Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav inženýrství pevných látek  → O ústavu → Zaměstnanci → Petr Slepička
iduzel: 24331
idvazba: 30615
šablona: stranka
čas: 3.8.2020 13:23:43
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. Petr Slepička, Ph.D.

WOS Slepicka 3 (originál)Narozen 10.3.1980

Ing.

Studium tenkých kovových vrstev VŠCHT Praha 2003
PhD. Studium tenkých kovových vrstev na polyethylentereftalátu VŠCHT Praha 2007
Doc. Modifikované polymery a Au nanostruktury VŠCHT Praha 2011

 

Věděcko-výzkumná činnost

Plazmatická a laserová modifikace polymerů; depozice a studium vlastností kovových vrstev na pevném substrátu; periodické struktury (LIPSS) a jejich aplikace; studium povrchových fyzikálně chemických vlastností pevných substrátů a jejich změn (AFM, SEM, FIB-SEM), depozice nanočástic do PEG a jejich aplikace, mikro- a nanostruktury biopolymerů (PLLA...)

spolupráce:     D. Fajstavr (PGS), K. Neznalová (PGS), O. Neděla (Ph.D), I. Michaljaničová (Ph.D.)

V rámci řešené problematiky jsou studována zejména následující témata:
 
 • modifikace polymerů plazmatickým výbojem a laserovým svazkem, měření smáčivosti polymerů (PS, PP, PEN, FEP, PEI, PA 6,6, PLLA, PMP…)
 • depozice kovových vrstev na původní a modifikované substráty
 • studium povrchové morfologie a fyzikálně-chemických vlastností deponovaných vrstev
 • studium nanostruktur připravených laserovou expozicí (excimerový KrF laser)
 • interakce kovových nanovrstev s periodickými strukturami
 • interakce excimerového laseru s metalickými nanočásticemi na povrchu polymeru a skla
 • povrchová analýza laserovou konfokální mikroskopií a FIB-SEM
 • vlic plazmatické pre-depozice na následnou laserovou expozici a naopak
 • studium modifikace a depozice kovu za změněných teplot
 • nano- a mikrostruktury biopolymerů (PLLA..)
 • příprava kompozitních biopolymerních struktur
 • studium a nanostrukturování biokompatibilních substrátůVybrané publikace

2019
D. Fajstavr, P. Slepička, V. Švorčík, LIPSS with gold nanoclusters prepared by combination of heat treatment and KrF exposure, Appl. Surf. Sci. 465 (2019) 919–928.
M. Benkocká, S. Lupínková, T. Knapová, K. Kolářová, J. Matoušek, P. Slepička, V. Švorčík, Z. Kolská, Antimicrobial and photophysical properties of chemically grafted ultrahigh-molecular-weight polyethylene, Mater. Sci. Eng. C 96 (2019) 479–486.
O. Neděla, P. Slepička, N. Slepickova Kasalkova, P. Sajdl, Z. Kolská, S. Rimpelová, V. Švorčík, Antibacterial properties of angle-dependent nanopatterns on polystyrene, Reactive Funct. Polym. 136 (2019) 173–180
J. Lišková, N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, V. Švorčík, L. Bačáková, Heat-treated carbon coatings on poly (L-lactide) foils for tissue engineering, Mater. Sci. Eng. C 100 (2019) 117–128.
L. Peterková, S. Rimpelová, I. Křížová, P. Slepička, N. Slepičková Kasálková., V. Švorčík, T. Ruml, Biocompatibility of Ar plasma-treated fluorinated ethylene propylene: Adhesion and viability of human keratinocytes, Mater. Sci. Eng. C 100 (2019) 269–275.
P. Slepička, K. Setničková, Z. Petrusová, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, J. Siegel, J. C. Jansen, E. Esposito, A. Fuoco, V. Švorčík, P. Izák, The influence of surface treatment and activation of thin film composite membranes with plasma discharge and determination of their physicochemical properties, Separ. Purif. Technol. 220 (2019) 52–60.
M. Kaimlová, I. Nemogová, K. Kolářová, P. Slepička, V. Švorčík, J. Siegel, Optimization of silver nanowire formation on laser processed PEN: Surface properties and antibacterial effects, Appl. Surf. Sci. 473 (2019) 516–526

2018
I. Michaljaničová, P. Slepička, Z. Kolská, V. Švorčík, Modifikace a charakterizace povrchu polymerů po expozici v plazmatu, Chem. Listy 112, (2018) 10-19.
Z. Kolská, R. Polanský, P. Prosr, M. Zemanová, P. Ryšánek, P. Slepička, V. Švorčík, Properties of polyamide nanofibers treated by UV-A radiation, Mater. Lett. 214 (2018) 264–267.
P. Slepicka, J. Siegel, O. Lyutakov, N. Slepickova Kasalkova, Z. Kolska, L. Bacakova, V. Svorcik, Polymer nanostructures for bioapplications induced by laser treatment, Biotechnol. Adv. 36 (2018) 839–855.
A. Reznickova, M. Orendac, E. Cizmar, O. Kvitek, P. Slepicka, Z. Kolska, V. Svorcik, Magnetic and surface properties of metallophthalocyanine (M= Cu, Fe) grafted polyethylene. J. Phys. Chem. C 122 (2018) 1396-1403.
A. Semerádtová, M.Štofík, O. Neděla, O. Staněk, P. Slepička, Z. Kolská, J. Malý, A simple approach for fabrication of optical affinity-based bioanalytical microsystem on polymeric PEN foils, Colloids Surf. B 165 (2018) 28–36.
D. Fajstavr, I. Michaljaničová, P. Slepička, O. Neděla, P. Sajdl, Z. Kolská, V. Švorčík, Surface instability on polyethersulfone induced by dual laser treatment for husk nanostructure construction, Reactive Funct. Polym. 125 (2018) 20–28.
L. Bacakova, J. Zarubova, M. Travnickova, J. Musilkova, J. Pajorova, P. Slepicka, N. Slepickova Kasalkova, V. Svorcik, Z. Kolska, H. Motarjemi, M. Molitor, Stem cells: their source, potency and use in regenerative therapies with focus on adipose-derived stem cells – a review, Biotechnol. Adv. 36 (2018) 1111-1126.
P. Slepička, M. Přibyl, D. Fajstavr, P. Ulbrich, J. Siegel, A. Řezníčková, V. Švorčík, Grafting of platinum nanostructures on biopolymer at elevated temperature, Colloids Surf. A 546 (2018) 316–325.
I. Kopova, B. Rezek, S. Stehlik, E. Ukraintsev, N. Slepickova Kasalkova, P. Slepicka, S. Potocky, L. Bacakova, Growth of Primary Human Osteoblasts on Plasma-Treated and Nanodiamond-Coated PTFE Polymer Foils, Phys. Status Solidi B 2018, 1700595.
R. Mikšová, A. Macková, A. Jagerová, P. Malinský, P. Slepička, V. Švorčík, Structural study and ion-beam channelling in Si 〈1 0 0〉 modified by Kr+, Ag+, 2+ and Au+, 2+ ions, Appl. Surf. Sci. 458 (2018) 722–733.
P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, A. Pinkner, P. Sajdl, Z. Kolská, V. Švorčík, Plasma induced cytocompatibility of stabilized poly-L-lactic acid doped with graphene nanoplatelets, Reactive Funct. Polym. 131 (2018) 266–275.
M. Polívková, M. Valová, S. Rimpelová, P. Slepička, V. Švorčík, J. Siegel, Pd nanowire coatings of laser-treated polyethylene naphthalate: Preparation, characterization and biological response, eXPRESS Polym. Lett. 12 (2018) 1039–1046.
J. Štulík, R. Polanský, A. Hamáček, S. Nešpůrek, P. Slepička, Z. Kolská, V. Švorčík, Comparison of organic thermistors based on PEDOT:PSS and PEDOT:tos thin films under various thermal and humidity conditions, Sensors Actuators: B 275 (2018) 359–366.
M. Pišlová, M. H. Kalbáčová, L. Vrabcová, P. Slepička, Z. Kolská, V. Švočík, Preparation of noble nanoparticles by sputtering – their characterization, Digest J. Nanomater. Biostructures 13 (2018) 1035-1044.

D. Fajstavr, P. Slepička, Z. Kolská, V.Švorčík, Submikronové struktury připravené excimerovým laserem – teorie, vlastnosti a využití, Chem. Listy 112 (2018) 762-769.

 
2017
 O. Neděla, P. Slepička, P. Sajdl, M. Veselý, V. Švorčík, Surface analysis of ripple pattern on PS and PEN induced with ring-shaped mask due to KrF laser treatment, Surf. Interface Anal. 49 (2017) 25–33.
 R. Elashnikov, P. Slepička, S. Rimpelova, P. Ulbrich, V. Švorčík, O. Lyutakov, Temperature-responsive PLLA/PNIPAM nanofibers for switchable release, Mater. Sci. Eng. C 72 (2017) 293–300.
 P. Juřík, P. Slepička, M. Nagyová, V. Švorčík, Wrinkle pattern on PLLA induced by stress of polymer-metal bilayer, Surf. Coat. Technol. 311 (2017) 344–350.
 P. Slepička, O. Neděla, N. Slepičková Kasálková, P. Sajdl, V. Švorčík, Periodic nanostructure induced on PEN surface by KrF laser irradiation, Int. J. Nanotechnol. 14 (2017) 399-409.
 N. Slepičková Kasálková, Š. Stýblová, P. Slepička, S. Rimpelová, V. Švorčík, Surface changes of polymer modified by gold nanoparticles, Int. J. Nanotechnol. 14 (2017) 120-132.
 P. Slepička, I. Michaljaničová, S. Rimpelová, V. Švorčík, Surface roughness in action – Cells in opposition, Mater. Sci. Eng. C 76 (2017) 818–826.
 P. Žáková, N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, V. Švorčík, Cytokompatibilita biopolymeru roubovaného Au nanokuličkami a nanotyčinkami, Chem. Listy, 2017, 111, 223-228.
 P. Macháč, O. Hejna, P. Slepička, Graphene growth by transfer-free chemical vapour deposition on a cobalt layer, J. Electrical Eng. 68 (2017) 79–82.
P. Pullmannová, L. Pavlíková, A. Kováčik, M. Sochorová, B. Školová, P. Slepička, J. Maixner, J. Zbytovská, K. Vávrová, Permeability and microstructure of model stratum corneum lipid membranes containing ceramides with long (C16) and very long (C24) acyl chains, Biophys. Chem. 224 (2017) 20–31.
A. Reznickova, P. Slepicka, N. Slavikova, M. Staszek, V. Svorcik, Preparation, aging and temperature stability of PEGylated gold nanoparticles. Colloid. Surf. A 523 (2017) 91-97.
A. Reznickova, P. Slepicka, H.Y. Nguyenova, Z. Kolska, M. Dendisova, V. Svorcik, Copper-gold sandwich structures on PE and PET and their SERS enhancement effect. RSC Advances 7 (2017) 23055-23064.
P. Žáková, N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, Z. Kolská, J. Karpíšková, I.Stibor, V. Švorčík, Cytocompatibility of polyethylene grafted with triethylenetetramine functionalized carbon nanoparticles, Appl. Surf. Sci. 422 (2017) 809–816.
L. Škorpilová, S. Rimpelová, M. Jurášek, M. Buděšínský, J. Lokajová, R. Effenberg, P. Slepička, T. Ruml, E. Kmoníčková, P. B. Drašar, Z. Wimmer, BODIPY-based fluorescent liposomes with sesquiterpene lactone trilobolide, Beilstein J. Org. Chem. 13 (2017) 1316–1324.
R. Mikšová, A. Macková, H. Pupikova, P. Malinský, P. Slepička, V. Švorčík, Compositional, structural, and optical changes of polyimide implanted by 1.0 MeV Ni+ ions, Nucl. Instrum. Meth. B 406 (2017) 199–204.
I. Michaljaničová, P. Slepička, Z. Kolská, V. Švorčík, Základní vlastnosti nanostruktur a jejich laserem stimulovaná příprava na povrchu polymerů, Chem. Listy 111 (2017) 486-493.
N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, L. Bačáková, Z. Kolská V. Švorčík, Interakce kmenových buněk s polymerním substrátem, Chem. Listy 111 (2017) 439-444.
O. Neděla, P. Slepička, V. Švorčík, Surface Modification of Polymer Substrates for Biomedical Applications, Materials, 10 (2017) 1115-1136.

2016
P. Juřík, P.Slepička, Z. Kolská, V. Švorčík, Change of surface properties of gold nanolayers deposited on polyethersulfone film due to annealing, Mater. Lett.165 (2016) 33–36.
R. Krajcar, R. Denk, P. Zeppenfeld, P. Slepička, V. Švorčík, Tuning the plasmonic behavior of metallic nanowires, Mater. Lett. 165 (2016) 181–184.
P. Žáková, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, J. Leitner, J. Karpíšková, I. Stibor, P. Slepička, V. Švorčík, Cytocompatibility of amine functionalized carbon nanoparticles grafted on polyethylene, Mater.Sci. Eng. C 60 (2016) 394–401.
O. Neděla, P. Slepička, Z. Kolská, N. Slepičková Kasálková, P. Sajdl, M. Veselý, V. Švorčík, Functionalized polyethylene naphthalate for cytocompatibility improvement, Reactive Funct. Polym. 100 (2016) 44–52.
J. Švanda, Y. Kalachyova, P. Slepička, V. Švorčík, O. Lyutakov, Smart Component for Switching of Plasmon Resonance by External Electric Field, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8 (2016) 225−231.
I. Michaljaničová, P. Slepička, S. Rimpelová, N. Slepičková Kasálková, V.Švorčík, Regular pattern formation on surface of aromatic polymers and its cytocompatibility, Appl. Surf. Sci. 370 (2016) 131–141.
P. Slepička, Z. Malá, S. Rimpelová, V. Švorčík, Antibacterial properties of modified biodegradable PHB non-woven fabric, Mater. Sci. Eng. C 65 (2016) 364–368.
I. Michaljaničová, P. Slepička, S. Rimpelová, V.Švorčík, Surface properties of a laser treated biopolymer, Materials and technology 50 (2016) 331–335.
N. Slepičková Kasálková, K. Váchová, P. Slepička, V. Švorčík, Surface Plasma Modification and Characterization of Poly(ethylene-alt-tetrafluoroethylene), Chem. Listy 110 (2016) 279-283.
R. Miksova, A. Mackova, P. Slepicka, The stopping power and energy straggling of the energetic C and O ions in polyimide, Nucl. Instrum. Meth. B 371 (2016) 81–85.
P. Slepička, L. Peterková, S. Rimpelová, A. Pinkner, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, T. Ruml, V. Švorčík, Plasma activated perfluoroethylenepropylene for cytocompatibility enhancement, Polym. Deg. Stab. 130 (2016) 277-287.
R. Mikšová, A. Macková, M. Cutroneo, P. Slepička, J. Matoušek, Compositional, structural and optical changes of polyimide irradiated by heavy ions, Surf. Interface Anal. 48 (2016) 566–569.
 I. Michaljaničová, P. Slepička, J. Hadravová, S. Rimpelová, T. Ruml, P. Malinský, M. Veselý, V. Švorčík, High power plasma as an efficient tool for polymethylpentene cytocompatibility enhancement, RSC Adv. 6 (2016) 76000–76010.
O. Kvítek, D. Fajstavr, A. Řezníčková, Z. Kolská, P. Slepička, V. Švorčík, Annealing of gold nanolayers sputtered on polyimide and polyetheretherketone, Thin Solid Films 616 (2016) 188–196.
O. Kvítek, P. Slepička, O. Lyutakov, V. Švorčík, Nanostruktury zlata: Příprava, vlastnosti a vybrané aplikace, Chem. Listy 110 (2016) 922-930.
L. Peterková, S. Rimpelová, P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, M. Veselý, V. Švorčík, T. Ruml , Bioinert fluorinated ethylene-propylene copolymer modified for keratinocyte adhesion, FEBS Journal,  283 (2016) 318.

2015
P. Slepička, R. Elashnikov, P. Ulbrich, M. Staszek, Z. Kolská, V. Švorčík, Stabilization of sputtered gold and silver nanoparticles in PEG colloid solutions, J. Nanopart. Res. 17 (2015) 11-26.
I. Michaljaničová, P.Slepička, M.Veselý, Z.Kolská, V. Švorčík, Nanowires and nanodots prepared with polarized KrF laser on polyethersulphone, Materials Lett. 144 (2015) 15–18.
I. Michaljaničová, P. Slepička, J. Heitz, R.A. Barb, P. Sajdl, V.Švorčík, Comparison of KrF and ArF excimer laser treatment of biopolymer surface, Appl. Surf. Sci. 339 (2015) 144–150.
M. Štofik, A. Semerádtová, J. Malý, Z. Kolská, O. Neděla, D. Wrobel, P. Slepička, Direct immobilization of biotin on the micro-patterned PEN foil treated by excimer laser, Colloid. Surf. B: Biointerfaces, 128 (2015) 363–369.
R. Mikšová, V. Hnatowicz, A. Macková, P. Malinsky, P. Slepicka, The stopping power and energy straggling of heavy ions in silicon nitride and polypropylene, Nucl. Instrum. Meth. B, 354 (2015) 205–209. 
P. Slepička, Z.Malá, S. Rimpelová, N. Slepičková Kasálková, V. Švorčík, Plasma treatment of the surface of poly(hydroxybutyrate) foil and non-woven fabric and assessment of the biological properties, Reactive Functional Polym. 95 (2015) 71–79. 
P. Slepicka, N. Slepickova Kasalkova, J. Siegel, Z. Kolska, L. Bacakova, V. Svorcik, Nano-structured and functionalized surfaces for cytocompatibility improvement and bactericidal action, Biotechnology Advances 33 (2015) 1120–1129. 
T.F. Kubatík, Z. Pala, K. Neufuss, M. Vilémová, R.Mušálek, J. Stoulil, P. Slepička, T. Chráska, Metallurgical bond between magnesium AZ91 alloy and aluminium plasma sprayed coatings, Surf. Coat. Technol. 282 (2015) 163–170.
N. Slepičková Kasálková, L. Buřičová, P. Slepička, Z. Kolská, V. Švorčík, Uhlíkové nanovrstvy deponované na laserem modifikovaný film z kyseliny poly(L-mléčné), Chem. Listy 109 (2015) 879-884.
R. Mikšová, A. Macková, P. Malinský, P. Slepička, V. Švorčík, A study of the degradation of polymers irradiated by Cn+ and On+ 9.6 MeV heavy ions, Polym. Degrad. Stab. 122 (2015) 110–121.
M. Cutroneo, P. Malinský, A. Macková, J. Matousek, L. Torrisi, P. Slepicka, J. Ullschmied, Ta-ion implantation induced by a high-intensity laser for plasma diagnostics and target preparation, Nucl. Instrum. Meth. A 365 (2015) 384–388.

 

2014
O. Bláhová, P. Bublíková, P. Slepička, V. Švorčík, Local Mechanical Properties of Au Thin Films on Polyethylene, Key Eng. Mater. 586 (2014) 87-90.
R. Krajcar, J. Siegel, P. Slepička, P. Fitl, V. Švorčík, Silver nanowires prepared on PET structured by laser irradiation, Mater. Lett. 117 (2014) 184-187.
V. Švorčík, Z. Makajová, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, P. Žáková, J. Karpíšková, I. Stibor, P. Slepička, Cytocompatibility of polymers grafted by activated carbon nano-particles, Carbon 69 (2014) 361-371.
Z. Kolská, A.Řezníčková, M. Nagyová, N. Slepičková Kasálková, P. Sajdl, P. Slepička, V. Švorčík, Plasma activated polymers grafted with cysteamine improving surfaces cytocompatibility, Polym. Degrad. Stab. 101 (2014) 1-9.
A. Mackova, P. Malinsky, R. Miksova, H. Pupikova, R.I. Khaibullin, P. Slepicka, Characterization of PEEK, PET and PI implanted with Mn ions and sub-sequently annealed, Nucl. Instrum. Methods B 325 (2014) 89-96.
P. Slepička, O. Neděla, J. Siegel, R. Krajcar, Z. Kolská, V.Švorčík, Ripple polystyrene nano-pattern induced by KrF laser, eXPRESS Polym. Lett. 8 (2014) 459-466.
N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, Z. Kolská, P. Hodačová, Š. Kučková, V. Švorčík, Grafting of bovine serum albumin proteins on plasma-modified polymers for potential application in tissue engineering, Nanoscale Res. Lett. 9 (2014) 161-167.
P. Slepička, Š. Stýblová, N. Slepičková Kasálková, S. Rimpelová, V.Švorčík, Cytocompatibility of Polyhydroxybutyrate Modified by Plasma Discharge, Polym.Eng. Sci. 54 (2014) 1231-1238.
P. Slepička, P. Juřík, P. Malinský, A. Macková, N. Slepičková Kasálková, V. Švorčík, Biopolymer nanostructures induced by plasma irradiation and metal sputtering, Nucl. Instrum. Methods B 332 (2014) 7-10.
N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, P. Sajdl, V. Švorčík, Surface changes of biopolymers PHB and PLLA induced by Ar+ plasma treatment and wet etching, Nucl. Instrum. Methods B 332 (2014) 63-67.
A. Mackova, P. Malinsky, R. Miksova, V. Hnatowicz, R.I. Khaibullin, P. Slepicka, V. Svorcik, Characterisation of PEEK, PET and PI implanted with 80 keV Fe+ ions to high fluencies, Nucl. Instrum. Methods B 331 (2014) 176-181.
I. Michaljaničová, P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, P. Sajdl, V. Švorčík, Plasma and laser treatment of PMP for biocompatibility improvement, Vacuum 107 (2014) 184-190.
R. Mikšová, A. Macková, P. Malinský, V. Hnatowicz, P. Slepička, The stopping powers and energy straggling of heavy ions in polymer foils, Nucl. Instrum. Methods B 331 (2014) 42-47.
J. Heitz, R.-A. Barb, C. Hrelescu, J. Siegel, P. Slepicka, V. Vosmanska, V. Svorcik, B. Magnus, R. Marksteiner, Laser-Induced Periodic Structures on Polymers for the Formation of Gold or Silver Nanowires Showing Pronounced Plasmon Resonances, Transparent Optical Networks (ICTON), 2014 16th International Conference on, (2014), ISBN 978-1-4799-5601-2
R. Krajcar, J. Siegel, O. Lyutakov, P. Slepička, V. Švorčík, Optical response of anisotropic silver nanostructures on polarized light, Mater. Lett 137 (2014) 72-4.
R.-A. Barb, C. Hrelescu, L. Dong, J. Heitz, J. Siegel, P. Slepička, V. Vosmanská, V. Švorčík, B. Magnus, R. Marksteiner, M. Schernthaner, K. Groschner, Laser-induced periodic surface structures on polymers for formation of gold nanowires and activation of human cells Appl. Phys. A 117  (2014)  295–300.
O. Neděla, P. Slepička, J. Malý, M. Štofík, V. Švorčík, Laser-induced nanostructures on a polymer irradiated through a contact mask, Appl. Surf. Sci. 321 (2014) 173–178.
P. Juřík, P. Slepička, J. Mistrík, P. Janíček, S. Rimpelová, Z. Kolská, V.Švorčík, Oriented gold ripple-like structures on poly-l-lactic acid, Appl. Surf. Sci. 321 (2014) 503–510.
Y. Kalachyova, O. Lyutakov, P. Slepicka, R. Elashnikov, V. Svorcik, Preparation of periodic surface structures on doped poly(methyl metacrylate) films by irradiation with KrF excimer laser, Nanoscale Res. Lett. 2014, 9:591.
S. Rimpelová, L. Peterková, N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, V.Švorčík, T. Ruml, Surface Modification of Biodegradable Poly(L-Lactic Acid) by Argon Plasma: Fibroblasts and Keratinocytes in the Spotlight, Plasma Process. Polym. 11 (2014) 1057–1067.
M. Nagyová, A. Řezníčková, Z. Kolská, N.Slepičková Kasálková, P. Slepička, V. Švorčík, Analýza povrchu polymérov očkovaných cysteamínom pre tkanivové inžinierstvo, Chem. Listy 108 (2014) 241–245.

2013
S. Rimpelová, N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, H. Lemerová, V. Švorčík, T. Ruml, Plasma treated polyethylene grafted with adhesive molecules for enhanced adhesion and growth of fibroblasts, Mater. Sci. Eng. C 33 (2013) 1116-1124.
M. Parizek, N. Slepickova Kasalkova, L. Bacakova, Z. Svindrych, P. Slepicka, M. Bacakova, V. Lisa, V. Svorcik, Adhesion, Growth, and Maturation of Vascular Smooth Muscle Cells on Low-Density Polyethylene Grafted with Bioactive Substances, BioMed Research International  2013, Article ID 371430, http://dx.doi.org/10.1155/2013/371430.
P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, E. Stránská, L. Bačáková, V. Švorčík, Surface characterization of plasma treated polymers for applications as biocompatible carriers, eXPRESS Polym. Lett.7 (6) (2013) 535-545.
K. Novotna, M. Bacakova, N. Slepickova Kasalkova, P. Slepicka, V. Lisa, V. Svorcik,  L.Bacakova, Adhesion and Growth of Vascular Smooth Muscle Cells on Nanostructured and Biofunctionalized Polyethylene, Materials 6 (2013), 1632-1655.
A. Mackova, P. Malinsky, R. Miksova, R.I. Khaibullin, V.F. Valeev, V. Svorcik, P. Slepicka, M. Slouf, The characterization of PEEK, PET and PI implanted with Co ions to high fluences, Appl. Surf. Sci. 275 (2013) 311- 315.
A. Schaub, P. Slepička, I. Kašpárková, P. Malinský, A. Macková, V. Švorčík, Gold nanolayer and nanocluster coatings induced by heat treatment and evaporation technique, Nanoscale Res. Lett. 8 (2013) 249-257.
N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, L. Bačáková, P. Sajd, V. Švorčík, Biocompatibility of plasma nanostructured biopolymers, Nucl. Instrum. Method B 307 (2013) 642-646
A. Macková, P. Malinský,  R. Miksová, H. Pupíková, R.I. Khaibullin, V.F. Valeev, V. Švorčík, P. Slepička, Annealing of PEEK, PET and PI implanted with Co ions at high fluencies, Nucl. Instrum. Method B 307 (2013) 598-602.
P. Slepička,  I. Michaljaničová,  N. Slepičková Kasálková,  Z. Kolská,  S. Rimpelová,  T. Ruml, V. Švorčík, Poly-l -lactic acid modified by etching and grafting with gold nanoparticles, J. Mater. Sci 48 (17) (2013) 5871-5879.
P. Slepička,  I. Michaljaničová,  P.Fitl,  P. Sajdl, V. Švorčík, Surface ablation of PLLA induced by KrF excimer laser, Appl. Surf. Sci. 283 (2013) 438- 444.
P. Slepička, I.Michaljaničová, V. Švorčík, Controlled biopolymer roughness induced by plasma and excimer laser treatment, eXPRESS Polym. Lett. 7 (11) (2013) 950-959.
J. Tůma, O. Lyutakov, I. Hüttel, P. Slepička, V. Švorčík, Reversible patterning of poly(methylmethacrylate) doped with disperse Red 1 by laser scanning, J. Appl. Phys. 114, 093104 (2013); doi: 10.1063/1.4819964.
P. Slepička, I. Michaljaničová, N. Slepičková Kasálková, P. Sajdl, Z. Kolská, V. Švorčík, Cytocompatibility of Plasma and Thermally Treated Biopolymers,  J. Nanomater. 238742 (2013)  1-10.
A. Vasina, P. Slepička, I. Kašpárková, Z. Kolská, O. Bláhová, V.Švorčík, Interaction of Polypropylene with Sputtered and Evaporated Au Nanolayers, Polym. Eng. Sci. 53 (2013) 2270-2275.
V. Švorčík, Z. Kolská, J. Siegel, P. Slepička, "Short" Dithiol and Au Nanoparticles Grafting on Plasma Treated Polyethyleneterephthalate, J. Nano Research 25 (2013) 40-48.
S. Rimpelová, N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, V. Švorčík, T. Ruml, Cytocompatibility of Ar plasma treated polyhydroxybutyrate for fibroblasts and keratinocytes: adhesion molecules in action, FEBS JOURNAL   280 (2013) 603.
P. Slepička, O. Neděla, P. Sajdl, Z. Kolská, V.Švorčík, Polyethylene naphthalate as an excellent candidate for ripplenanopatterning, Appl. Surf. Sci. 285P (2013) 885- 892.
Y. Kalachyova, O. Lyutakov, A. Solovyev, P. Slepička, V. Švorčík, Surface morphology and optical properties of porphyrin/Au and Au/porphyrin/Au systems, Nanoscale Res. Lett. 8 (2013), 547.
B. Školová,  B. Janůšová, J. Zbytovská,  G. Gooris,  J. Bouwstra, P. Slepička, P. Berka, J. Roh, K. Palát, A. Hrabálek, K. Vávrová, Ceramides in the Skin Lipid Membranes: Length Matters, Langmuir 29 (2013) 15624-15633

 

2012
P. Malinský, A.Macková, V.Hnatowicz, R.I.Khaibullin, V.F.Valeev, P.Slepička, V.Švorčík, M.Šlouf, V.Peřina, Properties of PI, PEET and PET implanted by Ni ions to high fluences, Nucl. Instrum. Meth. B272, 396 (2012).
N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, Z. Kolská, P. Sajdl, L. Bačáková, S. Rimpelová, V. Švorčík, Cell adhesion and proliferation on polyethylene grafted with Au nanoparticles, Nucl. Instrum. Meth. B 272 (2012) 391-395.
J. Siegel, O. Kvítek, P. Slepička, J. Náhlík, J. Heitz, V. Švorčík, Structural, electrical and optical studies of gold nanostructures formed by Ar plasma-assisted sputtering, Nucl. Instrum. Meth. B 272 (2012) 193-197.
P. Slepička, S. Trostová, N. S. Kasálková, Z. Kolská, P. Sajdl, V. Švorčík, Surface Modification of Biopolymers by ArgonPlasma and Thermal Treatment, Plasma Process. Polym. 2011, 9 (2012) 197-206.
P. Malinský, A. Macková, V. Hnatowicz, R.I. Khaibullin, V.F. Valeev, P. Slepička, V. Švorčík, M. Šlouf, V. Peřina, Properties of polyimide, polyetheretherketone and polyethyleneterephthalate implanted by Ni ions to high fluences, Nucl. Instrum. Meth. B 272 (2012) 396-399.
M. Novák, A. Synytsya, O. Gedeon, P. Slepička, V. Procházka, A. Synytsya, J. Blahovec, A. Hejlová, J. Čopíková, Yeast Beta(1-3),(1-6)-d-glucan films: Preparation and characterization of some structural and physical properties, Carbohydrate Polym. 87 (2012) 2496-2504.
P. Slepička, T. Fidler, A. Vasina, V. Švorčík, Ripple-like structure on PLLA induced by gold deposition and thermal treatment, Materials Letters 79 (2012) 4-6.
S. Cichoň, P. Macháč, B. Barda, V. Machovič, P. Slepička, Thin Solid Films, Raman study of Ni and Ni silicide contacts on 4H- and 6H-SiC, 520 (2012), 4378-4388.
P. Slepička , S. Trostová, N. Slepičková Kasálková, Z. Kolská, P. Malinský, A. Macková, L. Bačáková, V. Švorčík, Nanostructuring of polymethylpentene by plasma and heat treatment for improved biocompatibility, Polym. Deg. Stab. 97 (2012) 1075-1082.
P. Malinský, P. Slepička, V. Hnatowicz, V. Švorčík, Early stages of growth of gold layers sputter deposited on glass and silicon substrates, Nanoscale Res. Lett. 7 (2012) 241-248.
O.Fryčková, T.Hubáček, P.Slepička, V.Švorčík, Properties of different carbon films on polyethyleneterephtalate, J. Nanosci. Nanotechnol. 12 (2012) 6724-6730.
J. Siegel, O. Kvítek, P. Ulbrich, Z. Kolská, P.Slepička, V.Švorčík Progressive approach for metal nanoparticle synthesis, Materials Letters 89 (2012) 47-50.
P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, L. Bačáková, Z. Kolská, V. Švorčík, Enhancement of Polymer Cytocompatibility by Nanostructuring of Polymer Surface, J. Nanomater. (2012) Article ID 527403, 1-17.
P. Slepička, J. Siegel, O. Lyutakov, V. Švorčík, Nanostrukturovaný povrch polymerů stimulovaný laserem pro elektroniku a tkáňové inženýrství, Chem. Listy 106 (2012) 875-883.
P. Slepička, P. Juřík, Z. Kolská, P. Malinský, A. Macková, I. Michaljaničová, V. Švorčík, A novel method for biopolymer surface nanostructuring by platinum deposition and subsequent thermal annealing, Nanoscale Research Lett. 7 (2012) 671-676.

 

2011
P. Slepička, A. Chaloupka, P. Sajdl, J. Heitz, V. Hnatowicz, V. Švorčík, Angle dependent laser nanopatterning of poly(ethylene terephthalate) surfaces, Appl. Surf. Sci. 257 (2011) 6021–6025.
V. Švorčík, A.Řezníčková, P. Sajdl, Z. Kolská, Z. Makajová, P. Slepička, Au nanoparticles grafted on plasma treated polymers, J. Mater. Sci. 46 (2011) 7917–7922.
P. Bublíková, O. Bláhová, R. Medlín, P. Slepička, V. Švorčík, Evaluation of Au thin films deposited on the polystyrene substrate, Chem. Listy 105 (2011) , 763-766.

2010
J.Siegel, P.Slepička, J.Heitz, Z.Kolská, P.Sajdl, V.Švorčík, Gold nano-wires and nano-layers at laser induced nano-ripples on PET, Appl. Surf. Sci. 256, 2205 (2010).
V.Švorčík, A.Chaloupka, P.Řezanka, P.Slepička, Z.Kolská, N.Kasálková, T.Hubáček, J.Siegel, Au-nanoparticles grafted on plasma treated PE, Rad. Phys. Chem. 79, 315 (2010).
N.Kasálková, Z.Makajová, P.Slepička, K.Kolářová, L.Bačáková, M.Pařízek, V.Švorčík, Cells adhesion and proliferation on plasma-treated and PEG-grafted PE, J. Adhes. Sci. Technol. 24, 743 (2010).
A.Vasina, P.Slepička, J.Švorčíková, P.Sajdl, A.Macková, V.Švorčík, Gold Nanolayers on Plasma Treated Polypropylene, J. Adhes. Sci. Technol. 24, 731 (2010).
P. Slepička , A. Vasina, Z. Kolská, T. Luxbacher, P. Malinsky, A. Macková , V. Švorčík, Argon plasma irradiation of polypropylene, Nucl. Instrum. Meth. B 268 (2010) 2111–2114.
V. Švorčík, A. Řezníčková, Z. Kolská, P. Slepička, V. Hnatowicz, Variable surface properties of PTFE foils, e-Polymers 133 (2010) 1-6.

 

2009
L.Grausova, J.Vacik, V.Svorcik, P.Slepicka, P.Bilkova, M.Vandrovcova, L.Bacakova, Fullerene C60 Films of Continuous and Micropatterned Morphology as Substrates for Adhesion and Growth of Bone Cells, Diamond Rel. Mater. 18 (2009) 578.
V. Švorčík, T. Hubáček, P. Slepička, J. Siegel, Z. Kolská, O. Bláhová, A. Macková, V. Hnatowicz, Characterization of carbon nanolayers flash evaporated on PET and PTFE, CARBON 47 (2009) 1770.
A. Mackova, J. Bocan, R.I. Khaibullin , V.F. Valeev , P. Slepicka , P. Sajdl , V. Svorcik, Characterisation of Ni+ implanted PEEK, PET and PI, Nucl. Instrum. Methods B 267 (2009) 1549.
V. Švorčík, N. Kasálková , P. Slepička, K. Záruba, V. Král, L. Bačáková, M. Pařízek, V. Lisá, T. Ruml, H. Gbelcová, S. Rimpelová, A. Macková, Cytocompatibility of Ar+ plasma treated and Au nanoparticle-grafted PE, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 267 (2009) 1904.
A. Synytsya, A. Synytsya, P. Blafkova, J. Ederova, J. Spěváček, P. Slepička, V. Král, K. Volka, pH-Controlled Self-Assembling of meso-Tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin-Chitosan Complexes, Biomacromolecules 10 (2009) 1067.
P. Slepička, Z. Kolská, J. Náhlík, V. Hnatowicz, V. Švorčík, Properties of Au nanolayers on polyethyleneterephthalate and polytetrafluoroethylene, Surf. Interface Anal. 41 (2009) 741.

 

 

2008
P. Slepička, E. Rebollar, J. Heitz, V. Švorčík, Gold coatings on Polyethyleneterephthalate nano-patterned by F2 laser irradiation, App. Surf.Sci. 254 (2008) 3585-3590
P.Slepička, V.Švorčík, M.Šlouf, V.Rybka, M.Špirková,  Characterization of metal nanolayers sputtered on poly(ethyleneterephtalate), Optoelectron. Advanced Mater. – Rapid Com. 2 (2008) 153-160.
P. Slepička, E. Rebollar, J. Heitz, V. Švorčík, Gold coatings on Polyethyleneterephthalate nano-patterned by F2 laser irradiation, App. Surf.Sci. 254 (2008) 3585.
O. Lyutakov, V. Švorčík, I. Hüttel, J. Siegel, N. Kasálková, P. Slepička, Refractive index of polymethylmethacrylate oriented by  fluid temperature under electrical field, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 19 (2008) 1064.
M. Vandrovcova, J. Vacik, V. Svorcik, P. Slepicka, N. Kasalkova,V. Vorlicek, V.Lavrentiev, V.Vosecek, L. Grausova, V. Lisa, L. Bacakova, Fullerene C60 and hybrid C60/Ti films as substrates for adhesion and growth of bone cells, Phys. Stat. Sol. A 205, (2008) 2252-2261.
J. Siegel, A. Reznícková, A. Chaloupka, P. Slepicka and V. Švorcík, Ablation and water etching of plasma-treated polymers, Rad. Def. Eff. Sol. 163 (2008) 779–788.

2002-2007
V.Švorčík, J.Siegel, P.Slepička, V.Kotál, J.Švorčíková, M.Špirková, Au nanolayers deposited on poly(ethyleneterephtalate) and poly(tetrafluorethylene) degraded by plasma discharge, Surf. Interf. Anal. 39 (2007) 79.
V.Kotál, V.Švorčík, P.Slepička, P.Sajdl, O.Bláhová, P.Šutta, V.Hnatowicz, Gold coating of poly(ethyleneterephthalate) modified by argon plasma, Plasma Process. Polym. 4 (2007) 69.
J. Siegel, P. Slepička, V. Kotál, M. Novotná, O. Bláhová, V. Švorčík, Gold nanolayers prepared on poly(ethyleneterephtalate), Mater. Sci. Forum, 567-568 (2007) 261-264.
V.Švorčík, O.Kubová, P.Slepička, B.Dvořánková, A.Macková, V.Hnatowicz, Structural, chemical and biological properties of carbon layers sputtered on PET, J. Mater. Sci. Mater. Med. 17 (2006) 229.
V.Švorčík, P.Slepička, J.Švorčíková, M.Špírková, J.Zehentner, V.Hnatowicz, Characterization of evaporated and sputtered thin Au layers on PET, J. Appl. Polym. Sci. 99 (2006) 1698.
V.Švorčík, V.Kotál, P.Slepička, O.Bláhová, M.Špírková, P.Sajdl, V.Hnatowicz, Modification of surface properties of polyethylene by Ar plasma discharge, Nucl. Instrum. Meth.  B 244 (2006) 365.
V.Švorčík, K.Kolářová, P.Slepička, A.Macková, M.Novotná, V.Hnatowicz, Modification of surface properties of high and low density polyethylene by Ar plasma discharge, Polym. Deg. Stability 91 (2006) 1219.
V.Švorčík, V.Kotál, P.Slepička, O.Bláhová, P.Šutta, V.Hnatowicz, Gold coating of polyethylene modified by plasma discharge,  Polym. Eng. Sci. 46 (2006) 1326.
T.Podgrabinski, P.Slepička, V.Rybka, V.Švorčík, Electrical properties of polymer composites, Mater. Sci. For. 482 (2005) 391.
P.Slepička, T.Podgrabinski, M.Špirková, V.Švorčík, V.Rybka, Comparison of gold layers prepared by sputtering and vacuum evaporation, Eng. Mech. 11 (2004) 357.
V.Švorčík, J.Zehentner, V.Rybka, P.Slepička, V. Hnatowicz, Characterization of thin gold layers on polyethyleneterephtalate: transition from discontinuous to continuous, homogenous layer, Appl. Phys. A 75 (2002) 541.

 

 

Řešené granty

 1. GAČR 106/09/P046 (2009-2011) Naprašované a roubované Au nanostruktury na polymeru                                                                                                                                                                                                                                         
 2. GAČR 13-06609S (2013-2017) Příprava nano a mikrostruktur na substrátu interakcí s laserovým svazkem                                                                                                                           
 3. MZČR 15-32497A (2015-2018)  Bioaktivní nanostrukturované povrchy pro histokompatibilní implantáty                                                                                                                              
 4. GAČR 19-02495S (2019-2021)  Funkcionalizované mikroporézní polymerní struktury typu včelí plástev                                                                                                                           
 5. GAČR 19-02482S (2019-2021)  Syntéza pokročilých mikrostruktur v inovativních polymerech a nanokompozitech metodou mikrostrukturování iontovým svazkem                                                                    
Aktualizováno: 20.4.2019 20:23, Autor: Petr Slepička

Foto Petr (originál)

×

Vyučované předměty

 • Materiály pro elektroniku
 • Materials for Electronics
 • Laserová chemie a technologie
 • Technologie materiálů pro elektroniku
 • Speciální metody studia a charakterizace materiálů
×

Vyzvané kapitoly v knihách

šířka 215px

V.Švorčík, Z.Kolská, P.Slepička, J.Siegel, V.Hnatowicz, From gold nano-particles through gold nano-wire to gold nano-layers on substrate, In: Gold Nanoparticles: Properties, characterization and Fabrication (Ed. P.E. Chow), Nova Sci. Publ., New York, pp.1-57 (2010). ISBN: 978-1-61668-009-1

šířka 215px

V.Švorčík, Z.Kolská, P.Slepička, J.Siegel, V.Hnatowicz, In: From gold nano-particles through gold nano-wire to gold nano-layers on substrate, Nova Sci. Publ., New York, pp.1-92 (2010). ISBN: 978-1-61668-316-0

šířka 215px

P.Slepička, J.Siegel, Zolská, V.Hnatowicz, V.Švorčík, Different microscopy approach for solid surface characterization, In: Microscopy: Science, Technology, Applications and Education vol.2 (ed. A.Mendez Vilas and J.Diaz Alvarez), Formatex Research Center, Badajoz, Spain, pp. 1483-1494 (2010). ISBN: 978-84-614-6190-5

šířka 215px

V.Svorcik, Z.Kolska, P.Slepicka, J.Siegel, V.Hnatowicz, From Gold Nano-Particles through Nano-Wire to Gold Nano-Layers on Substrate, In: Nanotechnology Research Biographical Sketches and Research Summaries (Ed. B.A.Horvath), Nova Sci. Publ., New York,  pp. 245-246 and 282-283 (2011). ISBN: 978-1-61209-285-0

šířka 215px

J.Siegel, O.Kvítek, Z.Kolská, P.Slepička, V.Švorčík, Gold nanostructures prepared on solid surface, In: Metallurgy - Advances in Materials and Processes (Ed. Y.Pardhi), chapter 3, InTech Publ., Rijeka, pp. 43-70 (2012). ISBN: 978-953-51-0736-1

šířka 215px

P.Slepička, T.Hubáček, N.Slepičková Kasálková, S.Trostová, V.Švorčík, The properties and application of carbon nanostructures, In: Polymer Science, (Ed. F.Yilmaz), InTech Publ., Rijeka, pp. 175-202 (2013). ISBN: 978-953-51-0941-9

šířka 215px

V.Švorčík, P.Slepička, J.Siegel, O.Lyutakov, A.Řezníčková, O.Kvítek, T.Hubáček, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, Nanostructuring of Solid Surfaces, In: Nanostructures: Properties, Production Methods and Applications, (Ed. Y.Dong), Nova Sci. Publ., New York, pp. 1-110 (2013). ISBN: 978-1-62618-081-9

šířka 215px

P.Slepička, J.Siegel, O.Lyutakov, N.Slepičková Kasálková, V.Švorčík, Characterization of surface structures induced by: laser, plasma, thermal treatment, metallization, grafting, In: Atomic Force Microscopy (AFM): principles, modes of operation and limitations, (Ed. H.Yang), Nova Sci. Publ., New York, pp. 213-282 (2014). ISBN: 978-1-63117-172-7

kniha9 (originál)

P. Slepička, R. Elashnikov, N. Slepičková Kasálková, J. Siegel, A. Řezníčková, Z. Kolská, V. Švorčík, Preparation and Characterization of Gold Nanoparticles in Liquid Solutions, in: Advances in Nanotechnology. Volume 13 (Ed. Zacharie Bartul and Jérôme Trenor), Nova Sci. Publ., New York, pp. 1-46 (2015). 978-1-63482-367-8

kniha10 (originál)

J. Siegel, A. Řezníčková, P. Slepička, V. Švorčík, Noble Metal Nanoparticles Prepared by Metal Sputtering into Glycerol and their Grafting to Polymer Surface, (chapter 5) in: Nanoparticles Technology (Ed. M. Aliofkhazraei) pp. 73-102 (2015), ISBN 978-953-51-2214-2

kniha11 (originál)

P. Slepička, N. Slepičková Kasálková, I. Michaljaničová, P. Juřík, Z. Kolská, V. Švorčík, Surface Nanostructuring of Biopolymers for Tissue Engineering, in: Biopolymers: Structure, Performance and Applications (Ed. A.K. Mishra, Ch. M. Hussain and S. B. Mishra), Nova Sci. Publ., New York, pp. 35-67 (2017).  978-1-53611-885-8 (eBook), 978-1-53611-846-9 (Hard Cover)

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi