.
  A. Semerádtová, M.Štofík, O. Neděla, O. Staněk, P. Slepička, Z. Kolská, J. Malý, A simple approach for fabrication of optical affinity-based bioanalytical microsystem on polymeric PEN foils, Colloids Surf. B 165 (2018) 28–36.
  D. Fajstavr, I. Michaljaničová, P. Slepička, O. Neděla, P. Sajdl, Z. Kolská, V. Švorčík, Surface instability on polyethersulfone induced by dual laser treatment for husk nanostructure construction, Reactive Funct. Polym. 125 (2018) 20–28.
  L. Bacakova, J. Zarubova, M. Travnickova, J. Musilkova, J. Pajorova, P. Slepicka, N. Slepickova Kasalkova, V. Svorcik, Z. Kolska, H. Motarjemi, M. Molitor, Stem cells: their source, potency and use in regenerative therapies with focus on adipose-derived stem cells – a review, Biotechnol. Adv. 36 (2018) 1111-1126.
  P. Slepička, M. Přibyl, D. Fajstavr, P. Ulbrich, J. Siegel, A. Řezníčková, V. Švorčík, Grafting of platinum nanostructures on biopolymer at elevated temperature, Colloids Surf. A 546 (2018) 316–325.
  I. Kopova, B. Rezek, S. Stehlik, E. Ukraintsev, N. Slepickova Kasalkova, P. Slepicka, S. Potocky, L. Bacakova, Growth of Primary Human Osteoblasts on Plasma-Treated and Nanodiamond-Coated PTFE Polymer Foils, Phys. Status Solidi B 2018, 1700595.
  R. Mikšová, A. Macková, A. Jagerová, P. Malinský, P. Slepička, V. Švorčík, Structural study and ion-beam channelling in Si 〈1 0 0〉 modified by Kr+, Ag+, 2+ and Au+, 2+ ions, Appl. Surf. Sci. 458 (2018) 722–733.
  P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, A. Pinkner, P. Sajdl, Z. Kolská, V. Švorčík, Plasma induced cytocompatibility of stabilized poly-L-lactic acid doped with graphene nanoplatelets, Reactive Funct. Polym. 131 (2018) 266–275.
  M. Polívková, M. Valová, S. Rimpelová, P. Slepička, V. Švorčík, J. Siegel, Pd nanowire coatings of laser-treated polyethylene naphthalate: Preparation, characterization and biological response, eXPRESS Polym. Lett. 12 (2018) 1039–1046.
  J. Štulík, R. Polanský, A. Hamáček, S. Nešpůrek, P. Slepička, Z. Kolská, V. Švorčík, Comparison of organic thermistors based on PEDOT:PSS and PEDOT:tos thin films under various thermal and humidity conditions, Sensors Actuators: B 275 (2018) 359–366.
  M. Pišlová, M. H. Kalbáčová, L. Vrabcová, P. Slepička, Z. Kolská, V. Švočík, Preparation of noble nanoparticles by sputtering – their characterization, Digest J. Nanomater. Biostructures 13 (2018) 1035-1044.

  D. Fajstavr, P. Slepička, Z. Kolská, V.Švorčík, Submikronové struktury připravené excimerovým laserem – teorie, vlastnosti a využití, Chem. Listy 112 (2018) 762-769.

  Š. Stehlík, B. Rezek, Š. Potocký, A. Kromka, I. Kopová, L. Bačáková, P. Slepička, N. Slepičková Kasálková: Nanodiamantový povlak fluoropolymerní folie pro kostní implantáty (FZÚ AVČR, FgÚ AVČR, VŠCHT Praha). Užitný vzor CZ - UV 32211 (PUV 2017-34490). 23.10.2018
  2017
   O. Neděla, P. Slepička, P. Sajdl, M. Veselý, V. Švorčík, Surface analysis of ripple pattern on PS and PEN induced with ring-shaped mask due to KrF laser treatment, Surf. Interface Anal. 49 (2017) 25–33.
   R. Elashnikov, P. Slepička, S. Rimpelova, P. Ulbrich, V. Švorčík, O. Lyutakov, Temperature-responsive PLLA/PNIPAM nanofibers for switchable release, Mater. Sci. Eng. C 72 (2017) 293–300.
   P. Juřík, P. Slepička, M. Nagyová, V. Švorčík, Wrinkle pattern on PLLA induced by stress of polymer-metal bilayer, Surf. Coat. Technol. 311 (2017) 344–350.
   P. Slepička, O. Neděla, N. Slepičková Kasálková, P. Sajdl, V. Švorčík, Periodic nanostructure induced on PEN surface by KrF laser irradiation, Int. J. Nanotechnol. 14 (2017) 399-409.
   N. Slepičková Kasálková, Š. Stýblová, P. Slepička, S. Rimpelová, V. Švorčík, Surface changes of polymer modified by gold nanoparticles, Int. J. Nanotechnol. 14 (2017) 120-132.
   P. Slepička, I. Michaljaničová, S. Rimpelová, V. Švorčík, Surface roughness in action – Cells in opposition, Mater. Sci. Eng. C 76 (2017) 818–826.
   P. Žáková, N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, V. Švorčík, Cytokompatibilita biopolymeru roubovaného Au nanokuličkami a nanotyčinkami, Chem. Listy, 2017, 111, 223-228.
   P. Macháč, O. Hejna, P. Slepička, Graphene growth by transfer-free chemical vapour deposition on a cobalt layer, J. Electrical Eng. 68 (2017) 79–82.
  P. Pullmannová, L. Pavlíková, A. Kováčik, M. Sochorová, B. Školová, P. Slepička, J. Maixner, J. Zbytovská, K. Vávrová, Permeability and microstructure of model stratum corneum lipid membranes containing ceramides with long (C16) and very long (C24) acyl chains, Biophys. Chem. 224 (2017) 20–31.
  A. Reznickova, P. Slepicka, N. Slavikova, M. Staszek, V. Svorcik, Preparation, aging and temperature stability of PEGylated gold nanoparticles. Colloid. Surf. A 523 (2017) 91-97.
  A. Reznickova, P. Slepicka, H.Y. Nguyenova, Z. Kolska, M. Dendisova, V. Svorcik, Copper-gold sandwich structures on PE and PET and their SERS enhancement effect. RSC Advances 7 (2017) 23055-23064.
  P. Žáková, N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, Z. Kolská, J. Karpíšková, I.Stibor, V. Švorčík, Cytocompatibility of polyethylene grafted with triethylenetetramine functionalized carbon nanoparticles, Appl. Surf. Sci. 422 (2017) 809–816.
  L. Škorpilová, S. Rimpelová, M. Jurášek, M. Buděšínský, J. Lokajová, R. Effenberg, P. Slepička, T. Ruml, E. Kmoníčková, P. B. Drašar, Z. Wimmer, BODIPY-based fluorescent liposomes with sesquiterpene lactone trilobolide, Beilstein J. Org. Chem. 13 (2017) 1316–1324.
  R. Mikšová, A. Macková, H. Pupikova, P. Malinský, P. Slepička, V. Švorčík, Compositional, structural, and optical changes of polyimide implanted by 1.0 MeV Ni+ ions, Nucl. Instrum. Meth. B 406 (2017) 199–204.
  I. Michaljaničová, P. Slepička, Z. Kolská, V. Švorčík, Základní vlastnosti nanostruktur a jejich laserem stimulovaná příprava na povrchu polymerů, Chem. Listy 111 (2017) 486-493.
  N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, L. Bačáková, Z. Kolská V. Švorčík, Interakce kmenových buněk s polymerním substrátem, Chem. Listy 111 (2017) 439-444.
  O. Neděla, P. Slepička, V. Švorčík, Surface Modification of Polymer Substrates for Biomedical Applications, Materials, 10 (2017) 1115-1136.

  2016
  P. Juřík, P.Slepička, Z. Kolská, V. Švorčík, Change of surface properties of gold nanolayers deposited on polyethersulfone film due to annealing, Mater. Lett.165 (2016) 33–36.
  R. Krajcar, R. Denk, P. Zeppenfeld, P. Slepička, V. Švorčík, Tuning the plasmonic behavior of metallic nanowires, Mater. Lett. 165 (2016) 181–184.
  P. Žáková, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, J. Leitner, J. Karpíšková, I. Stibor, P. Slepička, V. Švorčík, Cytocompatibility of amine functionalized carbon nanoparticles grafted on polyethylene, Mater.Sci. Eng. C 60 (2016) 394–401.
  O. Neděla, P. Slepička, Z. Kolská, N. Slepičková Kasálková, P. Sajdl, M. Veselý, V. Švorčík, Functionalized polyethylene naphthalate for cytocompatibility improvement, Reactive Funct. Polym. 100 (2016) 44–52.
  J. Švanda, Y. Kalachyova, P. Slepička, V. Švorčík, O. Lyutakov, Smart Component for Switching of Plasmon Resonance by External Electric Field, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8 (2016) 225−231.
  I. Michaljaničová, P. Slepička, S. Rimpelová, N. Slepičková Kasálková, V.Švorčík, Regular pattern formation on surface of aromatic polymers and its cytocompatibility, Appl. Surf. Sci. 370 (2016) 131–141.
  P. Slepička, Z. Malá, S. Rimpelová, V. Švorčík, Antibacterial properties of modified biodegradable PHB non-woven fabric, Mater. Sci. Eng. C 65 (2016) 364–368.
  I. Michaljaničová, P. Slepička, S. Rimpelová, V.Švorčík, Surface properties of a laser treated biopolymer, Materials and technology 50 (2016) 331–335.
  N. Slepičková Kasálková, K. Váchová, P. Slepička, V. Švorčík, Surface Plasma Modification and Characterization of Poly(ethylene-alt-tetrafluoroethylene), Chem. Listy 110 (2016) 279-283.
  R. Miksova, A. Mackova, P. Slepicka, The stopping power and energy straggling of the energetic C and O ions in polyimide, Nucl. Instrum. Meth. B 371 (2016) 81–85.
  P. Slepička, L. Peterková, S. Rimpelová, A. Pinkner, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, T. Ruml, V. Švorčík, Plasma activated perfluoroethylenepropylene for cytocompatibility enhancement, Polym. Deg. Stab. 130 (2016) 277-287.
  R. Mikšová, A. Macková, M. Cutroneo, P. Slepička, J. Matoušek, Compositional, structural and optical changes of polyimide irradiated by heavy ions, Surf. Interface Anal. 48 (2016) 566–569.
   I. Michaljaničová, P. Slepička, J. Hadravová, S. Rimpelová, T. Ruml, P. Malinský, M. Veselý, V. Švorčík, High power plasma as an efficient tool for polymethylpentene cytocompatibility enhancement, RSC Adv. 6 (2016) 76000–76010.
  O. Kvítek, D. Fajstavr, A. Řezníčková, Z. Kolská, P. Slepička, V. Švorčík, Annealing of gold nanolayers sputtered on polyimide and polyetheretherketone, Thin Solid Films 616 (2016) 188–196.
  O. Kvítek, P. Slepička, O. Lyutakov, V. Švorčík, Nanostruktury zlata: Příprava, vlastnosti a vybrané aplikace, Chem. Listy 110 (2016) 922-930.
  L. Peterková, S. Rimpelová, P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, M. Veselý, V. Švorčík, T. Ruml , Bioinert fluorinated ethylene-propylene copolymer modified for keratinocyte adhesion, FEBS Journal,  283 (2016) 318.

  2015
  P. Slepička, R. Elashnikov, P. Ulbrich, M. Staszek, Z. Kolská, V. Švorčík, Stabilization of sputtered gold and silver nanoparticles in PEG colloid solutions, J. Nanopart. Res. 17 (2015) 11-26.
  I. Michaljaničová, P.Slepička, M.Veselý, Z.Kolská, V. Švorčík, Nanowires and nanodots prepared with polarized KrF laser on polyethersulphone, Materials Lett. 144 (2015) 15–18.
  I. Michaljaničová, P. Slepička, J. Heitz, R.A. Barb, P. Sajdl, V.Švorčík, Comparison of KrF and ArF excimer laser treatment of biopolymer surface, Appl. Surf. Sci. 339 (2015) 144–150.
  M. Štofik, A. Semerádtová, J. Malý, Z. Kolská, O. Neděla, D. Wrobel, P. Slepička, Direct immobilization of biotin on the micro-patterned PEN foil treated by excimer laser, Colloid. Surf. B: Biointerfaces, 128 (2015) 363–369.
  R. Mikšová, V. Hnatowicz, A. Macková, P. Malinsky, P. Slepicka, The stopping power and energy straggling of heavy ions in silicon nitride and polypropylene, Nucl. Instrum. Meth. B, 354 (2015) 205–209. 
  P. Slepička, Z.Malá, S. Rimpelová, N. Slepičková Kasálková, V. Švorčík, Plasma treatment of the surface of poly(hydroxybutyrate) foil and non-woven fabric and assessment of the biological properties, Reactive Functional Polym. 95 (2015) 71–79. 
  P. Slepicka, N. Slepickova Kasalkova, J. Siegel, Z. Kolska, L. Bacakova, V. Svorcik, Nano-structured and functionalized surfaces for cytocompatibility improvement and bactericidal action, Biotechnology Advances 33 (2015) 1120–1129. 
  T.F. Kubatík, Z. Pala, K. Neufuss, M. Vilémová, R.Mušálek, J. Stoulil, P. Slepička, T. Chráska, Metallurgical bond between magnesium AZ91 alloy and aluminium plasma sprayed coatings, Surf. Coat. Technol. 282 (2015) 163–170.
  N. Slepičková Kasálková, L. Buřičová, P. Slepička, Z. Kolská, V. Švorčík, Uhlíkové nanovrstvy deponované na laserem modifikovaný film z kyseliny poly(L-mléčné), Chem. Listy 109 (2015) 879-884.
  R. Mikšová, A. Macková, P. Malinský, P. Slepička, V. Švorčík, A study of the degradation of polymers irradiated by Cn+ and On+ 9.6 MeV heavy ions, Polym. Degrad. Stab. 122 (2015) 110–121.
  M. Cutroneo, P. Malinský, A. Macková, J. Matousek, L. Torrisi, P. Slepicka, J. Ullschmied, Ta-ion implantation induced by a high-intensity laser for plasma diagnostics and target preparation, Nucl. Instrum. Meth. A 365 (2015) 384–388.

   

  2014
  O. Bláhová, P. Bublíková, P. Slepička, V. Švorčík, Local Mechanical Properties of Au Thin Films on Polyethylene, Key Eng. Mater. 586 (2014) 87-90.
  R. Krajcar, J. Siegel, P. Slepička, P. Fitl, V. Švorčík, Silver nanowires prepared on PET structured by laser irradiation, Mater. Lett. 117 (2014) 184-187.
  V. Švorčík, Z. Makajová, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, P. Žáková, J. Karpíšková, I. Stibor, P. Slepička, Cytocompatibility of polymers grafted by activated carbon nano-particles, Carbon 69 (2014) 361-371.
  Z. Kolská, A.Řezníčková, M. Nagyová, N. Slepičková Kasálková, P. Sajdl, P. Slepička, V. Švorčík, Plasma activated polymers grafted with cysteamine improving surfaces cytocompatibility, Polym. Degrad. Stab. 101 (2014) 1-9.
  A. Mackova, P. Malinsky, R. Miksova, H. Pupikova, R.I. Khaibullin, P. Slepicka, Characterization of PEEK, PET and PI implanted with Mn ions and sub-sequently annealed, Nucl. Instrum. Methods B 325 (2014) 89-96.
  P. Slepička, O. Neděla, J. Siegel, R. Krajcar, Z. Kolská, V.Švorčík, Ripple polystyrene nano-pattern induced by KrF laser, eXPRESS Polym. Lett. 8 (2014) 459-466.
  N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, Z. Kolská, P. Hodačová, Š. Kučková, V. Švorčík, Grafting of bovine serum albumin proteins on plasma-modified polymers for potential application in tissue engineering, Nanoscale Res. Lett. 9 (2014) 161-167.
  P. Slepička, Š. Stýblová, N. Slepičková Kasálková, S. Rimpelová, V.Švorčík, Cytocompatibility of Polyhydroxybutyrate Modified by Plasma Discharge, Polym.Eng. Sci. 54 (2014) 1231-1238.
  P. Slepička, P. Juřík, P. Malinský, A. Macková, N. Slepičková Kasálková, V. Švorčík, Biopolymer nanostructures induced by plasma irradiation and metal sputtering, Nucl. Instrum. Methods B 332 (2014) 7-10.
  N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, P. Sajdl, V. Švorčík, Surface changes of biopolymers PHB and PLLA induced by Ar+ plasma treatment and wet etching, Nucl. Instrum. Methods B 332 (2014) 63-67.
  A. Mackova, P. Malinsky, R. Miksova, V. Hnatowicz, R.I. Khaibullin, P. Slepicka, V. Svorcik, Characterisation of PEEK, PET and PI implanted with 80 keV Fe+ ions to high fluencies, Nucl. Instrum. Methods B 331 (2014) 176-181.
  I. Michaljaničová, P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, P. Sajdl, V. Švorčík, Plasma and laser treatment of PMP for biocompatibility improvement, Vacuum 107 (2014) 184-190.
  R. Mikšová, A. Macková, P. Malinský, V. Hnatowicz, P. Slepička, The stopping powers and energy straggling of heavy ions in polymer foils, Nucl. Instrum. Methods B 331 (2014) 42-47.
  J. Heitz, R.-A. Barb, C. Hrelescu, J. Siegel, P. Slepicka, V. Vosmanska, V. Svorcik, B. Magnus, R. Marksteiner, Laser-Induced Periodic Structures on Polymers for the Formation of Gold or Silver Nanowires Showing Pronounced Plasmon Resonances, Transparent Optical Networks (ICTON), 2014 16th International Conference on, (2014), ISBN 978-1-4799-5601-2
  R. Krajcar, J. Siegel, O. Lyutakov, P. Slepička, V. Švorčík, Optical response of anisotropic silver nanostructures on polarized light, Mater. Lett 137 (2014) 72-4.
  R.-A. Barb, C. Hrelescu, L. Dong, J. Heitz, J. Siegel, P. Slepička, V. Vosmanská, V. Švorčík, B. Magnus, R. Marksteiner, M. Schernthaner, K. Groschner, Laser-induced periodic surface structures on polymers for formation of gold nanowires and activation of human cells Appl. Phys. A 117  (2014)  295–300.
  O. Neděla, P. Slepička, J. Malý, M. Štofík, V. Švorčík, Laser-induced nanostructures on a polymer irradiated through a contact mask, Appl. Surf. Sci. 321 (2014) 173–178.
  P. Juřík, P. Slepička, J. Mistrík, P. Janíček, S. Rimpelová, Z. Kolská, V.Švorčík, Oriented gold ripple-like structures on poly-l-lactic acid, Appl. Surf. Sci. 321 (2014) 503–510.
  Y. Kalachyova, O. Lyutakov, P. Slepicka, R. Elashnikov, V. Svorcik, Preparation of periodic surface structures on doped poly(methyl metacrylate) films by irradiation with KrF excimer laser, Nanoscale Res. Lett. 2014, 9:591.
  S. Rimpelová, L. Peterková, N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, V.Švorčík, T. Ruml, Surface Modification of Biodegradable Poly(L-Lactic Acid) by Argon Plasma: Fibroblasts and Keratinocytes in the Spotlight, Plasma Process. Polym. 11 (2014) 1057–1067.
  M. Nagyová, A. Řezníčková, Z. Kolská, N.Slepičková Kasálková, P. Slepička, V. Švorčík, Analýza povrchu polymérov očkovaných cysteamínom pre tkanivové inžinierstvo, Chem. Listy 108 (2014) 241–245.

  2013
  S. Rimpelová, N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, H. Lemerová, V. Švorčík, T. Ruml, Plasma treated polyethylene grafted with adhesive molecules for enhanced adhesion and growth of fibroblasts, Mater. Sci. Eng. C 33 (2013) 1116-1124.
  M. Parizek, N. Slepickova Kasalkova, L. Bacakova, Z. Svindrych, P. Slepicka, M. Bacakova, V. Lisa, V. Svorcik, Adhesion, Growth, and Maturation of Vascular Smooth Muscle Cells on Low-Density Polyethylene Grafted with Bioactive Substances, BioMed Research International  2013, Article ID 371430, http://dx.doi.org/10.1155/2013/371430.
  P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, E. Stránská, L. Bačáková, V. Švorčík, Surface characterization of plasma treated polymers for applications as biocompatible carriers, eXPRESS Polym. Lett.7 (6) (2013) 535-545.
  K. Novotna, M. Bacakova, N. Slepickova Kasalkova, P. Slepicka, V. Lisa, V. Svorcik,  L.Bacakova, Adhesion and Growth of Vascular Smooth Muscle Cells on Nanostructured and Biofunctionalized Polyethylene, Materials 6 (2013), 1632-1655.
  A. Mackova, P. Malinsky, R. Miksova, R.I. Khaibullin, V.F. Valeev, V. Svorcik, P. Slepicka, M. Slouf, The characterization of PEEK, PET and PI implanted with Co ions to high fluences, Appl. Surf. Sci. 275 (2013) 311- 315.
  A. Schaub, P. Slepička, I. Kašpárková, P. Malinský, A. Macková, V. Švorčík, Gold nanolayer and nanocluster coatings induced by heat treatment and evaporation technique, Nanoscale Res. Lett. 8 (2013) 249-257.
  N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, L. Bačáková, P. Sajd, V. Švorčík, Biocompatibility of plasma nanostructured biopolymers, Nucl. Instrum. Method B 307 (2013) 642-646
  A. Macková, P. Malinský,  R. Miksová, H. Pupíková, R.I. Khaibullin, V.F. Valeev, V. Švorčík, P. Slepička, Annealing of PEEK, PET and PI implanted with Co ions at high fluencies, Nucl. Instrum. Method B 307 (2013) 598-602.
  P. Slepička,  I. Michaljaničová,  N. Slepičková Kasálková,  Z. Kolská,  S. Rimpelová,  T. Ruml, V. Švorčík, Poly-l -lactic acid modified by etching and grafting with gold nanoparticles, J. Mater. Sci 48 (17) (2013) 5871-5879.
  P. Slepička,  I. Michaljaničová,  P.Fitl,  P. Sajdl, V. Švorčík, Surface ablation of PLLA induced by KrF excimer laser, Appl. Surf. Sci. 283 (2013) 438- 444.
  P. Slepička, I.Michaljaničová, V. Švorčík, Controlled biopolymer roughness induced by plasma and excimer laser treatment, eXPRESS Polym. Lett. 7 (11) (2013) 950-959.
  J. Tůma, O. Lyutakov, I. Hüttel, P. Slepička, V. Švorčík, Reversible patterning of poly(methylmethacrylate) doped with disperse Red 1 by laser scanning, J. Appl. Phys. 114, 093104 (2013); doi: 10.1063/1.4819964.
  P. Slepička, I. Michaljaničová, N. Slepičková Kasálková, P. Sajdl, Z. Kolská, V. Švorčík, Cytocompatibility of Plasma and Thermally Treated Biopolymers,  J. Nanomater. 238742 (2013)  1-10.
  A. Vasina, P. Slepička, I. Kašpárková, Z. Kolská, O. Bláhová, V.Švorčík, Interaction of Polypropylene with Sputtered and Evaporated Au Nanolayers, Polym. Eng. Sci. 53 (2013) 2270-2275.
  V. Švorčík, Z. Kolská, J. Siegel, P. Slepička, "Short" Dithiol and Au Nanoparticles Grafting on Plasma Treated Polyethyleneterephthalate, J. Nano Research 25 (2013) 40-48.
  S. Rimpelová, N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, V. Švorčík, T. Ruml, Cytocompatibility of Ar plasma treated polyhydroxybutyrate for fibroblasts and keratinocytes: adhesion molecules in action, FEBS JOURNAL   280 (2013) 603.
  P. Slepička, O. Neděla, P. Sajdl, Z. Kolská, V.Švorčík, Polyethylene naphthalate as an excellent candidate for ripplenanopatterning, Appl. Surf. Sci. 285P (2013) 885- 892.
  Y. Kalachyova, O. Lyutakov, A. Solovyev, P. Slepička, V. Švorčík, Surface morphology and optical properties of porphyrin/Au and Au/porphyrin/Au systems, Nanoscale Res. Lett. 8 (2013), 547.
  B. Školová,  B. Janůšová, J. Zbytovská,  G. Gooris,  J. Bouwstra, P. Slepička, P. Berka, J. Roh, K. Palát, A. Hrabálek, K. Vávrová, Ceramides in the Skin Lipid Membranes: Length Matters, Langmuir 29 (2013) 15624-15633

   

  2012
  P. Malinský, A.Macková, V.Hnatowicz, R.I.Khaibullin, V.F.Valeev, P.Slepička, V.Švorčík, M.Šlouf, V.Peřina, Properties of PI, PEET and PET implanted by Ni ions to high fluences, Nucl. Instrum. Meth. B272, 396 (2012).
  N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, Z. Kolská, P. Sajdl, L. Bačáková, S. Rimpelová, V. Švorčík, Cell adhesion and proliferation on polyethylene grafted with Au nanoparticles, Nucl. Instrum. Meth. B 272 (2012) 391-395.
  J. Siegel, O. Kvítek, P. Slepička, J. Náhlík, J. Heitz, V. Švorčík, Structural, electrical and optical studies of gold nanostructures formed by Ar plasma-assisted sputtering, Nucl. Instrum. Meth. B 272 (2012) 193-197.
  P. Slepička, S. Trostová, N. S. Kasálková, Z. Kolská, P. Sajdl, V. Švorčík, Surface Modification of Biopolymers by ArgonPlasma and Thermal Treatment, Plasma Process. Polym. 2011, 9 (2012) 197-206.
  P. Malinský, A. Macková, V. Hnatowicz, R.I. Khaibullin, V.F. Valeev, P. Slepička, V. Švorčík, M. Šlouf, V. Peřina, Properties of polyimide, polyetheretherketone and polyethyleneterephthalate implanted by Ni ions to high fluences, Nucl. Instrum. Meth. B 272 (2012) 396-399.
  M. Novák, A. Synytsya, O. Gedeon, P. Slepička, V. Procházka, A. Synytsya, J. Blahovec, A. Hejlová, J. Čopíková, Yeast Beta(1-3),(1-6)-d-glucan films: Preparation and characterization of some structural and physical properties, Carbohydrate Polym. 87 (2012) 2496-2504.
  P. Slepička, T. Fidler, A. Vasina, V. Švorčík, Ripple-like structure on PLLA induced by gold deposition and thermal treatment, Materials Letters 79 (2012) 4-6.
  S. Cichoň, P. Macháč, B. Barda, V. Machovič, P. Slepička, Thin Solid Films, Raman study of Ni and Ni silicide contacts on 4H- and 6H-SiC, 520 (2012), 4378-4388.
  P. Slepička , S. Trostová, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, P. Malinský, A. Macková, L. Bačáková, V. Švorčík, Nanostructuring of polymethylpentene by plasma and heat treatment for improved biocompatibility, Polym. Deg. Stab. 97 (2012) 1075-1082.
  P. Malinský, P. Slepička, V. Hnatowicz, V. Švorčík, Early stages of growth of gold layers sputter deposited on glass and silicon substrates, Nanoscale Res. Lett. 7 (2012) 241-248.
  O.Fryčková, T.Hubáček, P.Slepička, V.Švorčík, Properties of different carbon films on polyethyleneterephtalate, J. Nanosci. Nanotechnol. 12 (2012) 6724-6730.
  J. Siegel, O. Kvítek, P. Ulbrich, Z. Kolská, P.Slepička, V.Švorčík Progressive approach for metal nanoparticle synthesis, Materials Letters 89 (2012) 47-50.
  P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, L. Bačáková, Z. Kolská, V. Švorčík, Enhancement of Polymer Cytocompatibility by Nanostructuring of Polymer Surface, J. Nanomater. (2012) Article ID 527403, 1-17.
  P. Slepička, J. Siegel, O. Lyutakov, V. Švorčík, Nanostrukturovaný povrch polymerů stimulovaný laserem pro elektroniku a tkáňové inženýrství, Chem. Listy 106 (2012) 875-883.
  P. Slepička, P. Juřík, Z. Kolská, P. Malinský, A. Macková, I. Michaljaničová, V. Švorčík, A novel method for biopolymer surface nanostructuring by platinum deposition and subsequent thermal annealing, Nanoscale Research Lett. 7 (2012) 671-676.

   

  2011
  P. Slepička, A. Chaloupka, P. Sajdl, J. Heitz, V. Hnatowicz, V. Švorčík, Angle dependent laser nanopatterning of poly(ethylene terephthalate) surfaces, Appl. Surf. Sci. 257 (2011) 6021–6025.
  V. Švorčík, A.Řezníčková, P. Sajdl, Z. Kolská, Z. Makajová, P. Slepička, Au nanoparticles grafted on plasma treated polymers, J. Mater. Sci. 46 (2011) 7917–7922.
  P. Bublíková, O. Bláhová, R. Medlín, P. Slepička, V. Švorčík, Evaluation of Au thin films deposited on the polystyrene substrate, Chem. Listy 105 (2011) , 763-766.

  2010
  J.Siegel, P.Slepička, J.Heitz, Z.Kolská, P.Sajdl, V.Švorčík, Gold nano-wires and nano-layers at laser induced nano-ripples on PET, Appl. Surf. Sci. 256, 2205 (2010).
  V.Švorčík, A.Chaloupka, P.Řezanka, P.Slepička, Z.Kolská, N.Kasálková, T.Hubáček, J.Siegel, Au-nanoparticles grafted on plasma treated PE, Rad. Phys. Chem. 79, 315 (2010).
  N.Kasálková, Z.Makajová, P.Slepička, K.Kolářová, L.Bačáková, M.Pařízek, V.Švorčík, Cells adhesion and proliferation on plasma-treated and PEG-grafted PE, J. Adhes. Sci. Technol. 24, 743 (2010).
  A.Vasina, P.Slepička, J.Švorčíková, P.Sajdl, A.Macková, V.Švorčík, Gold Nanolayers on Plasma Treated Polypropylene, J. Adhes. Sci. Technol. 24, 731 (2010).
  P. Slepička , A. Vasina, Z. Kolská, T. Luxbacher, P. Malinsky, A. Macková , V. Švorčík, Argon plasma irradiation of polypropylene, Nucl. Instrum. Meth. B 268 (2010) 2111–2114.
  V. Švorčík, A. Řezníčková, Z. Kolská, P. Slepička, V. Hnatowicz, Variable surface properties of PTFE foils, e-Polymers 133 (2010) 1-6.

   

  2009
  L.Grausova, J.Vacik, V.Svorcik, P.Slepicka, P.Bilkova, M.Vandrovcova, L.Bacakova, Fullerene C60 Films of Continuous and Micropatterned Morphology as Substrates for Adhesion and Growth of Bone Cells, Diamond Rel. Mater. 18 (2009) 578.
  V. Švorčík, T. Hubáček, P. Slepička, J. Siegel, Z. Kolská, O. Bláhová, A. Macková, V. Hnatowicz, Characterization of carbon nanolayers flash evaporated on PET and PTFE, CARBON 47 (2009) 1770.
  A. Mackova, J. Bocan, R.I. Khaibullin , V.F. Valeev , P. Slepicka , P. Sajdl , V. Svorcik, Characterisation of Ni+ implanted PEEK, PET and PI, Nucl. Instrum. Methods B 267 (2009) 1549.
  V. Švorčík, N. Kasálková , P. Slepička, K. Záruba, V. Král, L. Bačáková, M. Pařízek, V. Lisá, T. Ruml, H. Gbelcová, S. Rimpelová, A. Macková, Cytocompatibility of Ar+ plasma treated and Au nanoparticle-grafted PE, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 267 (2009) 1904.
  A. Synytsya, A. Synytsya, P. Blafkova, J. Ederova, J. Spěváček, P. Slepička, V. Král, K. Volka, pH-Controlled Self-Assembling of meso-Tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin-Chitosan Complexes, Biomacromolecules 10 (2009) 1067.
  P. Slepička, Z. Kolská, J. Náhlík, V. Hnatowicz, V. Švorčík, Properties of Au nanolayers on polyethyleneterephthalate and polytetrafluoroethylene, Surf. Interface Anal. 41 (2009) 741.

   

   

  2008
  P. Slepička, E. Rebollar, J. Heitz, V. Švorčík, Gold coatings on Polyethyleneterephthalate nano-patterned by F2 laser irradiation, App. Surf.Sci. 254 (2008) 3585-3590
  P.Slepička, V.Švorčík, M.Šlouf, V.Rybka, M.Špirková,  Characterization of metal nanolayers sputtered on poly(ethyleneterephtalate), Optoelectron. Advanced Mater. – Rapid Com. 2 (2008) 153-160.
  P. Slepička, E. Rebollar, J. Heitz, V. Švorčík, Gold coatings on Polyethyleneterephthalate nano-patterned by F2 laser irradiation, App. Surf.Sci. 254 (2008) 3585.
  O. Lyutakov, V. Švorčík, I. Hüttel, J. Siegel, N. Kasálková, P. Slepička, Refractive index of polymethylmethacrylate oriented by  fluid temperature under electrical field, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 19 (2008) 1064.
  M. Vandrovcova, J. Vacik, V. Svorcik, P. Slepicka, N. Kasalkova,V. Vorlicek, V.Lavrentiev, V.Vosecek, L. Grausova, V. Lisa, L. Bacakova, Fullerene C60 and hybrid C60/Ti films as substrates for adhesion and growth of bone cells, Phys. Stat. Sol. A 205, (2008) 2252-2261.
  J. Siegel, A. Reznícková, A. Chaloupka, P. Slepicka and V. Švorcík, Ablation and water etching of plasma-treated polymers, Rad. Def. Eff. Sol. 163 (2008) 779–788.

  2002-2007
  V.Švorčík, J.Siegel, P.Slepička, V.Kotál, J.Švorčíková, M.Špirková, Au nanolayers deposited on poly(ethyleneterephtalate) and poly(tetrafluorethylene) degraded by plasma discharge, Surf. Interf. Anal. 39 (2007) 79.
  V.Kotál, V.Švorčík, P.Slepička, P.Sajdl, O.Bláhová, P.Šutta, V.Hnatowicz, Gold coating of poly(ethyleneterephthalate) modified by argon plasma, Plasma Process. Polym. 4 (2007) 69.
  J. Siegel, P. Slepička, V. Kotál, M. Novotná, O. Bláhová, V. Švorčík, Gold nanolayers prepared on poly(ethyleneterephtalate), Mater. Sci. Forum, 567-568 (2007) 261-264.
  V.Švorčík, O.Kubová, P.Slepička, B.Dvořánková, A.Macková, V.Hnatowicz, Structural, chemical and biological properties of carbon layers sputtered on PET, J. Mater. Sci. Mater. Med. 17 (2006) 229.
  V.Švorčík, P.Slepička, J.Švorčíková, M.Špírková, J.Zehentner, V.Hnatowicz, Characterization of evaporated and sputtered thin Au layers on PET, J. Appl. Polym. Sci. 99 (2006) 1698.
  V.Švorčík, V.Kotál, P.Slepička, O.Bláhová, M.Špírková, P.Sajdl, V.Hnatowicz, Modification of surface properties of polyethylene by Ar plasma discharge, Nucl. Instrum. Meth.  B 244 (2006) 365.
  V.Švorčík, K.Kolářová, P.Slepička, A.Macková, M.Novotná, V.Hnatowicz, Modification of surface properties of high and low density polyethylene by Ar plasma discharge, Polym. Deg. Stability 91 (2006) 1219.
  V.Švorčík, V.Kotál, P.Slepička, O.Bláhová, P.Šutta, V.Hnatowicz, Gold coating of polyethylene modified by plasma discharge,  Polym. Eng. Sci. 46 (2006) 1326.
  T.Podgrabinski, P.Slepička, V.Rybka, V.Švorčík, Electrical properties of polymer composites, Mater. Sci. For. 482 (2005) 391.
  P.Slepička, T.Podgrabinski, M.Špirková, V.Švorčík, V.Rybka, Comparison of gold layers prepared by sputtering and vacuum evaporation, Eng. Mech. 11 (2004) 357.
  V.Švorčík, J.Zehentner, V.Rybka, P.Slepička, V. Hnatowicz, Characterization of thin gold layers on polyethyleneterephtalate: transition from discontinuous to continuous, homogenous layer, Appl. Phys. A 75 (2002) 541.

  Obhájené disertační práce - školitel

  1Mgr. Anna Vasina, Ph.D.,   Povrchové vlastnosti Au nanovrstev na polymerním a skleněném substrátu, 2013                                                                                          

  2Ing. Iva Michaljaničová, Ph.D.,  Nanostrukturování polymerů laserovým svazkem a plasmatem, 2017                                                                                                        

  3Ing. Oldřich Neděla, Ph.D.,  Povrchová modifikace polymerních substrátů, 2018 

  4.   Ing. Dominik Fajstavr, Ph.D.,  Příprava polymerních a uhlíkových nanostruktur excimerovým laserem, 2022

  Řešené granty

  1. GAČR 106/09/P046 (2009-2011) Naprašované a roubované Au nanostruktury na polymeru                                                                                                                                                                                                                       

  2. GAČR 13-06609S (2013-2017) Příprava nano a mikrostruktur na substrátu interakcí s laserovým svazkem                                                                                                                           

  3. MZČR 15-32497A (2015-2018)  Bioaktivní nanostrukturované povrchy pro histokompatibilní implantáty                                                                                                                              

  4. GAČR 19-02495S (2019-2021)  Funkcionalizované mikroporézní polymerní struktury typu včelí plástev                                                                                                                          

  5.  GAČR 19-02482S (2019-2021)  Syntéza pokročilých mikrostruktur v inovativních polymerech a nanokompozitech metodou mikrostrukturování iontovým svazkem

  6.  MZČR  NU20-08-00208 (2020-2023) Nové vaskularizované konstrukty na bázi kmenových buněk pro inženýrství měkkých a tvrdých tkání

  7.  GAČR  21-05506S (2021-2023) Interakce buněk s periodicky nanostrukturovanými povrchy   

  8.  GAČR  22-04006S (2022-2024) Organizované biopolymerní nanovzory připravené replikací


                                                        

  Aktualizováno: 15.4.2022 12:31, Autor: Petr Slepička

  Foto Petr (originál)

  ×

  Vyučované předměty

  • Materiály pro elektroniku
  • Technologie materiálů pro elektroniku
  • Speciální metody studia a charakterizace materiálů
  • Pokročilé materiály a jejich charakterizace
  ×

  Vyzvané kapitoly v knihách

  šířka 215px

  V.Švorčík, Z.Kolská, P.Slepička, J.Siegel, V.Hnatowicz, From gold nano-particles through gold nano-wire to gold nano-layers on substrate, In: Gold Nanoparticles: Properties, characterization and Fabrication (Ed. P.E. Chow), Nova Sci. Publ., New York, pp.1-57 (2010). ISBN: 978-1-61668-009-1

  šířka 215px

  V.Švorčík, Z.Kolská, P.Slepička, J.Siegel, V.Hnatowicz, In: From gold nano-particles through gold nano-wire to gold nano-layers on substrate, Nova Sci. Publ., New York, pp.1-92 (2010). ISBN: 978-1-61668-316-0

  šířka 215px

  P.Slepička, J.Siegel, Zolská, V.Hnatowicz, V.Švorčík, Different microscopy approach for solid surface characterization, In: Microscopy: Science, Technology, Applications and Education vol.2 (ed. A.Mendez Vilas and J.Diaz Alvarez), Formatex Research Center, Badajoz, Spain, pp. 1483-1494 (2010). ISBN: 978-84-614-6190-5

  šířka 215px

  V.Svorcik, Z.Kolska, P.Slepicka, J.Siegel, V.Hnatowicz, From Gold Nano-Particles through Nano-Wire to Gold Nano-Layers on Substrate, In: Nanotechnology Research Biographical Sketches and Research Summaries (Ed. B.A.Horvath), Nova Sci. Publ., New York,  pp. 245-246 and 282-283 (2011). ISBN: 978-1-61209-285-0

  šířka 215px

  J.Siegel, O.Kvítek, Z.Kolská, P.Slepička, V.Švorčík, Gold nanostructures prepared on solid surface, In: Metallurgy - Advances in Materials and Processes (Ed. Y.Pardhi), chapter 3, InTech Publ., Rijeka, pp. 43-70 (2012). ISBN: 978-953-51-0736-1

  šířka 215px

  P.Slepička, T.Hubáček, N.Slepičková Kasálková, S.Trostová, V.Švorčík, The properties and application of carbon nanostructures, In: Polymer Science, (Ed. F.Yilmaz), InTech Publ., Rijeka, pp. 175-202 (2013). ISBN: 978-953-51-0941-9

  šířka 215px

  V.Švorčík, P.Slepička, J.Siegel, O.Lyutakov, A.Řezníčková, O.Kvítek, T.Hubáček, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, Nanostructuring of Solid Surfaces, In: Nanostructures: Properties, Production Methods and Applications, (Ed. Y.Dong), Nova Sci. Publ., New York, pp. 1-110 (2013). ISBN: 978-1-62618-081-9

  šířka 215px

  P.Slepička, J.Siegel, O.Lyutakov, N.Slepičková Kasálková, V.Švorčík, Characterization of surface structures induced by: laser, plasma, thermal treatment, metallization, grafting, In: Atomic Force Microscopy (AFM): principles, modes of operation and limitations, (Ed. H.Yang), Nova Sci. Publ., New York, pp. 213-282 (2014). ISBN: 978-1-63117-172-7

  kniha9 (originál)

  P. Slepička, R. Elashnikov, N. Slepičková Kasálková, J. Siegel, A. Řezníčková, Z. Kolská, V. Švorčík, Preparation and Characterization of Gold Nanoparticles in Liquid Solutions, in: Advances in Nanotechnology. Volume 13 (Ed. Zacharie Bartul and Jérôme Trenor), Nova Sci. Publ., New York, pp. 1-46 (2015). 978-1-63482-367-8

  kniha10 (originál)

  J. Siegel, A. Řezníčková, P. Slepička, V. Švorčík, Noble Metal Nanoparticles Prepared by Metal Sputtering into Glycerol and their Grafting to Polymer Surface, (chapter 5) in: Nanoparticles Technology (Ed. M. Aliofkhazraei) pp. 73-102 (2015), ISBN 978-953-51-2214-2

  kniha11 (originál)

  P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, I. Michaljaničová, P. Juřík, Z. Kolská, V. Švorčík, Surface Nanostructuring of Biopolymers for Tissue Engineering, in: Biopolymers: Structure, Performance and Applications (Ed. A.K. Mishra, Ch. M. Hussain and S. B. Mishra), Nova Sci. Publ., New York, pp. 35-67 (2017).  978-1-53611-885-8 (eBook), 978-1-53611-846-9 (Hard Cover)

   ◳ Chapter Cover 2020 (jpg) → (originál)

  P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, V. Švorčík,  Surface Modification of Polymer Substrates for Biomedical Applications, in: Surface Modification of Polymers: Methods and Applications (Ed. J. Pinson and D. Thiry), Wiley-VCH Verlag GmbH, West Sussex, United Kingdom, Wiley, Hoboken, USA, 398-417, 2019, 460 pages, ISBN 9783527345410.

  ×


  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha 2014
  Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

  zobrazit plnou verzi