Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav inženýrství pevných látek  → O ústavu → Zaměstnanci → Václav Švorčík
iduzel: 24311
idvazba: 30589
šablona: stranka
čas: 30.5.2023 01:09:24
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 24311
idvazba: 30589
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ipl.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/zamestnanci/svorcik'
iduzel: 24311
path: 8548/24136/24137/24168/24243/24299/24311
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Resize of Obr1 (originál) Resize of Obr2 (originál) Resize of Obr3 (originál) Resize of Obr4 (originál) Resize of Obr5 (originál)

 

šířka 215px

Ing.

Technologie výroby a zpracování polymerů VŠCHT Praha 1981
CSc. Technologie makromolekulárních látek VŠCHT Praha 1985
Doc. Materiálové inženýrství VŠCHT Praha 1992
DrSc. Elektronika a vakuová technika

AVČR 1994

Prof. Materiálové inženýrství VŠCHT Praha 2000

 

Věděcko-výzkumná činnost

Studium modifikovaných polymerů pro tkáňové inženýrství

šířka 215px     šířka 215px     šířka 215px
spolupráce:       N.Slepičková Kasálková, P.Žáková (PGS), Z.Makajová (PGS), V.Švorčík

rámci řešené problematiky jsou studována zejména následující témata:

 • studium adheze a proliferace buněk hladkého svalstva a keratinocytů na modifikovaných popř. následně roubovaných (např. aminokyselinami, kovovými nanočásticemi) polymerech
 • modifikace je prováděna iontovým svazkem, plasmou nebo laserovým světlem
 • depozice uhlíkových struktur na původní a modifikovaný polymer, jejich chemické ukotvení na povrchu substrátu
 • studium povrchových a fyzikálně chemických vlastností ve vztahu k interakci s živými buňkami (biokompatibilita)
 • adheze, proliferace a diferenciace buněk jsou studovány metodou in vitro
 • práce má interdisciplinární charakter (chemie, fyzika, biologie)
 • experimenty jsou příspěvkem k léčbě ztráty kožního krytu (např. léčbě těžkých popálenin, cukrovky, bércových vředů) a aplikace pro přípravu cévních protéz

  

Modifikace substrátů a jejich vlastnosti, příprava kovových nanostruktur

originál   originál    originál

spolupráce:      P.Slepička, J.Siegel, A.Řezníčková, O.Kvítek, P.Juřík (PGS), R.Krajcar (PGS), Z.Novotná (PGS), V.Švorčík

V rámci řešené problematiky jsou studována zejména následující témata:

 • studium povrchové modifikace - aktivace substrátů (zejména polymerů) iontovým svazkem, plasmatickým výbojem nebo laserovým světlem 
 • příprava a charakterizace kovových nanostruktur depozicí na substrát (nanočástice, nanovrstvy) 
 • chemické navázání nanostruktur a dalších chemických sloučenin (např. biologicky aktivních látek) na povrch aktivovaného substrátu
 • studium zejména povrchových, elektrických, magnetických a biologických vlastností
 • práce má interdisciplinární charakter (chemie, fyzika, biologie)
 • experimenty jsou příspěvkem k přípravě např. cévních a kyčelních protéz, ke konstrukci podložek s povrchovými magnetickými vlastnostmi

"Zelený" vodík - příprava, skladování a jeho využití

             Vodik1 (originál)        

spolupráce:      O.Lyutakov, O.Guselnikova, Y.Kalachyova, R.Elashnikov (PGS), V.Švorčík

V rámci řešené problematiky jsou studována zejména následující témata:Vodik2 (originál)

 • fotolýza vody - příprava „zeleného“ H2
 • plazmon-asistovaná syntéza látek pro pevnofázové skladování vodíku na bázi organických kovalentních sítí (COFs)
 • plazmonika v palivových článcích jako náhrada katalytické platiny a podstatné snížení pracovní teploty palivových článků

Modifikace povrchových vlastností celulózy a jejích derivátů pro medicínské aplikace

originál                originál              originál

spolupráce:      K.Kolářová, V.Vosmanská, M.Pišlová (PSG), V.Švorčík

V rámci řešené problematiky jsou sledována zejména následující témata:

 • modifikace povrchu celulózy a jejích derivátů je prováděna především chemicky a plasmatickým výbojem
 • studium povrchových a fyzikálně chemických vlastností
 • studium roubování modifikovaných vzorků (např. aminokyseliny, kovové nanočástice) celulózy a jejích derivátů
 • studium bakteriálních testů na modifikovaných popř. následně roubovaných vzorků celulózy a jejích derivátů
 • studium rozpouštění (vstřebatelnosti) modifikované celulózy a jejích derivátů
 • práce má interdisciplinární charakter (chemie, fyzika, biologie)
 • experimenty jsou příspěvkem k léčbě ztráty kožního krytu (např. léčbě těžkých popálenin, bércových vředů)

Studium antibakteriálních vlastností povlaků a nanočástic

originál   originál   originál

spolupráce:     P.Slepička, J.Siegel, O.Lyutakov, K.Kolářová, M.Polívková (PGS), Y. Kalachyová (PGS), V.Švorčík 

V rámci řešené problematiky jsou sledována zejména následující témata:

 • příprava kovových nanočástic ušlechtilých kovů (např. Au, Ag, Pd, Pt) fyzikálními metodami   
 • příprava antibakteriálních povlaků, které jsou ukotveny např. na polymerní substrát, celulózu 
 • studium vlivu velikosti, tvaru a chemického složení nanočástic na jejich antibakteriální vlastnosti
 • antibakteriální vlastnosti jsou studovány na gramnegativních i grampozitivních bakteriích metodou in vitro 
 • práce má interdisciplinární charakter (chemie, fyzika, biologie)
 • experimenty jsou příspěvkem k léčbě otevřených chronických ran (např. při léčbě bércových vředů, diabetických ran, proleženin)

Kovové nanostruktury pro plazmoniku a senzoriku

pic1 (originál)

spolupráce:     O.Lyutakov, Y.Kalachyová, O.Guselnikova (PGS), R.Elashnikov (PGS), V.Švorčík

V rámci řešené problematiky jsou sledována zejména následující témata:

 • příprava kovových nanočástic ušlechtilých kovů (např. Au, Ag, Pd, Pt) na povrchu laserem nanostrukturovaných polymerů
 • studium plazmaticky aktivovaných chemických reakcí (reakcí, které jsou aktivovány světlem)
 • studium přípravy velmi citlivých SERS nanostruktur, které jsou senzory např. těžkých kovů, nádorových buněk, kovových nanočástic, lipidů (cholesterol), pesticidů, kvasinek
 • práce má interdisciplinární charakter (chemie, fyzika, optika, biologie)

Příprava (super)hydrofobních/(super)hydrofilních substrátů

pic2 (originál)

spolupráce:     O.Lyutakov, Y.Kalachyová, O.Guselnikova (PGS), R.Elashnikov (PGS), V.Švorčík 

V rámci řešené problematiky jsou sledována zejména následující témata:

 • příprava (super)hydrofobních/(super)hydrofilních substrátů na povrchu laserem nanostrukturovaných polymerů
 • studium vlivu teploty, pH, chemie povrchové vrstvy, elektrické pole na hydrofobicitu/hydrofilitu povrchu
 • experimenty jsou příspěvkem ke studium povrchových vlastností materiálů pro interakci s buňkami, adhezi kovů, nátěrové a krycí materiály
 • práce má interdisciplinární charakter (chemie, fyzika, biologie)

Obhájené doktorské disertační práce

Do roku 2018 obhájilo pod mým vedením 21 studentů disertační práce v oboru Materiálové inženýrství na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha.

 1. R.Endršt, Modifikace polymerů iontovou implantací, 1994.
 2. I.Miček, Studium elektrických vlastností modifikovaných polymerů, 1996.
 3. K.Prošková, Studium difůze do modifikovaných polymerů, 1999.
 4. K.Walachová, Biokompatibilita polyethylenu, 2001.
 5. K.Hlaváčková-Ročková, Biokompatibilita polymerů, 2004.
 6. E.Koutná-Ratajová, Biokompatibilita modifikovaných polymerů, 2004.
 7. R.Mikulíková, Adheze buněk s modifikovanými polymery, 2006.
 8. T.Podgrabinski, Elektrické vlastnosti dotovaných polymerů, 2006.
 9. O.Kubová, Vliv tenkých uhlíkatých vrstev na interakci buněk, 2007.
 10. P.Slepička, Tenké kovové vrstvy na polymeru, 2007.
 11. J.Siegel, Zlaté nanovrstvy na modifikovaných substrátech, 2010.
 12. K.Kolářová, Biokompatibilita polymerů modifikovaných plazmou, 2011.
 13. N.Slepičková Kasálková, Biokompatibilita modifikovaných polymerů, 2012.
 14. A.Řezníčková, Nanostrukturování povrchu pevnolátkového substrátu, 2013.
 15. O.Kvítek, Vliv teploty na vlastnosti Au nanostruktur, 2016.
 16. T.Hubáček, Depozice a charakterizace uhlíkových vrstev, 2016.
 17. V.Vosmanská, Povrchová modifikace celulózy, 2016.
 18. Y.Kalachyova, Příprava optických polymerních metamateriálů, 2018.
 19. J.Tůma, Příprava na technologie prvků pro integrovanou optiku, 2018.
 20. R.Krajcar, Optické vlastnosti kovových nanostruktur na pevnolátkových substrátech, 2018.
 21. P.Žáková, Polymerní filmy modifikované uhlíkovými nanočásticemi, 2019.
 22. Z.Novotná, Biokompatibilita modifikovaných polymerů, 2020.

Aktuální k 30.5.2022

Databáze Web of Science


 ◳ Svorcik WOS 2022 (jpg) → (originál)

 

Databáze Scopus

 ◳ Svorcik Scopus 2022 (jpg) → (originál)

Ocenění

 1. Cena předsedy GAČR za rok 2009, spoluřešitel grantu: P102/06/1106 - Metamatriály, nanostruktury a jejich aplikace.
 2. Cena předsedy GAČR za rok 2015, řešitel grantu: P108-10-1106 - Studium povrchových vlastností substrátů pro tkáňové inženýrství.
 3. Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2016.
 4. Cena rektora VŠCHT 2016 za mimořádné výsledky ve výzkumu a vynikající reprezentaci VŠCHT Praha.

 

Řešené granty

 1. TAČR TK01030128 (Théta) (2018-2024)
  řešitel: V.Švorčík
  název: Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití "zeleného" vodíku
 2. GAČR  20-01641S (2020-2022)
  spoluřešitel: V.Švorčík
  název: Degradovatelná nanocelulóza jako nová podpůrná struktura pro tkáňové inženýrství
 3. GAČR 21-06065S (2021-2023)
  spoluřešitel: V.Švorčík
  název: Nové funkcionalizované senzory založené na plazmonech jako nástroje pro monitorování buněk a pro pokročilé tkáňové inženýrství
 4. GAČR 22-02022S (2022-2024)
  řešitel: V.Švorčík
  název: Hybridní materiály a pokročilé struktury pro napodobování přirozené fotosyntézy

Udělené patenty a užitné vzory

 1. V.Švorčík, Z.Vymazal, Z.Vymazalová, J.Králíček, Světelný stabilizátor pro polymery, zejména pro polypropylen, polyethylen, polystyren a polymery obsahující chlor, Autorské osvědčení 253 651 (25.8.1987).

  Tento vynález byl dále přihlášen s prioritou od 29.12.1984: 
  Francie - Agent améhorant la stabilité a la lumiere des polymeres, particuliérement des polypropylenes, polyethylenes, polystyrenes, et des polymeres contenant du chlore, P 85 19311 (26.1.1987).
  Velká Británie - Light stabilisation of polymers, P 2 169 298 (12.10. 1988).
  Itálie - Stabilizzante alla luce per polimeri, particolarmente per poliúropilene, polietilene, polistirolo e per polimeri contenenti chloro, P 1 188 214 (7.1.1988).
  NDR
  - Lichtstabilisator für die Polymeren, P 261 060 A3 (1.6.1988).
  Maďarsko - Eljárás fényastabilizáit polimerak elsállitására, P 196 836 (24.10.1988).
  Bulharsko
  - Svetostabilizacia PVC, P 47 258 (11.10.1985).

 2. V.Švorčík, Z.Vymazal, Z.Vymazalová, J.Králíček, Stabilizátor pro polymery na bázi vinylchloridu pro venkovní aplikace, Autorské osvědčení 246 381 (24.6.1986).

 3. V.Švorčík, V.Rybka, V.Myslík, Způsob leptání povrchu součástí pro přípravu mikroelektronických a optoelektronických struktur, Autorské osvědčení 270 018 (23.2.1990).

 4. V.Švorčík, V.Rybka, V.Myslík, Způsob leptání mikrostruktur na povrchu n-GaAs za použití laseru, Autorské osvědčení 272 415 (25.9.1990).

 5. V.Rybka, V.Myslík, V.Švorčík, Způsob přípravy gradovaného ohmického kontaktu za použití laseru, Autorské osvědčení 273 488 (23.11.1990).

 6. V.Švorčík, V.Rybka, Způsob leptání mikrostruktur na povrchu n-Si, CZ patent 275 001 (17.6.1991).

 7. V.Švorčík, V.Rybka, J.Švorčíková, Způsob zvýšení smáčivosti a lepivosti polyolofinů, CZ patent 277 556 (28.12.1992).

 8. J.Heitz, T.Gumpenberger, N.Huber, D.Bauerle, V.Švorčík, K.Walachová, Optisches Verfahren zur Verbesserung der Haftung von biologischen Zellen auf einer Polymeroberflache und dadurch hergestellte Oberflachen, Patent AT411220 (15.9.2003).

 9. J.Heitz, T.Gumpenberger, N.Huber, D.Bauerle, V.Švorčík, K.Walachová, Optical method for improving the adhesion of biological cells on polymer surfaces, EP 1234588 A2 (03.11.2004).

  Designated states: AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SI, SE, TR

 10. Švorčík, I.Huttel, Způsob zvýšení indexu lomu na požadovanou hodnotu u polymerních materiálů, CZ patent 300 628 (25.5.2009).

 11. O.Lyutakov, I.Huttel, V.Švorčík, Způsob tvarování polymerních nanostruktur skenováním laserovým svazkem, CZ patent 303 058 (3.2.2012).

 12. V.Švorčík, J.Siegel, Z.Kolská, J.Šaroch, Způsob ukotvení nanostruktur a/nebo vrstvy zlata na povrchu podkladu, substrát obsahující podklad s ukotvenými nanostrukturami a/nebo vrstvou zlata, CZ patent 304 187 (8.12.2013).

 13. V.Švorčík, I.Stibor, J.Šaroch, Způsob ukotvení uhlíkových nanočástic na povrch podkladu a substrát obsahující podklad s ukotvenou vrstvou uhlíkových nanočástic, CZ patent 304 232 (10.01.2014).

 14. O.Lyutakov, J.Tůma, I.Hüttel, V.Švorčík, Způsob vytvarování 2D optických a metaoptických struktur na povrchu polymerů, CZ patent 305109 (25.3.2015).

 15. J.Tůma, O.Lyutakov, V.Švorčík, Způsob prostorového tvarování kompozitních metaoptických struktur na povrchu polymeru, CZ patent č. 306205 (17.8.2016).

 16. K.Kolářová, R.Krajcar, V.Švorčík, Transport nanostruktur z pevnolátkových substrátů do chitosanové matrice, PV 2015-510 ze dne 21.7.2015. CZ patent č. 307656 (30.1.2019).

 17.  P.Slepička, N.Slepičková Kasálková, V.Švorčík, Biopolymerní povlak typu „včelí plástev" na fluoropolymerní fólie pro kostní implantáty, PUV 2018-35142 ze dne 04.07.2018 UV 32969 ze dne 28.6.2019

 18. V.Švorčík, E.Miliutina, O.Lyutakov, O.Guselnikova, Z.Kolská, A.Hamáček, R.Vik, R.Lovecký, Senzor vodíku na bázi plazmon-aktivních vláken fukcionalizovaných porézní kovově organickou vrstvou pro „dálkovou“ neelektrickou detekci, PV 2019-259 ze dne 26.4.2019. CZ patent 308875 ze dne 28.07.2021.

 19. Y.Kalachyova, O.Lyutakov, O.Guselnikova, V.Švorčík, Z.Kolská, A.Hamáček, R.Vik, R.Lovecký, Organické struktury s velkým povrchem a porozitou na bázi plazmon-aktivních kovových nanočástic, UV 2020-38194 ze dne 4.11.2020. UV 35223 ze dne 13.7.2021.

Publikace v databázi  Web of Science

2022

O.Romanenko, P.Slepička, O.Kvítek, M.Šlouf, P.Němecek, V.Havránek, A.Macková, V.Švorčík, The Synthesis of Gold Nanoparticles in a Free-Standing PMMA Film by MeV Proton Irradiation, Mater. Chem. Phys. 275, 125205 (2022).

P.Stanovsky, M.Benkocká, Z.Kolská, M.Simcik, P.Slepička, V.Švorčík, K.Friess, M.C.Ruzicka, P.Izak, Permeability enhancement of chemically modified and grafted polyamide thin-film membranes for biogas upgrading, experiments and modeling, J. Membr. Sci. 641, 119890, 1-11 (2022).

A.Skvortsova, A.Trelin, P.Kriz, R.Elashnikov, B.Vokata, P.Ulbrich, A.Pershina, V.Svorcik, O.Guselnikova, O.Lyutakov, SERS and Siamese Neural Network for Picomolar Identification of Beta-lactam Antibiotics Resistance Gene in Complex DNA Samples, Analyt. Chim. Acta 1192, 339373, 1-9 (2022).

D.Fajstavr, B.Frýdlová, S.Rimpelová, N.Slepičková Kasálková, P.Sajdl, V.Švorčík, P.Slepička, KrF laser and plasma exposure of PDMS-carbon composite and its antibacterial properties, Materials 15, 839, 1-17 (2022).

A.Reznickova, P.Sajdl, H.Y.Nguyenova, V.Lacmanova, Z.Kolska, N.Slepickova Kasalkova, O.Kvitek, V.Svorcik, Plasma treatment of PTFE at elevated temperature: the effect of surface properties on its biological performance, Mater. Today Comm. 31, 103254, 1-9 (2022)

V.Neubertová, N.Slepičková Kasálková, B.Vokatá, L.Bačáková, V.Švorčík, Z.Kolská, Influence of UV irradiation and subsequent chemical grafting on the surface properties of cellulose, Cellulose 29, 1405-1418 (2022).

V.Burtsev, E.Miliutina, P.Ulbrich, V.Svorcik, M.Orendac, O.Lyutakov, Immobilization of Gold Nanoparticles in Localized Surface Plasmon Polariton-Coupled Hot Spots via Photolytic Dimerization of Aromatic Amine Groups For SERS Detection in a Microfluidic Regime, ACS Appl. Nano Mater. 5, 1836-1844 (2022).

E.Miliutina, S.Chufistova, V.Burtsev, A.Tulupova, A.Olshtrem, O.Guselnikova. P.Postnikov, P.Sajdl, P.Zamostny, V.Svorcik, O.Lyutakov, Periodical amphiphilic surface with chemical patterning for micelles immobilization and analysis, Appl. Surf. Sci. 586, 152833, 1-10 (2022).

J.Siegel, D.Grossberger, J.Pryjmaková, M.Šlouf, V.Švorčík, Laser promoted immobilization of Ag nanoparticles: effect of surface morphology of PET, Nanomater. 12, 792, 1-9 (2022).

M.Benkocká, R.Herma, S.Lupínková, P.Slepička, V.Švorčík, Z.Kolská, Antibacterial nanocomposite supporting cell growth and spheroid formation by chemical surface treatment of polymer foil, Surf. Interf. Anal. 1–12 (2022).

J.Pryjmaková, M.Hryhoruk, M.Veselý, P.Slepička, V.Švorčík, J.Siegel, Engineered Cu-PEN composites at the nanoscale: Preparation and Characterisation, Nanomater. 12, 1220, 1-11 (2022)

2021

O.Semyonov, S.Chaemchuen, I.Somboon, A.Ivanov, F.Verpoort, Z.Kolska, M.Syrtanov, V.Švorčík, M.Yusubov, O.Lyutakov, O.Guselnikova, P.Postnikov, Smart recycling of PET to sorbents for insecticides through in situ MOF growth, Appl. Mater. Today 22, 100910, 1-9 (2021).

J.Švanda, Y.Kalachyova, A.Ajami, W.Husinsky, J.Siegel, Z.Kolská, P.Slepička, V.Švorčík, O.Lyutakov, Nonlinear optical properties and markedly higher two photon absorption of ordered c-shaped plasmon-active or plasmon-based metal nanostructures, Opt. Mater. 112, 110695, 1-8 (2021).

J.Siegel, M.Kaimlová, B.Vyhnálková, A.Trelin, O.Lyutakov, P.Slepička, V.Švorčík, M.Veselý, B.Vokatá, P.Malinský, M.Šlouf, P.Hasal, T.Hubáček, Optomechanical processing of silver colloids: new generation of nanoparticle-polymer composites with bactericidal effect, Inter. J. Mol. Sci. 22, 312, 1-22 (2021).
H.Idriss, R.Elashnikov, O.Guselnikova, P.Postnikov, Z.Kolska, O.Lyutakov. V.Švorčík, Reversible wettability switching of piezo-responsive nanostructured polymer fibers by electric field, Chem. Papers 75, 191-196 (2021).
P.Slepička, S.Rimpelová, N.Slepičková Kasálková, D.Fajstavr, P.Sajdl, Z.Kolská, V.Švorčík, Antibacterial properties of plasma-activated perfluorinated substrates with silver nanoclusters deposition, Nanomater. 11, 182-202 (2021).
J.Novotny, S.Michna, I.Hren, J.Cais, I.Lysonkova, V.Svorcik, PTFE Based Multilayer Micro-Coatings for Aluminum AlMg3 Forms Used in Tire Production, Coatings 11, 119, 1-11 (2021).
K.Fajstavrova, S.Rimpelova, D.Fajstavr, V.Svorcik, P.Slepicka, Cell behaviour of primary fibroblasts and osteoblasts on plasma-treated fluorinated polymer coated with honeycomb polystyrene, Materials 14, 889-908 (2021).
M.Travnickova, N.Slepickova Kasalkova, A.Sedlar, M.Molitor, J.Musilkova, P.Slepicka, V.Svorcik, L.Bacakova, A comparison between the behaviour of adipose tissue-derived stem cells and vascular smooth muscle cells on modified poly (L-lactide) foil, Biomed. Mater. 16, 025016, 1-19 (2021).

O.Guselnikova, H.Lim, J.Na, M.Eguchi, R.Elashnikov, P.Postnikov, V.Svorcik, O.Semenov, E.Miliutina, O.Lyutakov, Y.Yamauchi, Enantioselective SERS Sensing of Pseudoephedrine in Blood Plasma Biomatrix by Hierarchical Mesoporous Au Films Coated with a Homochiral MOF, Biosens. Bioelectron. 180, 11310, 1-11 (2021).

V.Lacmanová, V.Kolařík, V.Švorčík, A.Řezníčková, Grafting of Methal Nanoparticles with Specific Properties on Activated PET, Roubování kovových nanočástic se specifickými vlastnostmi na aktivovaný PET, Chem. Listy 115, 151-157 (2021).
O.Guselnikova, J.Gérard, J.P.Joly, A.Trelin, E.Tretyakov, V.Švorčík, O.Lyutakov, S.Marque, P.Postnikov, Establishing plasmon contribution to chemical reactions: organic molecules as thermal probe, Chem. Sci. 12, 4154-4161 (2021
O.Guselnikova, P.Postnikov, J.Kosina, Z.Kolska, V.Svocik, O.Lyutakov, A breath of fresh air for atmospheric CO2 utilization: plasmon-assisted preparation of cyclic carbonate at ambient conditions, J. Mater. Chem. A 9, 8462-8469 (2021).
E.M.Kutorglo, R.Elashnikov, S.Rimpelová, P.Ulbrich, J.Říhová Ambrožová, V.Svorcik, O.Lyutakov, Polypyrrole-Based Nanorobots Powered by Light and Glucose for Pollutant Degradation in Water, ACS Appl. Mater. Interf. 13, 16173-16181 (2021).
O.Guselnikova, J.Vana, L.Phuong, I.Panov, L.Rulíšek, A.Trelin, P.Postnikov, V.Švorčík, E.Andris, O.Lyutakov, Plasmon-assisted Click Chemistry under Low Temperature: Inverse Temperature Effect on Reaction Rate, Chem. Sci. 12, 5591-5598 (2021).
M.Erzina, O.Guselnikova, E.Miliutina, A.Trelin, P.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Plasmon-assisted transfer hydrogenation: kinetic control of reaction chemoselectivity through light illumination mode, J. Phys. Chem. C 125, 10318−10325 (2021).
E.Miliutina, J.Zadny, O.Guselnikova, J.Storch, H.Walaska, A.Kushnarenko, V.Burtsev, V.Svorcik, O.Lyutakov, Chiroplasmon-active optical fiber probe for environment chirality estimation, Sens. Actuat. B 343, 130122 (2021).
P.Bainova, E.Miliutina, V.Burtsev, Z.Kolská, V.Švorčík, O.Lyutakov, Optický senzor funkcionalizovaný periodickou 3D sítí pro detekce plynů v kapalině, Optical sensor functionalized by periodic 3D network for gases detection in liquid, Chem. Listy 115, 126-133 (2021).
D.Fajstavr, A.Karasová, A.Michalcová, P.Ulbrich, N.Slepičková Kasálková, J.Siegel, V.Švorčík, P.Slepička, PEGylated gold nanoparticles grafted with N-Acetyl-L-cysteine for polymer modification, Nanomater. 11, 1434-1452 (2021).
V.Burtsev, M.Erzina, O.Guselnikova, E.Miliutina, Y.Kalachyova, V.Svorcika, O.Lyutakov, Detection of trace amount of insoluble pharmaceutic in water by extraction and SERS measurements in microfluidic flow regime, Analyst 146, 3686-3696 (2021).
P.Slepička, D.Fajstavr, M.Krejčová, S.Rimpelová, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, V.Švorčík, Biopolymer composites with Ti/Au nanostructures and their antibacterial properties, Pharmaceutics 13, 826, 1-19 (2021) 
H.Idriss, O.Guselnikova, P.Postnikov, Z.Kolská, P.Haušild, O.Lyutakov, V.Švorčík, Polymer icephobic surface by graphite coating and chemical grafting with diazonium salts, Surf. Interf. 25, 101226, 1-9 (2021).
J.Siegel, T.Savenková, J.Pryjmaková, P.Slepička, M.Šlouf, V.Švorčík, Surface texturing of polyethyleneterephthalate induced by excimer laser in silver nanoparticle colloid, Materials 14, 3263, 1-7 (2021).
P.Slepička, K.Hurtuková, D.Fajstavr, N.Slepičková Kasálková, O.Lyutakov, V.Švorčík, Carbon-gold nanocomposite induced by unique high energy laser single-shot annealing, Mater. Lett. 301, 130256 (2021)

K.Hurtuková, K.Fajstavrová, S.Rimpelová, B.Vokatá, D.Fajstavr, N.Slepičková Kasálková, J.Siegel, V.Švorčík, P.Slepička, Antibacterial properties of honeycomb-like pattern with cellulose acetate and silver nanoparticles, Materials 14, 4051, 1-14 (2021)

A.Kutová, L.Staňková, K.Vejvodová, O.Kvítek, B.Vokatá, D.Fajstavr, Z.Kolská, A.Brož, L.Bačáková, V.Švorčík, Influence of drying method and argon plasma modification of bacterial nanocellulose on keratinocyte adhesion and growth, Nanomater. 11, 1916, 1-17 (2021).
A.Zabelina, D.Zabelin, E.Miliutina, J.Lancok, V.Švorčík, S.Chertopalov, O.Lyutakov, Surface Plasmon-Polariton Triggering of Ti3C2Tx MXene Catalytic Activity for Hydrogen Evolution Reaction Enhancement, J. Mater. Chem. A 9, 17770-17779 (2021).
J.Pryjmaková, M.Kaimlová, B.Vokatá, T.Hubáček, P.Slepička, V.Švorčík, J.Siegel, Bimetallic nanowires on laser patterned PEN as a promising biomaterial, Nanomater. 11, 2285, 1-15 (2021).
N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, V.Švorčík, Carbon nanostructures, nanolayers and their composites, Nanomater. 11, 2368, 1-23 (2021).
A.Olshtrem, S.Chertopalov, O.Guselnikova, R.R.Valiev, A.Perminova, M.Cieslar, R.Elashnikov, P.Fitl, E.Miliutina, P.Postnikov, J.Lancok, V.Svorcik, O.Lyutakov, Plasmon-assisted MXene Grafting: Tuning of Surface Termination and Stability Enhancement, 2D Mater. 8, 045037, 1-13, (2021).
R.Elashnikov, A.Trelin, A.Tulupova, E.Miliutina, K.Zahorjanova, P.Ulbrich, D.Tomecek, P.Fitl, V.Švorčík, O.Lyutakov, Switchable PNIPAm/PPyNTs hydrogel for smart supercapacitor: external control of capacitance for pulsed energy generation or prolongation of discharge time, ACS Appl. Mater. Interf. ACS Appl. Mater. Interfaces 13, 48030−48039 (2021).
K.Hurtuková, V.Juřicová, K.Fajstavrová, D.Fajstavr, N.Slepičková Kasálková, S.Rimpelová, V.Švorčík, P.Slepička, Cytocompatibility of polymethyl methacrylate honeycomb-like pattern on perfluorinated polymer, Polymers 13, 3663, 1-15 (2021)
H.Idriss, R.Elashnikov, S.Rimpelová, B.Vokatá, P.Haušild, Z.Kolská, O.Lyukatov, V.Švorčík, Printable resin modified by grafted silver nanoparticles for preparation of antifouling microstructure with dual antibacterial effect, Polymers 13, 3838, 1-11 (2021).
H.Idriss, Z.Kolská, O.Lyutakov, V.Švorčík, Příprava nenamrzajících povrchů na vybraných materiálech, Preparation of icephobic surfaces of selected materials, Chem. Listy 115, 609-614 (2021).
R.Elashnikov, P.Ulbrich, B.Vokatá, V.Svobodová Pavlíčková, V.Švorčík, ‪O.Lyutakov, S.Rimpelová, Physically switchable antimicrobial surfaces and coatings: General concept and recent achievements, Nanomater. 11, 3083, 1-35 (2021).

Z.Novotná, Z.Kolská, P.Slepička, N.Slepičková Kasálková, D.Fajstavr, L.Bačáková, V.Švorčík, Polymery pro tkáňové inženýrství, Polymers for tissue engineering, Chem. Listy 115, 634-643 (2021).

2020

D.Fajstavr, K.Neznalova, N.Slepickova Kasalkova, S.Rimpelova, K.Kubicikova, V.Svorcik, P.Slepička, Nanostructured polystyrene doped with acetylsalicylic acid and its antibacterial properties, Materials 13, 3609, 1-15 (2020).

K.Neznalová, P.Sajdl, V.Švorčík, P.Slepička, Cellulose acetate honeycomb-like pattern created by improved phase separation, Express Polym. Lett.14, 1078-1088 (2020).

O.Guselnikova, Y.Kalachyova, R.Elashnikov, M.Cieslar, Z.Kolska, P.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Taking the power of plasmon-assisted chemistry on copper NPs: Preparation and application of COFs nanostructures for CO2 sensing in water, Micropor. Mesopor. Mater. 309, 110577, 1-8 (2020)¨.

K.Neznalová, D.Fajstavr, S.Rimpelová, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, V.Švorčík, P.Slepička, Honeycomb-patterned poly(L-lactic) acid on plasma-activated FEP as cell culture scaffold, Polym. Degrad. Stab. 181, 109370, 1-11 (2020).

J.P.Fraser, P.Postnikov, E.Miliutina, Z.Kolska, R.Valiev, V.Svorcik, O.Lyutakov, A.Y.Ganin, O.Guselnikova, Application of a 2D molybdenum telluride in SERS-detection of biorelevant molecules, ACS Appl. Mater. Interf. 12, 47774-47783 (2020).

K.Fajstavrová, S.Rimpelová, D.Fajstavr, V.Švorčík, P.Slepička, Unique surface morphology for fibroblasts adhesion: PLLA honeycomb-like pattern on polymer substrate, Polymers 12, 2436, 1-12 (2020).

P.Malinský, O.Romanenko, V.Havránek, V.Hnatowicz, J.H.Stammers, M.Cutroneo, J.Novák, P.Slepička, V.Švorčík, K.Szőkölová, D.Bouša, Z.Sofer, A.Macková, Microcapacitors on graphene oxide and synthetic polymers prepared by microbeam lithography, Appl. Surf. Sci. 528, 146802, 1-11 (2020)

M.Zikmundova, M.Vereshaka, K.Kolarova, J.Pajorova, V.Svorcik, L.Bacakova, Effects of bacterial nanocellulose loaded with curcumin and its degradation products on human dermal fibroblasts, Materials 13, 4759, 1-17 (2020).

O.Kvitek, E.Mutylo, B.Vokata, P.Ulbrich, D.Fajstavr, A.Reznickova, V.Svorcik, Composites of silver nanoparticles with hydroxypropyl methylcellulose prepared by photochemical reduction, Coatings 10, 1046, 1-14 (2020).

R.Krajcar, O.Lyutakov, Z.Kolská, V.Švorčík, Preparation of metallic plasmonactive nanostructures by transport from the substrate to the liquid; Příprava plazmonaktivních kovových nanostruktur transportem ze substrátu do roztoku, Chem. Listy 114, 770-777 (2020).

O.Romanenko, P.Slepička, P.Malinsky, M.Cutroneo, V.Havránek, J.Stammers, V.Švorčík, A.Macková, The influence of Au‐nanoparticles presence in PDMS on microstructures creation by ion beam lithography, Surf. Interf. Anal. 52, 1040-1044 (2020).

N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, B.Ivanovská, M.Trávníčková, P.Malinský, A.Macková, L.Bačáková, V.Švorčík, Plasma activated polyvinyl alcohol hydrogels for cell growth, Coatings 10, 1083, 1-20 (2020).

P.Juřík, P.Slepička, Z.Kolská, N. Slepičková Kasálková, V.Švorčík, Nanostrukturování polymerních substrátů pomocí indukovaného vrásnění, Nanostructuring of Polymer Substrates by Induced Wrinkling, Chem. Listy 114, 804-814 (2020).

M.Kaimlova, J.Siegel, V.Švorčík, Nanostrukturované stříbro v biologických aplikacích, Nanostructured silver in biological applications, Chem. Listy 114, 395-405 (2020).

R.Elashnikov, K.Zahorjanova, E.Miliutina, Z.Kolska, M.Cieslar, V.Svorcik, O.Lyutakov, Proton exchange membrane with plasmon-active surface for oxygen reduction light facilitation and enhancement of fuel cell effectivity, Nanoscale 12, 12068-75 (2020).

O.Guselnikova, A.Trelin, E.Miliutina, R.Elashnikov, P.Sajdl, P.Postnikov, Z.Kolska, V.Svorcik, O.Lyutakov, Plasmon-induced water splitting – through flexible hybrid 2D architecture up to hydrogen from seawater under NIR light, ACS Appl. Mater. Interf. 12, 28110-19 (2020).

P.Malinský, A.Romanenko, V.Havránek, J.H.Stammers, V.Hnatowicz, M.Cutroneo, J.Novák, P.Slepička, V.Svorčík, K.Szőkölová, D.Bouša, Z.Sofer, A.Macková, Microcapacitors at graphene oxide and synthetic polymers prepared by microbeam lithography, Appl. Surf. Sci. 528, 1-11, 146802 (2020).

E.Miliutina, O.Guselnikova, N.S.Soldatova, P.Bainova, R.Elashnikov, P.Fitl, T.Kurten, M.S.Yusubov, V.Švorčík, R.R.Valiev, M.M.Chehimi, O.Lyutakov, P.S.Postnikov, Сan plasmon change reaction path? Decomposition of Unsymmetrical Iodonium Salts as an Organic Probe, J. Phys. Chem. Lett. 11, 5770-5776 (2020).

A.Olshtrem, O.Guselnikova, P.Postnikov, A.Trelin, Y.Kalachyova, L.Lapcak, M.Cieslar, P.Ulbrich, V.Svorcik, O.Lyutakov, Plasmon-assisted grafting of anisotropic nanoparticles – spatially selective surface modification and creation of amphiphilic SERS-nanoprobes, Nanoscale 12, 14581-14588 (2020).

T.Silovská, J.Matoušek, D.Fajstavr, V.Švorčík, Z.Kolská, Antimicrobial effect of polymers grafted with cinnamaldehyde, Mater. Lett. 277, 128274, 1-5 (2020).

O.Kvítek, V.Havelka, M.Veselý, A.Řezníčková, V.Švorčík, Preparation of alloyed and "core-shell" Au/Ag bimetallic nanostructures on glass substrate by solid state dewetting, J. Alloys Comp. 829, 154627, 1-8 (2020).

J.Prymjaková, M.Kaimlová, T.Hubáček, V.Švorčík, J.Siegel, Nanostructured materials for artificial tissue replacements, Inter. J. Mol. Sci. 21, 2521, 1-29 (2020).

E.Miliutina, Y.Kalachyova, P.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Enhancement of Surface Plasmon Fiber Sensor Sensitivity Through the Grafting of Gold Nanoparticles, Photonic Sens. 10, 105-112 (2020).

P.Slepicka, K.Neznalova, D.Fajstavr, V.Svorcik, Nanostructuring of honeycomb-like polystyrene with excimer laser, Progress Org. Coat. 145, 105670, 1-10 (2020).

O.Guselnikova, P.Postnikov, Z.Kolska, K.Záruba, M.Kohout, V.Švorčík, O.Lyutakov, Homochiral metal-organic frameworks functionalized SERS substrate for atto-molar enantio-selective detection, Appl. Mater. Today 20,100666, 1-7 (2020).

V.Lacmanova, H.Y.Nguyenova, P.Slepicka, P.Sajdl, V.Svorcik, A.Reznickova, Copper layers sputtered on PTFE: effect of annealing on antibacterial performance, Mater. Today Comm. 24, 101207, 1-12 (2020).

M.Pišlová, K.Kolářová, B.Vokatá, A.Brož, P.Ulbrich, L.Bačáková, Z.Kolská, V.Švorčík, A new way of preparation of gold nanoparticles by sputtering – their sterilization, stability and other properties, Mater. Sci. Eng. C 115, 111087, 1-9 (2020).

A.Reznickova, L.Grulich, E.Cizmar, M.Orendac, A.Zelenakova, Z.Kolska, F.Prusa, V.Svorcik, Structural and magnetic properties of polyethylene with grafted phthalocyanine and nanoparticles, Mater. Chem. Phys. 239, 122104, 1-7 (2020).

J.Siegel, M.Staszek, M.Kaimlová, V.Švorčík, New procedures for the preparation of metal nanoparticles and their activities in biological systems, Nové postupy přípravy kovových nanočástic a jejich působení v biologických systémech, Chem. Listy 114, 41-51 (2020).

E.Miliutina, O.Guselnikova, V.Burtsev, R.Elashnikov. P.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Plasmon-Active Optical Fiber Functionalized by Metal Organic Framework for Pesticide Detection, Talanta 208, 120480, 1-8 (2020).

P.Slepička, N.Slepičková Kasálková, J.Siegel, Z.Kolská, V.Švorčík, Methods of Gold and Silver Nanoparticles Preparation, Materials 13, 1-22 (2020).

M.Erzina, A.Trelin, O.Guselnikova, B.Dvorankova, K.Strnadova, A.Perminova, P.Ulbrich, D.Mares, V.Jerabek, R.Elashnikov, V.Švorčík, O.Lyutakov, Precise cancer detection via the combination of functionalized SERS surfaces and convolutional neural network with independent inputs, Sens. Act. B 308, 127660, 1-9 (2020).

E.Miliutina, O.Guselnikova, A.Kushnarenko, P.Bainova, P.Postnikov, V.Hnatowicz, V.Svorcik, O.Lyutakov, Single optical fiber probe for instantaneous detection of chiral amines, ACS Sensors 5, 50-56 (2020).

P.Slepička, N.Slepičková Kasálková, M.Pišlová, K.Kotrba, V.Švorčík, Antibacterial properties of silver coated regenerated cellulose, Micro Nano Lett. 15, 161-164 (2020).

H.Idriss, O.Guselnikova, P.Postnikov, Z.Kolska, P.Haušild, J.Čech, O.Lyutakov, V.Švorčík, Versatile and Scalable Icephobization of Airspace Composite by Surface Morphology and Chemistry Tuning, ACS Appl. Polym. Mater. 2, 977-986 (2020).

2019

V.Burtsev, E.Miliutina, M.Erzina, Y.Kalachyova, R.Elashnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Advanced Design of Microfluidic Chip Based on SPP-LSP Plasmonic Coupling for SERS Detection with Unprecedented Sensitivity and Reliability, J. Phys. Chem. C 123, 30492-30498 (2019).

E.Miliutina, O.Guselnikova, S.Chufistova, Z.Kolska, R.Elashnikov, V.Burtsev, P.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Ultrafast all-optical hydrogen sensor based on gold-coated optical fiber functionalized with metal-organic framework layer, ACS Sensors 4, 3133-3140 (2019).

Z.Kolská, P.Valha, P.Slepička, V.Švorčík, Refractometric study of systems water-poly(ethylene glycol) for preparation and characterization of Au nanoparticles dispersion, Arab. J. Chem. 12, 5019-5027 (2019).

R.Elashnikova, S.Rimpelová, L.Děkanovský, V.Švorčíka, O.Lyutakov, Polypyrrole-coated cellulose nanofibers: influence of orientation, coverage and electrical stimulation on SH-SY5Y behavio, Mater. Chem. B 7, 6500-6507 (2019).

O.Guselnikova, B.Dvorankova, K.Kakisheva, Y.Kalachyova, P.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Rapid SERS-based recognition of cell secretome on the folic acid functionalized gold gratings, Anal. Bioanal. Chem. 411, 3309-3319 (2019).

R.Polanský, P.Kadlec, Z.Kolská, P.Slepicka, V.Švorčík, A study on the applicability of LLDPE/HNT nanocomposites for the cable industry, Polym. Testing 78, 1-9, 105993 (2019).

L.Dekanovsky, R.Elashnikov, M.Kubiková, B.Vokata, V.Svorcik, O.Lyutakov, Dual-action flexible antimicrobial material: switchable self-cleaning, antifouling, and smart drug release, Adv. Funct. Mater. 29, 1-10, 1901880 (2019).

P.Slepička, K.Neznalová, D.Fajstavr, N.Slepičková Kasálková, V.Švorčík, “Honey-comb like” pattern formation on polymer perfluoroethylenepropylene by plasma treatment, Plasma Proc. Polym. 16, 1-6, 1900063 (2019).

R.Elashnikov, S.Rimpelova, V.Vosmanská, Z.Kolská, K.Kolářová, O.Lyutakov, V.Švorčík, The effect of sterilization methods on cellulose acetate butyrate nanofibers for SH-SY5Y cultivation, React. Funct. Polym. 143, 104339 (2019).

O.Guselnikova, P.Postnikov, S.Marque, V.Svorcik, O.Lyutakov, Beyond common analytical limits of radicals detection using the functional SERS substrates, Sens. Actuat. B 300, 1-8, 127015 (2019).

O.Kvitek, A.Reznickova, Z.Smejkalova, L.Peterkova, S.Rimpelova, V.Svorcik, Structurally controlled cell growth on modified polymer surfaces, Vacuum 169, 1-7, 108956 (2019).

J.Lišková, N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, V.Švorčík, L.Bačáková, Heat-treated carbon coatings on poly (L-lactide) foils for tissue engineering, Mater. Sci. Eng. C 100, 117-128 (2019).

L.Peterková, S.Rimpelová, I.Křížová, P.Slepička, N.Slepičková Kasálková, V.Švorčík, T.Ruml, Biocompatibility of Ar plasma-treated fluorinated ethylene propylene: Adhesion and viability of human keratinocytes, Mater. Sci. Eng. C 100, 269-275 (2019).

R.Elashnikov, J.Hasa, L.Dekanovsky, J.Otta, P.Fitl, V.Svorcik, O.Lyutakov, Application of plasmon-induced lithography for creation of residual free pattern and simple surface modifications, ACS Omega 4, 5534-5539 (2019).

P.Slepička, K.Setničková, Z.Petrusová, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, J.Siegel, J.C.Jansen, E.Esposito, A.Fuoco, V.Švorčík, P. Izák, The influence of surface treatment and activation of thin film composite membranes with plasma discharge and determination of their physicochemical properties, Separ. Purif. Technol. 20, 52-60 (2019).

R.Elashnikov, M.Radocha, I.Panov, S.Rimpelova, P.Ulbrich, A.Michalcova, V.Svorcik, O.Lyutakov, Porphyrin-silver nanoparticles hybrids: synthesis, characterization and antibacterial activity, Mater. Sci. Eng. C 102, 192-199 (2019).

O.Guselnikova, P.Postnikov, A.Trelin, V.Švorčík, O.Lyutakov, Dual mode chip enantioselective express discrimination of chiral amines by the wettability-based mobile app and portable SERS measurements, ACS Sensors 4, 1032-1039 (2019).

J.Tůma, O.Lyutakov, V.Švorčík, Příprava a charakterizace prostorově tvarovaných periodických struktur na povrchu polymerů; Preparation and characterization of spatially shaped periodic structures on polymer surface, Chem. Listy 113, 373-382 (2019).

O.Guselnikova, V.Svorcik, O.Lyutakov, M.M.Chehimi, P.Postnikov, Preparation of Selective and Reproducible SERS Sensor of Hg2+ Ions via Sunlight Induced Thiol-Yne Reaction on Gold Gratings, Sensors 19, 2110, 1-12 (2019).

N.Slepičková Kasálková, P.Žáková, I.Stibor, P.Slepička, Z.Kolská, J.Karpíšková, V.Švorčík, Carbon nanostructures grafted biopolymers for medical applications, Mater. Technol. 34, 376-385 (2019).

O.Guselnikova, P.Postnikov, R.Elashnikov, E.Miliutina, V.Svorcik, O.Lyutakov, Metal-organic framework (MOF-5) coated SERS active gold gratings: a platform for the selective detection of organic contaminants in soil, Anal. Chim. Acta 1068, 70-79 (2019).

L.Peterková, S.Rimpelova, P.Slepicka, N.Slepickova Kasalkova, I.Křížová, V.Svorcik, T.Ruml, Argon plasma-treated fluorinated ethylene propylene: Growth of primary dermal fibroblasts and mesenchymal stem cells, Tissue Cell 58, 121-129 (2019).

O.Guselnikova, S.Marque, E.Tretyakov, D.Mares, V.Jerabek, G.Audran, J.P.Joly, M.Trusova, V.Svorcik, O.Lyutakov, P.Postnikov, Unprecedented Plasmon-Induced Nitroxide-Mediated Polymerization (PI-NMP): a Method for Preparation of Functional Surfaces, J. Mater. Chem. A 7, 12414-12419 (2019).

O.Guselnikova, P.Postnikov, R.Elashnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Multi-Responsive Wettability Switching on Polymer Surface: Effect of Surface Chemistry AND/OR Morphology Tuning, Adv. Mater. Interf. 1801937, 1-9 (2019).

O.Guselnikova, P.Postnikov, M.Chehimi, Y.Kalachyova, V.Svorcik, O.Lyutakov, Surface plasmon-polariton: the novel initiation way for azide alkyne cycloaddition, Langmuir 5, 2023-2032 (2019).

L.Bacakova, J.Pajorova, M.Bacakova, A.Skogberg, K.Kolarova, V.Svorcik, Nanocellulose in biotechnology and medicine: Focus on skin tissue engineering and wound healing, Nanomater. 9, 164, 1-39 (2019).

O.Neděla, P.Slepička, N.Slepickova Kasalkova, P.Sajdl, Z.Kolská, S.Rimpelová, V.Švorčík, Antibacterial properties of angle-dependent nanopatterns on polystyrene, React. Funct. Polym. 136, 173–180 (2019).

O.Guselnikova, P.Postnikov, A.Pershina, V.Svorcik, O. Lyutakov, Express and portable label-free DNA detection and recognition with SERS platform based on functional Au grating, Appl. Suf. Sci. 470, 219-227 (2019).

M.Benkocká, S.Lupínková, T.Knapová, K.Kolářová, J.Matoušek, P.Slepička, V.Švorčík, Z.Kolská, Antimicrobial and Photophysical Properties of Chemically Grafted UHMWPE, Mater. Sci. Eng. C 96, 479-486 (2019).

Y.Kalachyova, D.Mares, R.Elashnikov, V.Jerabek, V.Švorčík, O.Lyutakov, Long time stability of silver based SERS substrate in the environment with varyable temperature and humidity, Sens. Actuat. A85, 566-572 (2019).

E.Miliutina, Y.Kalachyova, V.Burtsev, P.Postnikov, V.Švorčík, O. Lyutakov, PVP-Assisted Thermal Annealing of Thin Au Layer for Creation of Effective and Reproducible SERS Substrates, Nano-Struct. Nano-Objects 17, 77-83 (2019).

M.Kaimlová, I.Nemogová, K.Kolářová, P.Slepička, V.Švorčík, J.Siegel, Optimization of silver nanowire formation on laser processed PEN: surface properties and antibacterial effects, Appl. Surf. Sci. 473, 516-526 (2019).

Y.Kalachyova, O.Guselnikova, I.Panov, J.Žádný, R.Elashnikov, V.Církva, J.Storch, K.Záruba, V.Švorčík, O.Lyutakov, Helicene-SPP Based Chiral Plasmonic Hybrid Structure: Toward Direct Enantiomers SERS Discrimination, ACS Appl. Mater. Interf. 11, 1555-1562 (2019).

J.Siegel, I.Nemogová, M.Polívková,V.Švorčík, Nanokompozitné materiály typu striebro-polymér v bioinženýrstve; NanoComposite silever-polymer materilas in bioingeneering, Chem. Listy113, 23-34 (2019).

D.Fajstavr, P.Slepička, V.Švorčík, LIPSS with gold nanoclusters prepared by combination of heat treatment and KrF exposure, Appl. Surf. Sci. 465, 919-928 (2019).

A.Reznickova, N.Slavikova, Z.Kolska, K.Kolarova, T.Belinova, M.Hubalek Kalbacova, M.Cieslar, V.Svorcik, PEGylated gold nanoparticles: stability, cytotoxicity and antibacterial activity, Coll. Surf. A 560, 26-34 (2019).

V.Vosmanská, K.Kolářová, M.Pišlová, V.Švorčík, Reaction parameters of in situ silver chloride precipitation on cellulose fibres, Mater. Sci. Eng. C 95, 134-142 (2019).

O.Kvítek, A.Reznickova, A.Zelenakova, V.Zelenak, M.Orendáč, V.Svorcik, Immobilization of Fe@Au superparamagnetic nanoparticles on polyethylene, Eur. Polym. J. 110, 56-62 (2019). 

O.Guselnikova, A.Trelin, A.Skvortsova, P.Ulbrich, P.Postnikov, A.Pershina, D.Sykora, V.Svorcik, O.Lyutakov, Label-free Surface-enhanced Raman spectroscopy with artificial neural network technique for recognition photoinduced DNA damage, Biosens. Bioelectron. 145, 1-9, 111718 (2019).

O.Guselnikova, E.Miliutina, R.Elashnikov, V.Burtsev, M.M.Chehimi, V.Svorcik, Y.Usubov, O.Lyutakov, P.Postnikov, Chemical modification of gold surface via UV-generated aryl radicals derived 3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)iodonium salt, Progress Org. Coat. 136, 1-8, 105211 (2019).

O.Romanenko, V.Havránek, P.Malinský, P.Slepička, J.Stammers, V.Švorčík, A.Macková, D.Fajstavr, Effect of irradiation conditions by swift heavy ions on the microstructure and composition of PMMA, Nucl. Instrum. Meth. B 461, 175-180 (2019).

D.Fajstavr, K.Neznalová, V.Švorčík, P.Slepička, LIPSS structures induced on graphene-polystyrene composite, Materials 12, 3460, 1-10 (2019).

D.Fajstavr, O.Neděla, P.Slepička, K.Neznalová, V.Švorčík, PŘÍPRAVA BIOLOGICKY AKTIVNÍCH POLYMERNÍCH POVRCHŮ VYBRANÝMI METODAMI POVRCHOVÉ MODIFIKACE, Preparation of biologically active polymer surfaces by methods of surface treatment, Chem. Listy 113, 718-725 (2019).

Y.Kalachyova, O.Guselnikova, V.Hnatowicz, P.Postnikov, V.Švorčík, O.Lyutakov, Flexible Conductive Polymer Film Grafted with Azo-Moieties and patterned by light illumination with Anisotropic Conductivity, Polymers 11, 1856, 1-11 (2019).

H.Y.Nguyenova, B.Vokata, K.Zaruba, J.Siegel, Z.Kolska, V.Svorcik, P.Slepicka, A.Reznickova, Silver nanoparticles grafted onto polyethylene terphthalate: effect of preparation method on antibacterial activity, React. Funct. Polym. 145, 104376, 1-9 (2019).

O.Guselnikova, R.Samant, P.Postnikov, A.Trelin, V.Svorcik, O.Lyutakov, Plasmon-assisted self-cleaning sensor for the detection of organosulfur compounds in fuels, J. Mater. Chem. C 7, 14181-14187 (2019).

2018

R.Elashnikov, A.Trelin, J.Otta, P.Fitl, D.Mares, V.Jerabek, V.Svorcik, O.Lyutakov, Laser patterning of transparent polymers assisted by plasmon excitation. Soft Matter 14, 4860-4865 (2018).

L.Bacakova, J.Zarubova, M.Travnickova, J.Musilkova, J.Pajorova, P.Slepicka, N.Slepickova Kasalkova, V.Svorcik, Z.Kolska, M.Molitor, Stem cells: their source, potency and use in regenerative therapies with focus on adipose-derived stem cells - a review, Biotechnol. Adv. 36, 1111–1126 (2018).

P.Slepička, J.Siegel, O.Lyutakov, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, L.Bačáková, V.Švorčík, Polymer nanostructures for bioapplications induced by laser treatment, Biotechnol. Adv. 36, 839-855 (2018).

J.Siegel, K.Záruba, V.Švorčík, K.Kroumanová, L.Burketová, J.Martinec, Round-shape gold nanoparticles: effect of particle size and concentration on Arabidopsis thaliana root growth, Nanoscale Res. Lett. 13, 95, 1-7 (2018).

O.Guselnikova, Y.Kalachyova, K.Hrobonova, M.Trusova, P.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, SERS Platform For Detection of Lipids and Disease Markers Prepared Using Modification of Plasmonic-Active Gold Gratings By Lipophilic Moieties, Sens. Actuat. B 265, 182-192 (2018).

P.Slepička, M.Přibyl, D.Fajstavr, P.Ulbrich, J.Siegel, A.Řezníčková, V.Švorčík, Grafting of platinum nanostructures on biopolymer at elevated temperature, Coll. Surf. A 546, 316-325 (2018).

Y.Kalachyova, O.Guselnikova, P.Postnikov, P.Fitl, V.Svorcik, O.Lyutakov, Reversible switching of PEDOT:PSS conductivity in the dielectric-conductive range through the light-governing polymers redistribution, RSC Adv. 8, 11198-11206 (2018).

O.Kvítek, V.Kopáček, V.Švorčík, Nanostruktury Au pro technologii plynových chemických senzorů, Gold nanostructures in gas chemical sensor technology, Chem. Listy 112, 175-182 (2018).

O.Guselnikova, P.Postnikov, P.Sajdl, R.Elashnikov, V.Švorčík, O.Lyutakov, Functional and switchable amphiphilic PMMA surface through 3D selective modification, Adv. Mater. Interf. 5, 1701182 (2018).

M.Orendáč, E.Čižmár, V.Kažiková, A.Orendáčová, A.Řezníčková, Z.Kolská, V.Švorčík, Radicals mediated magnetism in Ar plasma treated high - density polyethylene, J. Magn. Magn. Mater. 454, 185-189 (2018).

V.Burtsev, V.Marchuk, A.Kugaevskiy, O.Guselnikova, R.Elashnikov, E.Miliutina, P.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Hydrophilic/hydrophobic surface modification impact on colloid lithography: Schottky defect and ideal distribution, Appl. Surf. Sci. 433, 443-448 (2018). 

I.Michaljaničová, P.Slepička, Z.Kolská, V.Švorčík, Modifikace a charakterizace povrchu polymerů po expozici v plazmatu, Modification and characterization of polymer surface after plasma exposure, Chem. Listy 112, 10-19 (2018).

Z.Kolská, R.Polanský, P.Prosr, M.Zemanová, P.Ryšánek, P.Slepička, V.Švorčík, Properties of polyamide nanofibers treated by UV-A radiation, Mater. Lett. 214, 264-267 (2018).

A.Reznickova, M.Orendac, E.Cizmar, O.Kvitek, P.Slepicka, Z.Kolska, V.Svorcik, Magnetic and surface properties of metallophthalocyanines (M= Cu, Fe) grafted polyethylene, J. Phys. Chem. C122 1396-1403 (2018).

D.Fajstavr, I.Michaljaničová, P.Slepička, O.Neděla, P.Sajdl, Z.Kolská, V.Švorčík, Surface instability on polyethersulfone induced by dual laser treatment for husk nanostructure construction, React. Funct. Polym. 125, 20-28 (2018).

Y.Kalachyova, M.Erzina, P.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Flexible SERS substrate using the excimer laser pattering of thin polymer film for portable Raman measurements, Appl. Surf. Sci. 458, 95-99 (2018).

R.Miksova, A.Macková, A.Jagerová, P.Malinský, P.Slepička, V.Švorčík, Structural study and ion-beam channelling in Si<100> modified by Kr+, Ag+, 2+ and Au+, 2+ ions, Appl. Surf. Sci. 458, 722-733 (2018).

P.Slepička, N.Slepičková Kasálková, A.Pinkner, P.Sajdl, Z.Kolská, V.Švorčík, Plasma induced cytocompatibility of stabilized poly-L-lactic acid doped with graphene nanoplatelets, React. Funct. Polym. 131, 266–275 (2018).

J.Štulík, R.Polanský, A.Hamáček, S.Nešpůrek, P. Slepička, Z.Kolská, V.Švorčík, Comparison of fully printed organic thermistors based on PEDOT:PSS and PEDOT:tos thin films under various thermal and humidity conditions, Sens. Act. B, 275, 359–366 (2018).

M.Polívková, M.Valová, S.Rimpelová, P.Slepička, V.Švorčík, J.Siegel, Pd nanowire coatings of laser-treated polyethylene naphthalate: preparation, characterization and biological response, Express Polym. Lett. 12 1039–1046 (2018).

M.Pišlová, M.Šubrt, M.Polívková, K.Kolářová, V.Švorčík, Deposition of thin metal layers on chitosan films, Mater. Technol. 33, 845-853 (2018).

M.Pišlová, M.Hubálek Kalbáčová, L.Vrabcová, P.Slepička, Z.Kolská, P.Ulbrich, V.Švorčík, Preparation gold and platinum nanoparticles by sputtering - their characterization and cytotoxicity, Dig. J. Nanomater. Bios. 13, 1035-1044 (2018).

E.Miliutina, O.Guselnikova, P.Bainova, Y.Kalachyova, R.Elashnikov, M.S.Yusubov, V.V.Zhdankin, P.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Plasmon-assisted activation and grafting by iodonium salt: functionalization of optical fiber surface, ACS Adv. Mater. Interf. 1800725, 1-8 (2018).

E.Miliutina, O.Guselnikova, V.Marchuk, R.Elashnikov, V.Burtsev, P.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Vapor Annealing and Colloid Lithography: An Effective Tool To Control Spatial Resolution of Surface Modification, Langmuir 34, 12861–12869 (2018).

O.Guselnikova, R.Elashnikov, P.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Smart, piezo-responsive PVDF/PMMA surface with triggerable water/oil wettability and adhesion, ACS Appl. Mater. Interf. 10, 37461–37469 (2018).

M.Erzina, O.Guselnikova, P.Postnikov, R.Elashnikov, Z.Kolska, E.Miliutina, V.Švorčík, O.Lyutakov, Plasmon-polariton induced, fromsurface RAFT polymerization, as a way towards creation of grafted polymer films with thickness precisely controlled by self-limiting mechanism, ACS Adv. Mater. Interf. 1801042, 1-8 (2018).

D.Fajstavr, P.Slepička, Z.Kolská, V.Švorčík, Nanostruktury připravené excimerovým laserem – teorie, vlastnosti a využití; Nanostructures prepared by excimer laser – theory, properties and use, Chem. Listy 112, 762-769 (2018).

O.Guselnikova, A.Olhstrem, Y.Kalachyova, I.Panov, P.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Plasmon Catalysis on Bimetallic Surface - Selective Hydrogenation of Alkynes to Alkanes or Alkenes, J. Phys. Chem. C 122, 26613-26622 (2018).

J.Siegel, P.Šuláková, M.Kaimlová, T.Hubáček, V.Švorčík, Underwater laser treatment of PET: effect of processing parameters on surface morphology and chemistry, Appl. Sci. 8, 2389, 1-9 (2018).

2017

O.Kvítek, P.Haušild, J.Nohava, J.Siegl, V.Švorčík, Adhesion of thin Au layers on glass treated with Ar plasma and dithiols, Surf. Coat. Technol. 331, 35-39 (2017).

V.Vosmanská, K.Kolářová, M.Pišlová, V.Švorčík, Chemické a fyzikální modifikace biomateriálů na bázi cellulózy, Chemical and physical modification of cellulosic biomaterials, Chem. Listy 111, 614-621 (2017).

V.Vosmanská, K.Kolářová, V.Švorčík, Porovnání antibakteriální aktivity krytů ran dotovaných stříbrem, Comparison of antibacterial activity of Ag wound dressing, Chem. Listy 111, 804-808 (2017).

N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, L.Bačáková, Z.Kolská, V.Švorčík, Interakce kmenových buněk s polymerním substrátem, Interaction of stem cells with polymer substrate, Chem. Listy 111, 439-444 (2017).

R.Elashnikov, D.Mares, T.Podzimek, V.Švorčík, O.Lyutakov, Sandwiched gold/PNIPAm/gold Microstructures for Smart Plasmonics Application: Towards the High Detection Limit and Raman Quantitative Measurements, Analyst 142, 2974-2981 (2017).

I.Michaljaničová, P.Slepička, Z.Kolská, V.Švorčík, Základní vlastnosti nanostruktur a jejich laserem stimulovaná příprava na povrchu polymerů, Chem. Listy 111, 486-493 (2017).

M.Libansky, J.Zima, J.Barek, A.Reznickova, V.Svorcik, H.Dejmkova, Basic electrochemical properties of grafted nanostructured gold film electrodes, Electrochim. Acta 251, 452-460 (2017).

O.Neděla, P.Slepička, V.Švorčík, Surface modification of polymer substrates for biomedical applications, Materials 10, 1115, 1-22 (2017).

K.Kolarova, D.Samec, A.Reznickova, S.Rimpelova, V.Svorcik, Preparation and characterization of silver nanoparticles in methyl cellulose matrix, Jpn. J. Appl. Phys. 56, 06GG09, 1-4 (2017).

J.Siegel, O.Lyutakov, M.Polívková, M.Staszek, T.Hubáček, V.Švorčík, Laser-assisted immobilization of colloid silver nanoparticles on polyethyleneterephthalate, Appl. Surf. Sci. 420, 661–668 (2017).

R.Krajcar, R.Denk, P.Zeppenfeld, V.Švorčík, Angular resolved transmission spectra of corrugated metallic films and gratings: localized and surface plasmon, Mater. Lett. 203, 32-36 (2017).

Y.Kalachyova, D.Mares, V.Jerabek, P.Ulbrich, L.Lapcak, V.Svorcik, O.Lyutakov, Ultrasensitive and reproducible SERS platform of coupled Ag grating with multibranched Au nanoparticles, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 14761-14769 (2017).

P.Žáková, N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, Z.Kolská, J.Karpíšková, I.Stibor, V.Švorčík, Cytocompatibility of polyethylene grafted with triethylenetetramine functionalized carbon nanoparticles, Appl. Surf. Sci. 422, 809–816 (2017).

Z.Novotná, S.Rimpelová, P.Juřík, M.Veselý, Z.Kolská, T.Hubáček, J.Borovec, V.Švorčík, Functional gold coating of polyetheretherketone towards biocompatibility enhancement, Nanoscale Res. Lett. 12, 424, 1-9 (2017).

O.Guselnikova, P.Postnikov, Y.Kalachyova, V.Švorčík, O.Lyutakov, Pretreatment-Free Selective and Reproducibile SERS-based Detection of Heavy Metal Ions on DTPA Covalently-Functionalized Ordered Plasmonic Structures, Sensors Actuat. B 253, 830-838 (2017).

P.Malinský, J.Siegel, V.Hnatowicz, A.Macková, V.Švorčík, Simulation of RBS spectra with known 3D sample surface roughness, Nucl. Instrum. Meth. B 406, 99-103 (2017).

R.Mikšová, A.Macková, H.Pupikova, P.Malinský, P.Slepička, V.Švorčík, Compositional, structural, and optical changes of polyimide implanted by 1.0 MeV Ni+ ions , Nucl. Instrum. Meth. B 406, 199-204 (2017).

R.Polanský, P.Kadlec, Z.Kolská, V. Švorčík, Influence of dehydration on the dielectric and structural properties of modified montmorillonite and halloysite nanotubes, Appl. Clay Sci. 147, 19-27 (2017).

M.Polívková, J.Siegel, S.Rimpelová, T.Hubáček, Z.Kolská, V.Švorčík, Cytotoxicity of Pd nanostructures supported on PEN: influence of sterilization on Pd/PEN interface, Mater. Sci. Eng. C 70, 479-486 (2017).

Z.Novotná, S.Rimpelová, P.Juřík, M.Veselý, Z.Kolská, T.Hubáček, T.Ruml, V.Švorčík, The interplay of plasma treatment and gold coating and UHMWPE: On the cytocompatibility, Mater. Sci. Eng. C 71, 125-131 (2017).

M.Staszek, J.Siegel, M.Polívková, V.Švorčík, Influence of temperature on silver nanoparticle size prepared by sputtering into PVP-glycerol system, Mater. Lett. 186, 341-344 (2017).

R.Elashnikov, P.Fitl, V.Svorcik, O.Lyutakov, Patterning of Ultrathin Polymethylmethacrylate Films by in-situ Photodirecting of the Marangoni Flow, Appl. Surf. Sci. 394, 562-568 (2017).

K.Bastekova, O.Guselnikova, P.Postnikov, R.Elashnikov, M.Kunes, Z.Kolska, V.Švorčík, O.Lyutakov, Spatially selective modification of PLLA surface: from hydrophobic to hydrophilic or to repellent, Appl. Surf. Sci. 397, 226-234 (2017).

M.Polívková, V.Štrublová, T.Hubáček, S.Rimpelová, V.Švorčík, J.Siegel, Surface characterization and antibacterial response of silver nanowire arrays supported on laser treated polyethylenenaphthalate, Mater. Sci. Eng. C 72, 512–518 (2017).

R.Elashnikov, P.Slepička, S.Rimpelova, P.Ulbrich, V.Švorčík, O.Lyutakov, Temperature-responsive PLLA/PNIPAM nanofibers for switchable release, Mater. Sci. Eng. C 72, 293-300 (2017).

O.Neděla, P.Slepička, P.Sajdl, M.Veselý, V.Švorčík, Ripple pattern on PS and PEN induced with ring-shaped mask due to KrF laser treatment, Surf. Interf. Anal. 49, 25–33 (2017).

O.Guselnikova, P.Postnikov, P.Fitl, D.Tomecek, P.Sajdl, R.Elashnikov, Z.Kolska, V.Švorčík, O.Lyutakov, Tuning of PEDOT:PSS properties through covalent surface modification, J. Polym. Sci. B 55, 378-387 (2017).

O.Guselnikova, P.Postnikov, R.Elashnikov, M.Trusova, Y.Kalachyova, M.Libansky, Z.Kolska, V.Švorčík, O.Lyutakov, Surface modification of Au and Ag plasmonic thin films via diazonium chemistry: evaluation of structure and properties, Colloids Surf. A 516, 274-285 (2017).

P.Juřík, P.Slepička, M.Nagyová, V.Švorčík, Wrinkle pattern on PLLA induced by stress of polymer-metal bilayer, Surf. Coat. Technol. 311, 344-350 (2017).

O.Guselnikova, P.Postnikov, Y.Kalachyova, Z.Kolska, M.Libansky, V.Svorcik, O.Lyutakov, Large-scale ultrasensetive, highly reproducibile and regenerative smart SERS platform based on PNIPAm grafted gold grating, ChemNanoMat 3, 135-144 (2017).

P.Slepička, O.Neděla, N.Slepičková Kasálková, P.Sajdl, V.Švorčík, Periodic nano-structure induced on PEN surface by KrF laser irradiation, Int. J. Nanotechnol. 14, 399-409 (2017). 

N.Slepičková Kasálková, Š.Stýblová, P.Slepička, S.Rimpelová, V.Švorčík, Surface changes of polymer modified by gold nanoparticles, Int. J. Nanotechnol. 14, 120-132 (2017).

M.Polívková, J.Siegel, T.Hubáček, M.Staszek, V.Švorčík, Antimicrobial treatment of polymeric medical devices using nanotechnology, Inter. J. Molec. Sci. 18, 419, 1-24 (2017).

O.Guselnikova, J.Svanda, P.Postnikov, Y.Kalachyova, V.Svorcik, O. Lyutakov, Fast and reproducible wettability switching on functionalizerd PVDF/PMMA surface controlled by external eletric field, Adv. Mater. Interf. 1600886, 1-9 (2017).

P.Slepička, I.Michaljaničová, S.Rimpelová, V.Švorčík, Surface roughness in action-cells in opposition, Mater. Sci. Eng. C 76, 818-826 (2017).

P.Žáková, N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, V.Švorčík, Cytokompatibilita biopolymeru roubovaného Au nanokuličkami a nanotyčinkami, Chem. Listy 111, 223-228 (2017).

Y.Kalachyova, A.lshtrem, O.A.Guselnikova, P.S.Postnikov, R.Elashnikov,  P.Ulbrich, S.Rimpelova, V.Svorcik, O.Lyutakov, Synthesis, characterization and antimicrobial activity of photoactive functionalysed gold multibranched nanoparticles, ChemistryOpen 6, 254-260 (2017).

A.Reznickova, P.Slepicka, N.Slavikova, M.Staszek, V.Svorcik, Preparation, aging and thermal stability of PEGylated gold nanoparticles, Colloid Surf. A 523, 91-97 (2017).

A.Reznickova, P.Slepicka, H.Y.Nguyenova, Z.Kolska, M.Dendisova, V.Svorcik, Copper-gold sandwich structures on PE and PET and their SERS enhancement effect, RSC Adv. 7, 23055–23064 (2017). 

A.Reznickova, O.Kvitek, K.Kolarova, Z.Smejkalova, V.Svorcik, Cell adhesion and proliferation on polytertafluoroethylene with plasma-metal and plasma-metal-carbon interfaces, Jpn. J. Appl. Phys. 56, 06GG03, 1-6 (2017).

2016

J.Svanda, M.V.Gromov, Y.Kalachyova, P.S.Postnikov, V.Svorcik, O.Lyutakov, Preparation of Ordered Silver Angular Nanoparticles Array in Copolymer Film for Surface Enhanced Raman Spectroscopy, J. Nanopart. Res. 18, 289, pp. 1-8 (2016).

O.Kvítek, P.Slepička, O.Lyutakov, V.Švorčík, Nanostruktury zlata: příprava, vlastnosti a některé aplikace, Gold nanostructures: preparation, properties and selected applications, Chem. Listy 110, 922-930 (2016).

V.Švorčík, P.Slepička, J.Siegel, O.Lyutakov, N.Slepičková Kasálková, K.Kolářová, A.Řezníčková, Z.Kolská, Microscopy of material surfaces for tissue engineering, Manufact. Technol. 16, 1162-1168 (2016). SCOPUS

Z.Kolská, M.Benkocká, T.Knapová, N.Slepičková Kasalková, K.Kolařová, P.Slepička, V.Švorčík, Surface Treatment of Materials for Variable Applications and Surface Properties and Characterization, Manufact. Technol. 16, 949-955 (2016). SCOPUS

I.Michaljanicova, P.Slepicka, S.Rimpelova, P.Sajdl, V.Svorcik, Surface properties of laser treated biopolymer, Mater. Technol. 50, 331-335 (2016).

P.Žáková, N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, V.Švorčík, Cell adhesion and proliferation on amine functionalized carbon nanoparticles grafted biopolymer, NANOCON 2015, 7th Inter. Conf., 500-504, (2016).

P.Juřík, P.Slepička, Z.Kolská, S.Rimpelová, V.Švorčík, Surface modification of poly-l-lactic acid by gold sputtering and subsequent annealing, NANOCON 2015, 7th Inter. Conf., 666-670 (2016).

P.Slepička, L.Peterková, S.Rimpelová, A.Pinkner, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, T.Ruml, V.Švorčík, Plasma activation of perfluoroethylenepropylene for cytocompatibility enhancement, Polym. Degr. Stab. 130, 277-287 (2016).

I.Michaljaničová, P.Slepička, J.Hadravová, S.Rimpelová, T.Ruml, P.Malinský, M.Veselý, V.Švorčík, High power plasma as an efficient tool for polymethylpentene cytocompatibility enhancement, RSC Adv. 6, 76000-76010 (2016).

O.Kvítek, D.Fajstavr, A.Řezníčková, Z.Kolská, P.Slepička, V.Švorčík, Annealing of gold nanolayers sputtered on polyimide and polyetheretherketone substrates, Thin Solid Films 616, 188-196 (2016).

A.Reznickova, M.Dendisova Vyskovska, Z.Kolska, M.Orendac, E.Cizmar, V.Svorcik, Copper nanoparticles functionalized PE: preparation, characterization and magnetic properties, Appl. Surf. Sci. 390, 728-734 (2016).

M.Pišlová, M.Opltová, K.Kolářová, V.Vosmanská, V.Švorčík, Vliv podmínek skladování na vybrané vlastnosti oxycelulózy, Influence of Storage Conditions on Selected Properties of Oxidized Cellulose, Chem. Listy 110, 698-702 (2016).

A.Reznickova, J.Siegel, N.Slavíkova, Z.Kolska, M.Staszek, V.Svorcik, Metal nanoparticles designed PET: preparation, characterization and biological response, React. Funct. Polym. 105 1-8 (2016). 

Y.Kalachyova, D.Mares, V.Jerabek, K.Zaruba, L.Lapcak, V.Svorcik, O.Lyutakov, Effect of Silver Grating and Nanoparticles Grafting for LSP-SPP Coupling and SERS Response Intensification, J. Phys. Chem. C 120, 10569-77 (2016).  

P.Slepička, Z.Malá, S.Rimpelová, V.Švorčík, Antibacterial properties of modified biodegradable PHB non-woven fabric, Mater. Sci. Eng. C 65, 364-368 (2016). 

V.Vosmanská, R.A.Barb, K.Kolářová, S.Rimpelová, J.Heitz, V.Švorčík, Effect of VUV-excimer lamp on cellulose fibre, Inter. J. Polym. Anal. Charact. 21, 337-347 (2016). 

K.Kolářová, R.Krajcar, P.Ulbrich, V.Švorčík, Transfer of metallic nanostructures from solid-state substrates, RSC Adv. 6, 42382-42386 (2016). 

A.Reznickova, Z.Kolska, M.Orendac, E.Cizmar, P.Sajdl, V.Svorcik, Structural and magnetic characterization of copper sulfonated phthalocyanine grafted onto treated polyethylene, Appl. Surf. Sci. 379, 259-263 (2016). 

T.Hubáček, V.Švorčík, Příprava a vlastnosti tenkých uhlíkových vrstev, Chem. Listy 110, 430-439 (2016). 

N.Slepičková Kasálková, K.Váchová, P.Slepička, V.Švorčík, Plazmatická povrchová modifikace a charakterizace poly(ethylene-tetrafluorethylenu), Chem. Listy 110, 279-283 (2016).  

R.Elashnikov, O.Lyutakov, P.Ulbrich, V.Svorcik, Light-activated polymethylmethacrylate nanofibers with antibacterial activity, Mater. Sci. Eng. C 64, 229-235 (2016). 

I.Michaljaničová, P.Slepička, S.Rimpelová, N.Slepičková Kasálková, V.Švorčík, Regular pattern formation on surface of aromatic polymers and its cytocompatibility, Appl. Surf. Sci. 370, 131-141 (2016).

Z.Kolská, M.Černoušek, M.Staszek, J.Leitner, V.Švorčík, Study of binary system glycerine-water and its colloidal samples of silver nanoparticles, J. Molec. Liq. 218, 363-372 (2016).

J.Svanda, J.Siegel, V.Svorcik, O.Lyutakov, AFM study of excimer laser patterning of block-copolymer: creation of ordered hierarchical, hybrid, or recessed structures, Appl. Surf. Sci. 371, 203-212 (2016).

M.Polívková, J.Siegel, K.Kolářová, S.Rimpelová, V.Švorčík, Stříbrné nanostruktury naprašené na polyimid: charakterizace povrchu a antibakteriální vlastnosti, Chem. Listy 110, 139-143 (2016).

A.Reznickova, Z.Novotna, S.Rimpelova, J.Siegel, V.Svorcik, Engineering PEEK bioactivity: Effect of plasma and gold sputtered interface, Mater. Today Proc. 3, 115-124 (2016).

J.Siegel, M.Staszek, M.Polívková, A.Řezníčková, S.Rimpelová, V.Švorčík, Green synthesized noble metals for biological applications, Mater. Today Proc. 3, 608-616 (2016).

P.Juřík, P.Slepička, Z.Kolská, V.Švorčík, Change of surface properties of gold nano-layers deposited on polyethersulfone film due to annealing, Mater. Lett. 165, 33-36 (2016).

P.Žáková, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, J.Leitner, J.Karpíšková, I.Stibor, P.Slepička, V.Švorčík, Cytocompatibility of amine functionalized carbon nanoparticles grafted on polyethylene, Mater. Sci. Eng. C, 60, 394-401, (2015).

R.Krajcar, R.Denk, P.Zeppenfeld, P.Slepička, V.Švorčík, Tuning the plasmonic behavior via changes of width and composition of metallic nanowires, Mater. Lett. 165, 181-184   (2016).

J.Švanda, Y.Kalachyova, P.Slepička, V.Švorčík, O.Lyutakov, Smart component for switching of plasmon resonance by external electric field, ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 225-231 (2016).

O.Neděla, P.Slepička, Z.Kolská, P.Sajdl, V.Švorčík, Surface modification of polyethylenenaphthalate for cytocompatibility improvement, React. Funct. Polym. 100, 44–52, (2016).

2015

I.Michaljaničová, P.Slepička, M.Veselý, Z.Kolská, V.Švorčík, Nanowires and nanodots prepared with polarized KrF laser on polyethersulphone, Mater. Lett. 144, 15-18 (2015).

O.Lyutakov, I.Goncharova, S.Rimpelova, K.Kolarova, J.Svanda, V.Svorcik, Silver release and antimicrobial properties of PMMA films doped with silver ions, nano-particles and complexes, Mater. Sci. Eng. C49, 534-540 (2015).

P.Slepička, R.Elashnikov, P.Ulbrich, M.Staszek, Z.Kolská, V.Švorčík, Stabilization of gold and silver nanoparticle in PEG/water colloid solutions, J. Nanopart. Res. 17, 11, 1-15 (2015).

J.Švanda, O.Lyutakov, V.Vosmanská, V.Švorčík, Combination of temperature and saturated vapor annealing for phase separation of block copolymer, J. Appl. Polym. Sci. 132, 41853, 1-8, (2015).

J.Siegel, M.Polívková, M.Staszek, K.Kolářová, S.Rimpelová, V.Švorčík, Nanostructured silver coatings on polyimide and their antibacterial response, Mater. Lett. 145, 87-90 (2015).

V.Vosmanská, K.Kolářova, S.Rimpelová, Z.Kolska, V.Švorčík, Antibacterial dressing: Does plasma treatment affect chitosan and AgCl impregnation on the cellulose surface, RSC Adv. 5, 17690-17699 (2015).

O.Lyutakov, Y.Kalachyova, A.Solovyev, J.Svanda, J.Siegel, P.Ulbrich, V.Svorcik, One-step preparation of silver nanoparticles with antimicrobial properties in polymer matrix, J. Nanopart. Res. 17, 120, 1-11 (2015).

I.Michaljaničová, P.Slepička, J.Heitz, R.A.Barb, V.Švorčík, Comparison of KrF and ArF excimer laser treatment of biopolymer surface, Appl. Surf. Sci. 339, 144-150 (2015).

Y.Kalachyova, O.Lyutakov, M.Kostejn, M.Clupek, V.Svorcik, Silver nanostructures: from individual dots to coupled strips for tailoring of SERS excitation wavelength from near UV to near IR, Electron. Mater. Lett. 11, 295-301 (2015).

A.Reznickova, Z.Novotna, Z.Kolska, N.Slepickova Kasalkova, S.Rimpelova, V.Svorcik, Enhanced adherence of mouse fibroblast and vascular cells to plasma modified polyethylene, Mater. Sci. Eng. C 52, 259-266 (2015).

Y.Kalachyova, D.Mares, O.Lyutakov, M.Kostejn, L.Lapcak, V.Švorčík, Surface plasmon-polariton on the silver grating for optimal SERS response, J. Phys. Chem. C 119, 9506-9512 (2015).

Z.Novotná, A.Reznickova, S.Rimpelova, M.Vesely, Z.Kolska, V.Svorcik, Tailoring of PEEK bioactivity for improved cell interaction: Plasma treatment in action, RSC Adv. 5, 41428-41436 (2015).

M.Staszek, J.Siegel, S.Rimpelová, O.Lyutakov, V.Švorčík, Cytotoxicity of noble metal nanoparticles sputtered into glycerol, Mater. Lett. 158, 351–354 (2015).

J.Tůma, O.Lyutakov, P.Šimek, V.Hnatowicz, V.Švorčík, Well-ordered “tooth-shaped” silver-microstructures on poly(methyl methacrylate) patterned by laser writing, Mater. Lett. 158, 388–391 (2015).

R.Elashnikov, O.Lyutakov, Y.Kalachyova, A.Solovyev, V.Svorcik, Tunable release of silver nanoparticles from temperature-responsive polymer blends, React. Funct. Pol. 93 (2015) 163-169.

P.Slepička, Z.Malá, S.Rimpelová, N.Slepičková Kasálková, V.Švorčík, Plasma treatment of the surface of poly(hydroxybutyrate) foil and non-woven fabric and assessment of the biological properties, React. Funct. Polym. 95, 71-79 (2015).

M.Polívková, M.Valová, J.Siegel, S.Rimpelová, T.Hubáček, O.Lyutakov, V.Švorčík, Antibacterial properties of palladium nanostructures sputtered on polyethylenenaphthalate, RSC Adv. 5, 73767-73774 (2015).

P.Slepička, N.Slepičková Kasálková, J.Siegel, Z.Kolská, L.Bačáková, V.Švorčík, Nano-structured and functionalized surfaces for cytocompatibility improvement and bactericidal action, Biotechnol. Adv. 33, 1120-1129 (2015).

A.Reznickova, Z.Novotna, O. Kvitek, Z.Kolska, V.Svorcik, Gold, silver and carbon nanoparticles grafted on activated polymers for biomedical applications, J. Nanosci. Nanotechnol. 15, 10053-10073 (2015).

K.Kolarova, V.Vosmanska, S.Rimpelova, P.Ulbrich, V.Svorcik, Silver nanoparticles stabilized using chitosan films: preparation, properties and antibacterial activity, J. Nanosci. Nanotechnol. 15, 10120-10126 (2015).

R.Elashnikov, M.Radocha, S.Rimpelova, V.Švorčík, O.Lyutakov, Thickness, phase transition, drug release and antibacterial properties of PNIPAm-co-AAc films, RSC Adv. 5, 86825-86831 (2015).

Y.Kalachyova, D.Alkhimova, M.Kostejn, P.Machac, V.Svorcik, O.Lyutakov, Plasmo-optoelectronic tuning of optical properties and SERS response of ordered silver grating by free carrier generation, RSC Adv. 5, 92869-77 (2015).

Y.Kalachyova, O.Lyutakov, I.Goncharova, V.Svorcik, “Artificial” Chirality Induced in Doped Polymer by Irradiation with Circularly Polarized Excimer Laser Light, Opt. Mater. Express 5, 2761-7 (2015).

R.Mikšová, A.Macková, P.Malinský, P.Slepička, V.Švorčík, A study of the degradation of polymers irradiated by Cn+ and On+ 9.6 MeV heavy ions, Polym. Degr. Stab. 122, 110-121 (2015).

Pišlová, K.Kolářová, V.Vosmanská, O.Kvítek, V.Švorčík, Příprava polysacharidových filmů na bázi chitosanu a celulózy, Chem. Listy 109, 942-945 (2015).

M.Benkocká, T.Knapová, J.Braborec, J.Matoušek, H.Černá, M.G.S.Londesborough, V.Švorčík, Z.Kolská, Chemicky aktivované a roubované substráty a jejich analýza, Chem. Listy 109, 960-964 (2015).

N.Slepičková Kasálková, L.Buřičová, P.Slepička, Z.Kolská, V.Švorčík, Uhlíkové nanovrstvy deponované na laserem modifikovaný film z PLLA, Chem. Listy 109, 878-884 (2015).

2014

O.Lyutakov, J.Tuma, M.Janousek, I.Huttel, V.Švorčík, Transport and patterning of thin gold layer from PMMA onto photoresist by printing, Thin Solid Films 550, 459-463 (2014).

O.Bláhová, P.Bublíková, P. Slepička, V.Švorčík, Local Mechanical Properties of Au Thin Films on Polyethylene, Key Eng. Mater. 586, 87-90 (2014).

R.Krajcar, J.Siegel, P.Slepička, V.Švorčík, Silver nanowires prepared on PET structured by laser irradiation, Mater. Lett. 117, 184-187 (2014).

V.Švorčík, Z.Makajova, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, I.Stibor, J.Karpíšková, P.Žáková, P.Slepička, Cytocompatibility of polymers grafted by activated carbon nano-particles, Carbon, 69, 361-371 (2014).

A.Řezníčková, Z.Makajová, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, L.Bačáková, V.Švorčík, Growth of muscle cells on plasma treated and gold nanoparticles grafted polytetrafluoroethylene, Iran. Polym. J. 23, 227-236 (2014).

Z.Kolská, A.Řezníčková, M.Nagyová, N.Slepičková Kasálková, P.Sajdl. P.Slepička, V.Švorčík, Plasma activated polymers grafted with cysteamine for bio-application, Polym. Degr. Stab. 101, 1-9 (2014).

Y.Kalachyova, O.Lyutakov, V.Prajzler, J.Tuma, J.Siegel, V.Švorčík, Porphyrine migration and aggregation in poly(methylmethacrylate) matrix, Polym. Compos. 35, 665-670 (2014).

A.Mackova, P.Malinsky, R.Miksova, H.Pupikova, R.I.Khaibullin, P.Slepicka, A.Gombitova, L.Kovacik, V.Svorcik, J.Matousek, Characterization of PEEK, PET and PI implanted with Mn ions and sub-sequently annealed, Nucl. Instrum. Meth. B 325, 89-96 (2014).

A.Řezníčková, Z.Kolská, P.Sajdl, V.Švorčík, Characterization of surface nanostructures on "thin" polyolephine foils, J. Nano Res. 27, 31-39 (2014).

A.Řezníčková, Z.Kolská, K.Záruba, V.Švorčík, Grafting of gold nanoparticles on polyethyleneterephthalate using dithiol interlayer, Mater. Chem. Phys. 145, 484-490 (2014).

N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, Z.Kolská, P.Hodačová, Š.Kučková, V.Švorčík, Grafting of bovine serum albumin proteins on plasma modified polymers for potential application in tissue engineering, Nanoscale Res. Lett. 9, 161 (2014).

P.Slepička, O.Neděla, J.Siegel, R.Krajcar, Z.Kolská, V.Švorčík, Ripple polystyrene nano-pattern induced by KrF laser, Express Polym. Lett. 8, 459-466 (2014).

P.Slepička, S.Stýblová, N.Slepičková Kasálková, S.Rimpelová, V.Švorčík, Cytocompatibility enhancement of polyhydroxybutyrate stimulated by plasma surface nanostructuring, Polym. Eng. Sci. 54, 1231-1238 (2014).

Z.Novotna, A.Reznickova, N.Slepickova Kasalkova, O.Kvítek, Z.Kolska, V.Svorcik, Cells adhesion and growth on gold nanoparticle grafted glass, Appl. Surf. Sci. 307, 217-223 (2014).

Z.Novotná, A.Řezníčková, L.Viererblová, J.Kolafa, Z.Kolská, J.Říha, V.Švorčík, Physico-chemical properties of gold nano-structures deposited on glass, J. Nanomater. 2014, 753853, 1-8 (2014).

O.Kvítek, P.Konrád, V.Švorčík, Time dependence and mechanism of Au nanostructure transformation during annealing, Funct. Mater. Lett. 7, 145022, 1-4 (2014).

A.Mackova, P.Malinsky, R.Miksova, R.I.Khaibullin, P.Slepicka, V.Svorcik, Characterization of PEEK, PET and PI implanted with Fe ions after annealing, Nucl. Instrum. Meth. B 331, 176-181 (2014).

I.Michaljaničová, P.Slepička, N.Slepičková Kasálková, P.Sajdl, V.Švorčík, Plasma and laser treatment of PMP for biocompatibility improvement, Vacuum 107, 184-190 (2014).

P.Slepička, P.Juřík, P.Malinský, A.Macková, N.Slepičková Kasálková, V.Švorčík, Biopolymer nanostructures induced by plasma irradiation and metal sputtering, Nucl. Instrum. Meth. B 332, 7-10 (2014).

N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, P.Sajdl, V.Švorčík, Surface changes of biopolymers induced by Ar+ plasma treatment and wet etching, Nucl. Instrum. Meth. B 332, 63-67 (2014).

O.Kvítek, R.Hendrych, Z.Kolská, V.Švorčík, Grafting of gold nanoparticles on glass using sputtered gold interlayers, J. Chem. 2041, 450413, 1-6 (2014).

A.Reznickova, Z.Novotna, Z.Kolska, V.Svorcik, Immobilization of silver nanoparticles on the surface of polyethyleneterephthalate, Nanoscale Res. Lett. 9, 305, 1-6 (2014).

V.Vosmanská, K.Kolářová, S.Rimpelová, V.Švorčík, Surface modification of oxidized cellulose haemostat by argon plasma treatment, Cellulose 21, 2445-2456 (2014).

J.Tuma, O.Lyutakov, I.Goncharova, V.Svorcik, Ag-PMMA structures for application in infra-red optical range, Mater. Chem. Phys. 148, 343-348 (2014).

A.Řezníčková, Z.Novotná, Z.Kolská, P.Ulbrich, V.Švorčík, Příprava, funkcionalizace a roubování nanočástic ušlechtilých kovů na aktivovaný polymer, Chem. Listy 108, 865-874 (2014).

R.A.Barb, C.Hrelescu, B.Ding, J.Heitz, J.Siegel, P.Slepicka, V.Vosmanska, V.Svorcik, B.Magnus, R.Marksteiner, M.Schernthaner, K.Groschner, Applications of Laser-Induced Periodic Surface Structures (LIPSS): Formation of gold Nano-Wires and Activation of Biological Cells, Cultivated on Polymer Substrates, Appl. Phys. A 117, 295-300 (2014)

R.Krajcar, J.Siegel, O.Lyutakov, P.Slepička, V.Švorčík, Optical response of anisotropic silver nanostructures on polarized light, Mater. Lett. 137, 72-74 (2014).

O.Lyutakov, O.Hejna, A.Solovyev, Y.Kalachyova, V.Svorcik, Poly(methylmethacrylate) doped with conjugated porphyrin and silver nanoparticles as light-activated antimicrobial material, RSC Adv. 4, 50624-50630 (2014).

O.Neděla, P.Slepička, J.Malý, M.Štofík, V.Švorčík, Laser-induced nanostructures on a polymer irradiated through a contact mask, Appl. Surf. Sci. 321, 173-178 (2014).

Y.Kalachyova, O.Lyutakov, P.Slepicka, R.Elashnikov, V.Svorcik, Preparation of periodic surface structures on doped poly(methyl metacrylate) films by irradiation with KrF excimer laser, Nanoscale Res. Lett. 9, 591, 1-10 (2014)

P.Juřík, P.Slepička, S.Rimpelova, Z.Kolska, J.Mistrík, P.Janíček, V.Švorčík, Quasi-periodical gold ripple-like structures on poly-L-lactic acid, Appl. Surf. Sci. 321, 503-510 (2014).

S.Rimpelová, L.Peterková, N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, V.Švorčík, T.Ruml, Surface Modification of Biodegradable Poly(L-lactic acid) by Argon Plasma: Fibroblasts and Keratinocytes in the Spotlight, Plasma Proc. Polymp. 11, 1057-1067 (2014).

M.Staszek, J.Siegel, K.Kolářová, S.Rimpelová, V.Švorčík, Formation and bacterial activity of Pt and Pd nanoparticles sputtered into liquid, Micro Nano Lett. 9, 778-781 (2014).

J.Siegel, M.Staszek, V.Švorčík, Nanočástice ušlechtilých kovů deponované do kapalin, Chem. Listy 108, 1102-1112 (2014).

S.Lupínková, K.Výborný, Z.Kolská, N.Slepičková Kasálková, V.Švorčík, Analýza povrchů polymerů aktivovaných plazmatem a následně roubovaných vicinálními sloučeninami, Chem. Listy 108, s237-240 (2014).

M.Nagyová, A.Řezníčková, Z.Kolská, N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, V.Švorčík, Analýza povrchů polymérov očkovaných cysteamínom pre tkanivové inženierstvo, Chem. Listy 108, s241-245 (2014).

P.Kondrát, O.Kvítek, V.Švorčík, Charakterizácia vplyvu žíhania na vlastnosti nanoštruktúr Au na sklenenom substráte, Chem. Listy 108, s225-228 (2014).

2013

A.Řezníčková, Z.Kolská, P.Sajdl, V.Švorčík, Grafting of plasma activated polyethyleneterephthalate with gold nanorods, Mater. Lett. 91, 341 (2013).

J.Siegel, J.Heitz, A.Řezníčková, V.Švorčík, Gold nanowire arrays on laser nanopatterned polyethyleneterephtalate, Appl. Surf. Sci. 264, 443 (2013).

T.Hubáček, J.Siegel, Z.Kolská, V.Švorčík, Surface properties of carbon structures evaporated on PTFE, J. Mater. Sci. 48, 819 (2013). 

J.Tůma, O.Lyutakov, I.Huttel, J.Siegel, J.Heitz, Y.Kalachyova, V.Švorčík, Silver nano-structures prepared by oriented evaporation on laser patterned polymethylmetacrylate, J.      Mater. Sci. 48, 900 (2013)

S.Rimpelová, N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, H.Lemerová, V.Švorčík, T.Ruml, Plasma-Treated Polyethylene Grafted by Adhesive Molecules for Enhanced Adhesion and Growth of Fibroblasts, Mater. Sci. Eng. C 33, 1116 (2013).

K.Kolářová, J.Vosmanská, S.Rimpelová, V.Švorčík, Effect of plasma treatment on cellulose fiber, Cellulose 20, 953 (2013).

O.Lyutakov, J.Tůma, I.Huttel, V.Prajzler, J.Siegel, V.Švorčík, New method of polymer surface patterning by laser scanning, Appl. Phys. B 110, 539 (2013).

M.Parizek, N.Slepicková Kasálková, L.Bacakova, Z.Svindrych, P.Slepicka, V.Lisa, V.Svorcik, Adhesion, Growth and Maturation of Vascular Smooth Muscle Cells on LDPE Grafted with Bioactive Substances, BioMed

P.Slepička, N.Slepičková Kasálková, E.Stránská, V.Švorčík, Surface characterization of plasma treated polymers for applications as biocompatible carriers, Express Polym. Lett. 7, 535 (2013).

K.Novotná, M.Bačáková, N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, V.Lisá, V.Švorčík, L.Bačáková, Adhesion and growth of vascular smooth muscle cells on plasma-activated and biofunctionalized polyethylene, Materials 6, 1632 (2013).

J.Siegel, P.Juřík, Z.Kolská, V.Švorčík, Annealing of silver nanostructures sputtered on polytetrafluoroethylene, Surf. Interf. Anal. 45, 1063 (2013).

A.Macková, P.Malinský, R.Mikšová, R.I.Khaibullin, V.F.Valeev, V.Švorčík, P.Slepička, M.Šlouf, The characterization of PEEK, PET and PI implanted with Co ions to high fluences, Appl. Surf. Sci. 275, 311 (2013)

T.Hubáček, R.Khalili, N.Slepičková Kasálková, J.Siegel, V.Švorčík, Carbon coatings on polymers and their biocompatibility, Appl. Surf. Sci. 275, 43 (2013).

S.Trostová, I.Stibor, J.Karpíšková, Z.Kolská, V.Švorčík, Characterization of surface chemical modified carbon nano-particles, Mater. Lett. 102-103, 83 (2013).

A.Schaub, P.Slepička, I.Kašpárková, P.Malinsky, A.Mackova, V.Švorčík, Gold nanolayer and nanocluster coatings induced by heat treatment and evaporation technique, Nanoscale Res. Lett. 8, 249, 1 (2013).

A.Řezníčková, Z.Novotná, N.Slepičková Kasálková, V.Švorčík, Cytocompatibility of deposited gold nanostructures on glass substrate, Nanoscale Res. Lett. 8, 252, 1 (2013).

T.Sopuch, R.Drahovzalová, J.Rýdl, I.Bureš, M.Milichovský, J.Vytřasová, V.Švorčík, L.Vinklárková, Celulózové materiály v ošetřování ran, Hojení ran 7, 14 (2013).

N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, L.Bačáková, P.Sajdl, V.Švorčík, Cytocompatibility of plasma nanostructured biopolymers, Nucl. Instrum. Meth. B 307, 642 (2013).

A.Macková, P.Malinský, R.Mikšová, H.Pupíková, R.I.Khaibullin, V.Švorčík, P.Slepička, Annealing of PEEK , PET and PI implanted with Co ions to high fluencies, Nucl. Instrum. Meth. B 307, 598 (2013).

C.T.Souza, E.M.Stori, D.Fink, V.Vacík, V.Švorčík, R.M.Papaléo, L.Amaral, J.F.Dias, Electronic behavior of micro-structured polymer foils immersed in electrolyte, Nucl. Instrum. Meth. B 307, 222 (2013).

P.Slepička, I.Michaljaničová, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, S.Rimpelová, T.Ruml V.Švorčík, Poly-L-lactic acid modified by etching and grafting with gold nanoparticles, J. Mater. Sci. 48, 5871 (2013).

J.Siegel, O.Kvítek, O.Lyutakov, A.Řezníčková, V.Švorčík, Low pressure anneling of gold nanostructures, Vacuum 98, 100 (2013).

O.Lyutakov, J.Tuma, Y.Kalachyova, I.Huttel, V.Prajzler, V.Svorcik, Annealing of laser  patterned PMMA coated with gold and galium, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 24, 3541 (2013).

J.Tuma, O.Lyutakov, I.Huttel, P.Slepicka, V.Svorcik, Reversible patterning of PMMA doped with DR1 by laser scanning, J. Appl. Phys. 114, 093104, 1-4 (2013).

P.Slepička, I.Michaljaničová, V.Švorčík, Controlled biopolymer roughness induced by plasma and excimer laser treatment, Express Polym. Lett. 7, 950 (2013).

P.Slepička, I.Michaljaničová, N.Slepičková Kasálková, P.Sajdl, Z.Kolská, V.Švorčík, Cytocompatibility of plasma and thermally treated biopolymers, J. Nanomater. 238742, 1-10 (2013).

K.Novotna, P.Havelka, T.Sopuch, V.Lisa, L.Bacakova, K.Kolářová, V.Vosmanská, V.Švorčík, Cellulose-based materials as scaffolds for tissue engineering, Cellulose 20, 2263 (2013).

P.Slepička, I.Michaljaničová, P.Sajdl, P.Fitl, V.Švorčík, Nanostructuring and ablation of PLLA induced by excimer laser treatment, Appl. Surf. Sci. 283, 438 (2013).

J.Siegel, M.Polívková, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, V.Švorčík, Properties of silver coated PTFE and its biocompatibility, Nanoscale Res. Lett. 8, 388 (2013).

O.Kvítek, J.Siegel, V.Hnatowicz, V.Švorčík, Noble metal nanostructures-influence of structure and environment on their optical and electrical properties, J. Nanomater. 743684, 1-15 (2013).

J.Siegel, K.Kolářová, V.Vosmanská, S.Rimpelová, J.Leitner, V.Švorčík, Antibacterial properties of green-synthesized noble metal nanoparticles, Mater. Lett. 113, 59 (2013).

A.Vasina, P.Slepička, I.Kašpárková, Z.Kolská, O.Bláhová, V.Švorčík, Interaction of polypropylene with sputtered and evaporated Au nanolayers, Polym. Eng. Sci., 53, 2270 (2013).

Z.Kolská, N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, J.Siegel, V.Švorčík, Electrokinetic potential for characterization of nanosctructured flat solid surfaces, J. Nano Res. 25, 31 (2013).

V.Švorčík, Z.Kolská, J.Siegel, P.Slepička,"Short" dithiol and Au nanoparticles grafting on plasma treated polymer, J. Nano Res. 25, 40 (2013).

P.Slepička, O.Neděla, P.Sajdl, Z.Kolská, V.Švorčík, Polyethylenenaphtalate as an excellent candidate for ripple nanopatterning, Appl. Surf. Sci. 285B, 885 (2013).

Y.Kalachyova, O.Lyutakov, A.Solovyev, P.Slepička, V.Švorčík, Optical properties and luminescence of porphyrine/gold nanostructured composites, Nanoscale Res. Lett. 8, 547, 1-9 (2013).

Rimpelova, N.Slepičkova Kasalkova, P.Slepicka, V.Svorcik, T.Ruml, Cytocompatibility of Ar plasma treated polyhydroxybutyrate for fibroblasts and keratinocytes: adhesion molecules in action, FEBS J. 280, SI1, 603-603 (2013).

2012

J.Siegel, O.Kvítek, P.Slepička, J.Náhlík, J.Heitz, V.Švorčík, Ar+ sputtering of gold nanostructures and its characterization, Nucl. Instr. Meth. B272, 193 (2012).

N.Slepičková, P.Slepička, Z.Kolská, P.Sajdl, L.Bačáková, V.Švorčík, Cells adhesion and proliferation on Au nano-particles grafted polyethylene, Nucl. Instr. Meth. B272, 391 (2012).

P.Malinsky, A.Mackova, V.Hnatowicz, R.I.Khaibullin, V.F.Valeev, P.Slepicka, V.Svorcik, M.Slouf, V.Perina, Properties of PI, PEET and PET implanted by Ni ions to high fluences, Nucl. Instr. Meth. B272, 391, (2012)

Z.Kolská, A.Řezníčková, V.Hnatowicz, V.Švorčík, PTFE surface modification by Ar plasma and its characterization, Vaccum 86, 643 (2012).

V.Švorčík, O.Kvítek, J.Říha, Z.Kolská, J.Siegel, Thermal evoked nano-structuring of sputtered gold layers on glass by anneling, Vacuum 86, 729 (2012).

A.Řezníčková, A.Chaloupka, J.Heitz, Z.Kolská, V.Švorčík, Surface properties of polymers treated with F2 laser, Surf. Interf. Anal. 44, 296 (2012).

P.Slepička, S.Trostová, N.Slepičková, Z.Kolská, P.Sajdl, V.Švorčík, Surface modification of biopolymers by argon plasma and thermal treatment, Plasma Proc. Polym. 9, 197 (2012).

O.Lyutakov, I.Huttel, J.Siegel, V.Prajzler, J.Tuma, V.Švorčík, The manipulation of carbon nanotubes on a polymer surface using a laser beam, J. Mater. Sci. 47, 4585 (2012).

P.Slepička, T.Fidler, A.Vasina, V.Švorčík, Ripple-like structure on PLLA induced by gold deposition and thermal treatment, Mater. Lett. 79, 4 (2012).

P.Malinský, P.Slepička, V.Hnatowicz, V.Švorčík, Early stages of growth of gold layers sputter deposited on glass and silicon substrates, Nanoscale Res. Lett. 7, 241 (2012).

P.Slepička, S.Trostová, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, P.Malinský, A.Macková, L.Bačáková, V.Švorčík, Nanostructuring of polymethylpentene for improved cell adhesion and proliferation, Poly. Degr. Stab. 97, 1075 (2012)

A.Řezníčková, Z.Kolská, J.Siegel, V.Švorčík, Grafting of gold nanoobjects on plasma treated polymers by thiols, J. Mater. Sci. 47, 6297 (2012). 

Z.Kolská, A.Řezníčková, V.Švorčík, Surface properties of polyethyleneterephthalate foils of different thicknesses, J. Mater. Sci. 47, 6429 (2012).

O.Kvítek, M.Bot, V.Švorčík, A novel method of gold nanoparticle grafting on glass surface, Appl. Surf. Sci. 258, 8991 (2012). 

Z.Kolská, A.Řezníčková, O.Kvítek, V.Švorčík, Surface properties of thin gold layers sputtered on polymers, J. Nanosci. Nanotechnol. 12, 6652 (2012).

V.Švorčík, Z.Makajová, N.Kasálková, Z.Kolská, L.Bačáková, Plasma-modified and polyethylene glycol-grafted polymers for potential tissue engineering applications, J. Nanosci. Nanotechnol. 12, 6665, (2012).

O.Fryčková, T.Hubáček, P.Slepička, V.Švorčík, Properties of different carbon films on polyethyleneterephtalate, J. Nanosci. Nanotechnol. 12, 6754 (2012).

P.Slepička, N.Slepičková Kasálková, L.Bačáková, Z.Kolská, V.Švorčík, Enhancement of polymer biocompatibility by nanostructuring of polymer surface, J. Nanomater. 527403, 1 (2012). 

Z.Kolská, A.Řezníčková, V.Švorčík, Electrokinetic potential of selected polymer foils - theory and experiments, e-Polymers 83, 1 (2012).

J.Siegel, O.Kvítek, P.Ulbrich, Z.Kolská, P.Slepička, V.Švorčík, Progressive approach for metal nanoparticle synthesis, Mater. Lett. 89, 47 (2012).

P.Slepička, J.Siegel, O.Lyutakov, V.Švorčík, Nanostrukturovaný povrch polymerů stimulovaný laserem pro elektroniku a tkáňové inženýrství, Chem. Listy 106, 875 (2012).

O.Lyutakov, I.Huttel, J.Tůma, M.Kalbáč, M.Janoušek, V.Švorčík, Ordered graphene strips onto polymer backing prepared by laser scanning, Appl. Phys. Lett. 101, 173102 (2012).

P.Slepička, P.Juřík, Z.Kolská, P.Malinský, A.Macková, I.Michaljaničová, V.Švorčík, A novel method for biopolymer surface nanostructuring by platinum depositionand subsequent thermal annealing, Nanoscale Res. Lett. 7, 671 (2012).

2011

A.Řezníčková, Z.Kolská, V.Hnatowicz, P.Stopka, V.Švorčík, Comparison of glow argon plasma-induced surface changes of thermoplastic polymers, Nucl. Instrum. Meth. B 269, 83 (2011).

V.Švorčík, J.Siegel, P.Šutta J.Mistrík, P.Janíček, P.Worsch, Z.Kolská, Annealing of gold nano-structures sputtered on glass substrate, Appl. Phys. A 102, 605 (2011).

V.Švorčík, O.Kvítek, O.Lyutakov, J.Siegel, Z.Kolská, Annealing of sputtered gold nanostructures, Appl. Phys. A 102, 747 (2011).

J.Siegel, O.Lyutakov, Z.Kolská, V.Rybka, V.Švorčík, Properties of gold nano-layers sputtered on glass, Nanoscale Res. Lett. 6, 96 (2011).

P.Slepička, A.Chaloupka, P.Sajdl, J.Heitz, V.Švorčík, Angle dependent laser nanopatterning of PET surface, Appl. Surf. Sci. 257, 6021 (2011).

P.Žvátora, P.Řezanka, V.Prokopec, J.Siegel, V.Švorčík, V.Král, PTFE as a Substrate for Surface Enhanced Raman Spectroscopy, Nanoscale Res. Lett. 6, 366 (2011)

A.Řezníčková, Z.Kolská, V.Hnatowicz, V.Švorčík, Nano-structuring of PTFE surface by plasma treatment, etching and sputtering with gold, J. Nanopar. Res. 13, 2929 (2011).

V.Švorčík, A.Řezníčková, P.Sajdl, Z.Kolská, Z.Makajová, P.Slepička, Au nano-particles grafted on plasma treated polymers, J. Mater. Sci. 46, 7917 (2011).

L.Bacakova, E.Filova, M.Pařízek, T.Ruml, V.Švorčík, Control of cell adhesion, proliferation and differentiation on materials designed for body implants, Biotechnol. Adv. 29, 739 (2011)

J.Siegel, J.Heitz, V.Švorčík, Self-organized gold nanostructures on laser patterned PET, Surf. Coat. Technol. 206, 517 (2011).

P.Bublíková, R.Medlín, O.Bláhová, P.Slepička, V.Švorčík, Evaluation of Au thin films deposited on the PS, Chem. Listy 105, 763 (2011).

J.Siegel, R.Krajcar, Z.Kolská, P.Sajdl, V.Švorčík, Annealing of gold nano-structures sputtered on PTFE, Nanoscale Res. Lett. 6, 588 (2011).

V.Švorčík, Z.Kolská, O.Kvítek, J.Siegel, A.Řezníčková, P.Řezanka, K.Záruba, "Soft and rigid" dithiols and Au nanoparticles grafting on plasma treated PET, Nanoscale Res. Lett. 6, 607 (2011).

2010

T.Hubáček, O.Lyutakov, V.Rybka, V.Švorčík, Electrical properties of flash evaporated carbon nanolayers on PTFE, J. Mater. Sci. 45, 279 (2010).

V.Švorčík, Z.Kolská, T.Luxbacher, J.Mistrík, Properties of Au nano-layer sputtered on PET, Mater. Lett. 64, 611 (2010).

J.Siegel, P.Slepička, J.Heitz, Z.Kolská, P.Sajdl, V.Švorčík, Gold nano-wires and nano-layers at laser induced nano-ripples on PET, Appl. Surf. Sci. 256, 2205 (2010).

V.Švorčík, A.Chaloupka, P.Řezanka, P.Slepička, Z.Kolská, N.Kasálková, T.Hubáček, J.Siegel, Au-nanoparticles grafted on plasma treated PE, Rad. Phys. Chem. 79, 315 (2010).

N.Kasálková, Z.Makajová, P.Slepička, K.Kolářová, L.Bačáková, M.Pařízek, V.Švorčík, Cells adhesion and proliferation on plasma-treated and PEG-grafted PE, J. Adhes. Sci. Technol. 24, 743 (2010).

A.Vasina, P.Slepička, J.Švorčíková, P.Sajdl, A.Macková, V.Švorčík, Gold Nanolayers on Plasma Treated Polypropylene, J. Adhes. Sci. Technol. 24, 731 (2010).

Z.Kolská, J.Říha, V.Hnatowicz, V.Švorčík, Lattice parameter and expected density of Au nano-structures sputtered on glass, Mater. Lett. 64, 1160 (2010

A.Chaloupka, P.Šimek, P.Šutta, V.Švorčík, Influence of substrate on properties of gold nanolayers, Mater. Lett. 64, 1316 (2010).

Z.Kolská, J.Siegel, V.Švorčík, Size dependent density of gold nano-clusters and nano-layers deposited on solid surface, Coll.Czech. Chem. Commun. 75, 517 (2010).

P.Slepička, A.Vasina, Z.Kolská, T.Luxbacher, A.Macková, P.Malinský, V.Švorčík, Argon plasma irradiation of polypropylene, Nucl. Instrum. Meth. B 268, 2111 (2010).

B.Reisinger, M.Fahrner, I.Frischauf, S.Yakunin, V.Švorčík, A.Bartnik, C.Romanin, J.Heitz, EUV micropatterning for biocompatibility control of PET, Appl. Phys. A 100, 511 (2010).

O.Lyutakov, I.Huttel, J.Siegel, V.Prajzler, J.Oswald, V.Švorčík, CNTs manipulation on polymer stimulated by laser, Thin Solid Films 519, 1452 (2010).

V.Švorčík, A.Řezníčková, Z.Kolská, P.Slepička, Variable surface properties of PTFE foils, e-Polymers 133, 1 (2010).

R.Medlín, O.Bláhová, V.Švorčík, Evalution of Au thin films on PE and glass, Chem. Listy 104, S346 (2010).

2009

L.Grausova, J.Vacik, V.Svorcik, P.Slepicka, P.Bilkova, M.Vandrovcova, L.Bacakova, Fullerene C60 Films of Continuous and Micropatterned Morphology as Substrates for Adhesion and Growth of Bone Cells, Diamond Rel. Mater. 18, 578 (2009).

V.Švorčík, T.Hubáček, P.Slepička, J.Siegel, Z.Kolská, O.Blahová, A.Macková, V.Hnatowicz, Characterization of carbon nanolayers flash evaporated on PET and PTFE, Carbon 47, 1770 (2009).

A.Mackova, J.Bocan, R.I.Khaibullin, V.F.Valeev, P.Slepicka, P.Sajdl, V.Svorcik, RBS, UV-VIS and XPS characterization of 40 keV Ni+ implanted PEEK, PET and PI, Nucl. Instrum. Meth. B 267, 1549 (2009).

V.Švorčík, N.Kasálková, P.Slepička, K.Záruba, L.Bačáková, M.Pařízek, T.Ruml, A.Macková, Cytocompatibility of Ar plasma-treated and Au nanoparticle-grafted PE, Nucl. Instrum. Meth. B 267, 1904 (2009).

O.Lyutakov, V.Prajzler, I.Huttel, A.Jančárek, V.Švorčík, Pattern formation PMMA films by electric field, J. Polym. Sci. B 47, 1131 (2009).

V.Švorčík, A.Chaloupka, K.Záruba, V.Král, O.Bláhová, A.Macková, Deposition of gold nano-particles and nano-layers on polyethylene modified by plasma discharge and chemical treatment, Nucl. Instrum. Meth. B 267, 2484 (2009)

P.Slepička, Z.Kolská, J. Náhlík, V.Hnatowicz, V.Švorčík, Properties of Au nanolayers on polyethyleneterephtalate and polytetrafluorethylene, Surf. Interf. Anal. 41, 741 (2009).

M.Parizek, N.Kasalkova, L.Bacakova, P.Slepicka, M.Blazkova, V.Svorcik, Improved adhesion, growth and maturation of vascular cells on PE grafted with bioactive molecules, Inter. J. Mol. Sci. 10, 4352 (2009).

O.Lyutakov, I.Huttel, J.Siegel, V.Švorčík, Regular Surface Grating on Doped Polymer Induced by Laser Scanning, Appl. Phys. Lett. 95, 173103 (2009).

2008

A.Macková, V.Švorčík, P.Sajdl, Z.Starý, J.Pavlík, P.Malinský, M.Šlouf, RBS, XPS, and TEM study of metal and polymer interface modified by plasma treatment, Vacuum 82, 307 (2008).

V.Hnatowicz, V.Havránek, J.Bočan, A.Macková, J.Vacík, K.Kolářová, V.Švorčík, Modification of poly(aryl ether ether ketone) by ion implantation, Nucl. Instrum. Meth.B 266, 283 (2008).

P.Slepička, E.Rebollar, J.Heitz, V.Švorčík, Au coating on polyethyleneterephtalate modified and nanopatterned by UV laser irradiation, Appl. Surf. Sci. 254, 3585 (2008).

V.Švorčík, O.Lyutakov, I.Huttel, Thickness dependence of refractive index and optical gap of PMMA layers prepared under electrical field, J. Mater. Sci. Mater. El. 19, 363 (2008).

A. Mackova, P. Malinsky, J. Bocan, V. Svorcik , J. Pavlik, P. Sajdl, Study of Ag and PE interface after plasma treatment, phys. stat. sol. (c) 5, 964 (2008).

V.Kotál, P.Stopka, P.Sajdl, V.Švorčík, Thin layer of plasma treatment PE, Strength Mater. 40, 86 (2008).

P.Slepička, V.Švorčík, V.Rybka, M.Špirková, M.Šlouf, Surface properties of metal nanolayers sputtered on poly(ethyleneterephtalate), Optoel. Adv. Mater. Comm. 2, 153 (2008).

R.Mikulíková, V.Švorčík, J.Náhlík, T.Sopuch, P.Havelka, Cytocompatibility of surface ground PE doped with calcium salt of 6-carboxycellulose, Cellulose 15, 473 (2008).

L.Grausova, J.Vacik, V.Vorlicek, V.Svorcik, D.Soukup, M.Bacakova, L.Bacakova, Regionally-selective adhesion and growth of human osteoblast-like MG 63 cells on micropatterned fullerene C60 layers. J. Opto. Adv. Mater.10, 2071 (2008).

O. Lyutakov, V. Švorčík, I. Huttel, J. Siegel, N. Kasálková, P. Slepička, Refractive index of polymethylmethacrylate oriented by fluid temperature under electrical field, J. Mater. Sci. Mater. El. 19, 1064 (2008).

M.Vandrovcova, J.Vacik, V.Svorcik, P.Slepicka, N.Kasalkova, V.Vorlicek, V.Lisa, L.Bacakova, Fullerene C60 and hybrid C60/Ti films as substrates for adhesion and growth of bone cells, phys.stat.sol. (a) 205, 2252 (2008)

J.Siegel, A.Řezníčková, A.Chaloupka, P.Slepička, V.Švorčík, Ablation and water etching of plasma treated polymers, Rad. Eff. Def. Sol. 163, 779 (2008).

2007

V.Švorčík, I.Huttel, P.Paláček, Polymethylmethacrylate waveguide properties modified in electrical field, Mater. Lett. 61, 953 (2007).

O.Lyutakov, I.Huttel, V.Švorčík, Thermal stability of refractive index of PMMA layers prepared under electrical field, J. Mater. Sci. Mater. Electr. 18, 457 (2007).

V.Kotál, V.Švorčík, P.Slepička, O.Bláhová, P.Šutta, V.Hnatowicz, Gold Coating of PET Modified by Argon Plasma, Plasma Proc. Polym. 4, 69 (2007).

V.Švorčík, J.Siegel, P.Slepička, V.Kotál, M.Špirková, Au nanolayers deposited on PET and PTFE degraded by plasma discharge, Surf. Interf. Anal 39, 79 (2007).

O.Kubová, V.Švorčík, J.Heitz, S.Moritz, C.Romanin, P.Matějka, A.Macková, Characterization and cytocompatibility of carbon layers prepared by photo-induced chemical vapor deposition, Thin solid Films 515, 6765 (2007)

V.Švorčík, V.Kotál, J.Siegel, P.Sajdl, A.Macková, V.Hnatowicz, Ablation and water etching of poly(ethylene) modified by Ar plasma, Polym. Degr. Stab. 92, 1645 (2007).

L. Bacakova, L. Grausova, J. Vacik, A. Fraczek, S. Blazewicz, A. Kromka, M. Vanecek, V. Svorcik, Improved adhesion and growth of human osteoblast-like MG 63 cells on biomaterials modified with carbon nanoparticles, Diamond Rel. Mater. 16, 2133 (2007)

R. Mikulíková, K. Kolářová, V.Švorčík, B. Dvořánková, T. Sopuch, Surface structure and cells adhesion on doped polyethylene, Mater. Sci. Forum 567-568, 253 (2007).

P.Slepička, J.Heitz, J.Siegel, M.Špírková, V.Švorčík, F2-laser angle nanomodification of PET, Mater. Sci. Forum 567-568, 257 (2007).

J.Siegel, P.Slepička, V.Kotál, M.Novotná, O.Bláhová, V.Švorčík, Gold nanolayers prepared on PET, Mater. Sci. Forum 567-568, 261 (2007).

N.Kasálková, K. Kolářová, L. Bačáková, M. Pařízek, V. Švorčík, Cell adhesion and proliferation on modified PE, Mater. Sci. Forum 567-568, 269 (2007).

K. Kolářová, N. Kasálková, B. Dvořánková, J. Michálek, V. Švorčík, Surface modification of hydrogels and cell adhesion, Mater. Sci. Forum 567-568, 265 (2007).

2006

V.Švorčík, O.Kubová, P.Slepička, B.Dvořánková, A.Macková, V.Hnatowicz, Structural, chemical and biological properties of carbon layers sputtered on PET, J.Mater.Sci.Mater.Med. 17, 229 (2006)

V.Švorčík, P.Slepička, J.Švorčíková, M.Špírková, J.Zehentner, V.Hnatowicz, Characterization of evaporated and sputtered thin Au layers on PET, J.Appl.Polym.Sci. 99, 1698 (2006).

V.Švorčík, V.Kotál, O.Bláhová, M.Špírková, P.Sajdl, V.Hnatowicz, Modification of surface properties of polyethylene by Ar plasma discharge, Nucl.Instrum.Meth. B244, 365 (2006).

V.Švorčík, K.Kolářová, P.Slepička, A.Macková, M.Novotná, V.Hnatowicz, Modification of surface properties of high and low density polyethylene by Ar plasma discharge, Polym. Degr. Stab. 91, 1219 (2006).

V.Švorčík, K.Kolářová, B.Dvořánková, J.Michálek, E.Krumbholcová, V.Hnatowicz, Plasma modification of HEMA and EOEMA surface properties, Rad.Eff.Def.Sol. 161, 15 (2006).

L.Bačáková, L.Nosková, E.Filová, V.Švorčík, E.Koutná, V.Starý, J.Horník, Adheze cévních a kostních buněk na materiály pro tkáňové inženýrství, Čs.čas.fyz. 56, 74 (2006).

A. Macková, V. Švorčík, Z. Strýhal, J. Pavlík, RBS and AFM study of Ag and Au diffusion into PET influenced by plasma treatment, Surf. Interf. Anal. 38, 335 (2006).

T.Podgrabinski, V.Švorčík, A.Macková, V.Hnatowicz, P.Sajdl, Dielectric properties of doped PS  and PMMA, J. Mater. Sci. Mater. Electr. 17, 871 (2006).

J.Heitz, M.Olbrich, C.Romanin, I.Frischauf, V.Svorcik, O.Kubova, T.Peterbauer, Photochemical surface modification of polymers for biomedical applications, SPIE Proc. 6261, 387 (2006).

V.Švorčík, V.Kotál, P.Slepička, O.Bláhová, P.Šutta, Gold coating of polyethylene modified by plasma discharge, Polym. Eng. Sci.46, 1326 (2006).

2005

R.Mikulíková, L.Bačáková, V.Švorčík, Bicompatibility of polyethylene doped with oxycellulose, Mater.Sci.Forum 482, 251 (2005).

T.Podgrabinski, P.Slepička, V.Švorčík, Electrical properties of polymer composites, Mater.Sci.Forum 482, 391 (2005).

O.Kubová, R.Mikulíková, V.Švorčík, Biocompatibility of carbon layer on polymer, Mater.Sci.Forum 482, 247 (2005).

V. Švorčík, T.Podgrabinski, J.Náhlík, V. Rybka, V. Hnatowicz, Dielectric properties of doped polymethylmethacrylate, Mater.Lett. 59, 341 (2005).

V. Švorčík, M.Prajer, I.Huttel, V.Hnatowicz, J.Plešek, Modification of refractive index by doped polymers, Mater.Lett. 59, 280 (2005).

R.Mikulíková, S.Moritz, T.Gumpenberger, Ch.Romanin, L.Bačáková, V.Švorčík, J.Heitz, Cell microarrays on photochemically modified PTFE, Biomaterials 26, 5572 (2005).

A.Macková, R.Groetzschel, P.Nekvindová, J.Špirková, V.Švorčík, J.Zemek, Analysis surface and interfaces using nuclear analytical methods, Acta Phys. Slov. 55, 323 (2005)

A.Macková, V.Havránek, V.Švorčík, N.Djourelov, T.Suzuki, Degradation of PET, PEEK and PI induced by irradiation with 150keVAr+ and 1.76MeV He+ ions, Nucl.Instrum.Meth. B240, 245 (2005).

A.Macková, V.Peřina, V.Švorčík, J.Zemek, RBS, ERDA and XPS study of Ag and Cu diffusion in PET and PI polymer foils, Nucl.Instrum.Meth. B240, 303 (2005).

T.Podgrabinski, V.Švorčík, E.Hrabovská, V.Hnatowicz, Characterization of PS and doped PMMA, J.Mater.Sci.Mater.Electr. 16, 763 (2005).

2004

V.Švorčík, V.Rybka, M.Maryška, M.Špírková, J.Zehentner, V.Hnatowicz, Microscopic study of ultra-thin Au layers on PET, Eur.Polym.J. 40, 211 (2004).

V.Švorčík, R.Gardášová, V.Rybka, V. Hnatowicz, J.Červená, J.Plešek, Effect of electrical field on dipoles in polymer composites, J.Appl.Polym.Sci. 91, 40 (2004)

V.Švorčík, P.Tomášová, B.Dvořánková, V.Hnatowicz, R.Ochsner, H.Ryssel, Fibroblasts adhesion on ion beam modified PE, Nucl.Instrum.Meth. B 215, 366 (2004).

V.Švorčík, K.Ročková, E.Ratajová, J.Heitz, B.Dvořánková, Cell proliferation on UV-excimer lamp modified and grafted polytetrafluoroethylene, Nucl.Instrum.Meth. B 217, 307, 2004

L.Bačáková, E.Filová, F.Rypáček, V.Švorčík, V.Starý, Cell adhesion on artificial materials for tissue engineering, Physiol.Res. 53, 35 (2004).

K.Ročková, V.Švorčík, L.Bačáková, B.Dvořánková, J.Heitz, Biocompatibility of ion beam-modified and RGD-grafted polyethylene, Nucl.Instrum.Meth. B 225, 275 (2004).

P.Slepička, T.Podgrabinski, V.Švorčík, Comparison of gold layers prepared by sputtering and vacuum evaporation, Eng.Mech. 11, 357 (2004).

2003

J.Heitz, V.Švorčík, L.Bačáková, K.Ročková, E.Ratajová, D.Bauerle, B.Dvořánková, Fibroblast and smooth muscle cell adhesion on UV-modified PTFE in ammonium stmosphera, J.Biomed. Mater. Res.  67A, 130 (2003).

J.Heitz, T.Gumperberger, M.Li, C.Romanin, V.Švorčík, Cell Adhesion and proliferation on UV-light modified polymers, Tissue Eng. 9, 817 (2003).

T.Gumpenberger, J.Heitz, D.Bäuerle, H.Kahr, I.Graz, C.Romanin, V.Švorčík, Adhesion and proliferation of human endothelial cells on photochemically modified PTFE, Biomaterials, 24, 5139 (2003).

2002

J.Červená, J.Vacík, V.Hnatowicz, V.Švorčík, Z.Kobayashi, Coloring of radiation damages in ion-implanted PEEK: LiCl

V.Švorčík, K.Ročková, B.Dvořánková, V.Hnatowicz, H.Ryssel, Cells adhesion on modified polyethylene, J. Mater. Sci.37, 1183 (2002).

V.Švorčík, J.Zehentner, V.Rybka, P.Slepička, V.Hnatowicz, Characterization of thin Au layers on PET: discontinuous

K.Walachová, V.Švorčík, L.Bačáková, V.Hnatowicz, Smooth muscle cell interaction with modified PE, Biomaterials 23,2989 (2002).

2001

L.Bačáková, K.Walachová, V.Švorčík, V.Hnatowicz, Adhesion and proliferation of rat vascular smooth muscle cells on ion implanted PE, J. Biomed. Sci.-Polym. Ed. 12, 817        (2001).

V.Švorčík, V.Hnatowicz, P.Stopka, L.Bačáková, J.Heitz, H.Ryssel, Aminoacids grafting of Ar ions modified PE, Rad. Phys. Chem. 60, 89 (2001).

V.Švorčík, J.Králová, V.Rybka, J.Plešek, V.Hnatowicz, Temperature dependence of permittivity of polymer composites, J.Polym. Sci., Polym. Phys. 39, 831 (2001).

V.Hnatowicz, V Peřina, V.Švorčík, V.Rybka, D.Fink, J.Heitz, Degradation of PI by He, Ne, Ar and Kr ions, Nucl.Instrum.Meth. B175, 437 (2001).

V.Švorčík, J.Heitz, K.Walachová, T.Gumpenberger, L.Bačáková, Cell adhesion on PTFE   modified by UV irradiation, J.Mater.Sci.Lett. 20, 1941 (2001).

V.Starý, L.Bačáková, P.Glogar, J.Horník, V.Švorčík, Measurement of surface properties of graphite for biomedicical applications, Inz. Biomater. 4, 10 (2001).

V.Hnatowicz, J.Vacík, V.Švorčík, V.Rybka, H.Ryssel, A.Kluge, Emission of volatile degradation products from polymer irradiated with heavy ions, Rad.Eff.Def.Sol. 155, 195 (2001).

1982-2000

V.Švorčík,  K.Walachová, K.Prošková, B.Dvořánková, D.Vogtová, H.Ryssel, Adhesion and proliferation of keratinocytes on ion modified polyethylene, J.Mater.Sci.Mater.Med. 11, 655 (2000).

L.Bačáková, V.Mareš, M.G.Bottone, C.Pellicciari, V.Lisá, V.Švorčík, Fluorine ion implanted PS improves growth and viability of vascular smooth muscle cells in culture,    J.Biomed. Mater. Res. 49, 369 (2000).

V.Švorčík, K.Prošková, V.Hnatowicz, V.Rybka, Alanine grafting of ion beam modified polyethylene, J.Appl. Polym. Sci. 75, 1144 (2000).

K.Prošková, V.Švorčík, V.Rybka, V.Hnatowicz, Selected degradation reactions in PE irradiated with Ar and Xe ions, Rad. Phys. Chem. 58, 153 (2000).

L.Bačáková, V.Mareš, V.Lisá, V.Švorčík, Molecular mechanism of improved adhesion and growth of an endothelial cell line cultured on PS implanted with F ions, Biomaterials 21, 1173 (2000).

V.Hnatowicz, V.Peřina, J.Vacík, V.Švorčík, V.Rybka, A.Kluge, Degradation of PI and PET irradiated with Ar ions, studied by RBS and NDP techniques, Nucl. Instr. Meth. 161/163, 1099 (2000).

V.Švorčík, H.Tichá, V.Rybka, V.Hnatowicz, Characterization of polymeric film by ellipsometry, J. Mater.Sci. Lett. 19, 679 (2000).

V.Švorčík, O.Ekrt, V.Rybka, J.Lipták, Permittivity of polyethylene and polyethylene-terephtalate, J.Mater. Sci. Lett. 19, 1843 (2000).

J.Vacík, V.Hnatowicz, V.Popok, V.Švorčík, V.Rybka, E.Arenholz, D.Fink, Annealing  behaviour of B atoms implanted into PET, Nucl. Instr. Meth. B 166/167, 637 (2000).

V.Švorčík, V.Rybka, J.Vacik, V.Hnatowicz, R.Öchsner, H.Ryssel, Li+ grafting of ion modified polyethylene, Nucl. Instrum.Meth. B 149, 331 (1999).

V.Švorčík, K.Prošková, V.Rybka, V.Hnatowicz, Iodine penetration and doping of ion modi-fied polyethylene, Nucl. Instrum. Meth. B 149, 312 (1999).

V.Švorčík, K.Efimenko, V.Rybka, V.Hnatowicz, Ga penetration into polymers, Appl. Phys. A68, 357 (1999).

K.Efimenko, V.Rybka, V.Švorčík, V.Hnatowicz, Mechanism of conductivity in metal-polymer-metal structures, Appl. Phys. A 68, 479 (1999).

V.Švorčík, K.Prošková, V.Hnatowicz, E.Arenholz, A.Kluge, Polyimide modified by irradiation with C+ and N+ ion beams, Polym. Degr. Stab. 65, 131 (1999).

V.Švorčík, K.Prošková, K.Walachová, H.Tichá, V.Rybka, Comparative investigation implantation of effects induced in PE by implantation with C+ and O+ ions, J.Mater.Sci.Lett. 18, 1723 (1999).

V.Hnatowicz, J.Vacík, V.Švorčík, V.Rybka, On anomalous concentration depth profiles of atoms implanted into polymers, Nucl. Instr. Meth. 136, 568 (1998).

V.Švorčík, K.Prošková, V.Rybka, V.Hnatowicz, Water diffusion in polyethylene modified by ion irradiation, Polym. Degr. Stab. 60, 431 (1998).

V.Švorčík, K.Prošková, V.Rybka, V.Hnatowicz, Y.Kobayashi, Changes of PEEK surface chemistry by ion irradiation, Mater. Lett. 36, 128 (1998).

J.Vacík, V.Hnatowicz, V.Švorčík, Y.Kobayashi, D.Fink, Damage profile examination on ion irradiated PEEK by Li doping and NDP technique, Nucl. Instrum. Meth. B 141, 216, (1998).

V.Švorčík, I.Miček, V.Rybka, L.Palmetshofer, V.Hnatowicz, Ion beam ablation of polytetrafluorethylene, J. Appl. Polym. Sci. 69, 1257 (1998).

V.Švorčík, E.Arenholz, V.Rybka, R.Öchsner, H.Ryssel, AFM surface investigation of PE modified by ion bombardement, Nucl. Instrum. Meth. B 142, 349 (1998).

K.Efimenko, V.Rybka, V.Švorčík, V.Hnatowicz, Electrical properties  of  Au-Polystyrene-Au submicron structure, Appl. Phys. A 67, 503 (1998).

V.Švorčík, V.Rybka, J.Vacík, V.Hnatowicz, Y.Kobayashi, Doping of ion irradiated PEEK from water solution of LiCl, Polym. Degr. Stab. 62, 535 (1998).

V.Švorčík, V.Rybka, V.Hnatowicz, L.Wang, N.Angert, Electrical resistivity and thermoelectric power of carbon black loaded PE modified by GeV ion irradiation, Polym. Deg. Stab. 55, 115 (1997).

V.Švorčík, V.Rybka, V.Hnatowicz, K.Smetana, Structure and biocompatibility of ion beam modified polyethylene, J. Mater. Sci. Mat. Med. 8, 435 (1997).

V.Hnatowicz, J.Vacík, V.Švorčík, V.Rybka, D.Fink, R.Klett, Doping of ion irradiated PET from water solution of LiCl, Phys. Stat. Sol. (a) 159, 327 (1997).

V.Švorčík, V.Rybka, V.Hnatowicz, R.Öchsner, H.Ryssel, Degradation of polyimide by implantation with Ar+ ions, J. Appl. Polym Sci. 64, 723 (1997).

V.Švorčík, I.Miček, V.Rybka, V.Hnatowicz, Polyimide degradation induced by irradiation with N+ ions, J. Mater. Res. 12, 1661 (1997).

V.Švorčík, V.Rybka, V.Hnatowicz, I.Stibor, P.Stopka, Synthesis of grafted polyethylene by ion beam modification, Polym. Degr. Stab. 58, 143 (1997).

V.Hnatowicz, J.Vacík, V.Švorčík, V.Rybka, D.Fink, Redistribution of iodine in PE modified by ion irradiation, Czech J. Phys. 47, 255 (1997).

V.Švorčík, V.Rybka, I.Miček, V.Hnatowicz, M.Vognar, Electron beam modification of  polyethylene and polystyrene, J. Appl. Polym. Sci. 64, 2529 (1997).

V.Švorčík, E.Arenholz, V.Rybka, V.Hnatowicz, AFM surface morphology investigation of ion beam modified polyimide, Nucl. Instrum. Meth. B112, 663 (1997).

V.Švorčík, V.Rybka, K.Efimenko, V.Hnatowicz, Deposition of polystyrene by vacuum evaporation, J.Mater. Sci. Lett. 16, 1564 (1997).

V.Hnatowicz, J.Vacík, V.Švorčík, V.Rybka, D.Fink, R.Klett, Doping of PETP modified by 150 keV Ar ion bombardement, Rad. Measur. 28, 777 (1997).

V.Švorčík, R.Endršt, V.Rybka, V.Hnatowicz, Modification of polyethyleneterepthalate surface by implantation of Sb+ ions, Eur. Polym. J. 32, 747 (1996).

O.Jankovskij, V.Švorčík, V.Rybka, V.Hnatowicz, Modification of polyethylene by implantation with F+ ions and iodination, J. Appl. Polym. Sci. 60, 1455 (1996).

L.Bačáková, V.Švorčík, V.Rybka, I.Miček, V.Hnatowicz, Adhesion and proliferation of cultured human aortic smooth muscle cells on PS implanted with N+, F+ and Ar+ ions: correlation with polymer surface polarity, Biomaterials 17, 1121 (1996).

V.Švorčík, R.Endršt, V.Rybka, V.Hnatowicz, Time dependence of the number of    unpaired electrons and the sheet resistance in ion irradiated polymers, Mater. Lett. 28, 441 (1996).

V.Hnatowicz, J.Vacík, V.Švorčík, V.Rybka, D.Fink, R.Klett, Iodine diffusion and   trapping in polyethylene implanted with F+ and As+ ions to different fluences, Nucl. Instrum. Meth. B114, 81 (1996).

V.Švorčík, V.Rybka, O.Jankovskij, V.Hnatowicz, Free volume limited diffusion in ion modified polymers, J. Appl. Polym. Sci. 61, 1097 (1996).

D.Bäuerle, E.Arenholz, V.Švorčík, J.Heitz, N.Bityurin, Laser induced surface modification structure formation and ablation of polymers, Proc.SPIE-Int. Soc. Opt. Eng. 2403, 312 (1996).

V.Švorčík, R.Endršt, V.Rybka, E.Arenholz, V.Hnatowicz, F.Černý, Nitrogen implantation into polyimide, Eur. Polym. J. 31, 189 (1995).

V.Švorčík, V.Rybka, V.Hnatowicz, L.Bačáková, V.Lisá, Surface properties and biocompatibility of ion implanted polymers, J. Mater. Chem. 5, 27 (1995).

V.Odzhaev, I.Azarko, V.Hnatowicz, O.Jankovskij, V.Rybka, V.Švorčík, The properties of polyethylene and polyamide implanted with B+ ions to high doses, Mater.Lett. 23, 163 (1995).

V.Švorčík, V.Rybka, I.Miček, V.Hnatowicz, J.Kvítek, Study of polycarbonate degradation induced by irradiation with He+ ions, J. Mater. Res. 10, 468 (1995).

V.Hnatowicz, J.Kvítek, V.Švorčík, V.Rybka, Anomalous diffusion of I ions into  polypropylene implanted with F+ and I+ ions, J. Appl. Polym. Sci. 55, 451 (1995).

V.Švorčík, J.Kozlova, V.Rybka, V.Hnatowicz, Diffusion of FeCl3 into ion implanted polyethylene, Mater. Lett. 23, 321 (1995).

V.Hnatowicz, J.Kvítek, V.Švorčík, V.Rybka, Long-term changes of polypropylene implanted with I+ions, Eur. Polym. J. 31, 449 (1995).

V.Švorčík, I.Miček, V.Rybka, V.Hnatowicz, Surface properties of PE implanted with N+, F+ and Ar+ ions, Mater. Lett. 23, 167 (1995).

V.Hnatowicz, V.Švorčík, V.Rybka, O.Jankovskij, D.Fink, R.Klett, Doping of latent tracks in polyethylene by iodine diffusion, Nucl.Tracks Rad. Meas. 25, 71 (1995).

V.Švorčík, V.Rybka, I.Stibor, V.Hnatowicz, J.Kvítek,  Electrical conductivity of ion implanted polyimide, J. Electrochem. Soc. 142, 590 (1995).

L.Bačáková, V.Švorčík, V.Rybka, V.Hnatowicz, V.Mareš, Ion implantation improves adhesion of human vascular smooth muscle cells to polymeric supports in culture, J.Mol.Cell. Cardiol. 27, A107 (1995).

V.Švorčík, V.Rybka, V.Hnatowicz, L.Bačáková, Polarity, resistivity and biocompatibility of polyethylene doped with carbon black, J. Mater. Sci. Lett. 14, 1732 (1995).

V.Hnatowicz, V.Švorčík, V.Rybka, D.Fink, R.Klett, Doping of ion implanted polyethylene with metallocarborane, Nucl. Instrum. Meth. B 105, 241 (1995).

R.Endršt, V.Švorčík, V.Rybka, V.Hnatowicz, Surface modification of polyethylene by ion implantation, Rad. Eff. Def. Sol. 137, 25 (1995).

V.Švorčík, R.Endršt, V.Rybka, V.Hnatowicz, F.Černý, Modification of polyethyleterephtalate on implantation of nitrogen ions, J.Electrochem. Soc. 141, 582 (1994).

V.Popok, V.Hnatowicz, J.Kvítek, V.Rybka, V.Švorčík, Dual implantation of silicon with   boron and argon ions, Phys. Stat. Sol. (a) 141, 93 (1994).

V.Švorčík, V.Rybka, O.Jankovskij, V.Hnatowicz, Electrical resistivity of carbonblack-loaded polyethylene modified by ion implantation, J. Mater. Res. 9, 643 (1994).

V.Hnatowicz,  J.Kvítek, V.Rybka, V.Švorčík, Ion implantation into polyethylene and polypropylene, Appl. Phys. A53, 349 (1994).

V.Švorčík, V.Rybka, I.Miček, O.Jankovskij, V.Popok, V.Hnatowicz, Structure and properties of polymers modified by ion implantation,  Eur. Polym. J. 30, 1411 (1994).

V.Hnatowicz, J.Kvítek, V.Havránek, V.Švorčík, V.Rybka,  Depth profiles of As atoms implanted into Ti and TiO2, Rad. Eff. Def. Sol. 128, 167 (1994).

V.Hnatowicz, J.Kvítek, V.Švorčík, V.Rybka, V.Popok,  Anomalous diffusion of Pb atoms into  polyethylene implanted with F+ and As+ ions to different dosses, Nucl. Instrum. Meth. B93/94, 282 (1994).

V.Švorčík, V.Rybka, V.Hnatowicz, J.Kvítek, Electrical resistivity of polymers modified by ion irradiation, Mater. Lett. 19, 329 (1994).

V.Popok, V.Hnatowicz, V.Švorčík, V.Rybka, Defects formation in the dual B+ and N+ ions implanted silicon, Czech J. Phys. 44, 949 (1994).

E.Arenholz, V.Švorčík, J.Heitz, D.Bäuerle, Now coherent structure formation on UV-laser irradiated polymers, 'Excimer Lasers', ed. L.D.Laude, Kluwer cad. Publ., Dortrecht, NATO ASI Ser. E256, 237 (1994).

V.Hnatowicz, J.Kvítek, V.Švorčík, V.Rybka, V.Popok, Oxygen incorporation in polyethylene implanted with 150 keV Sb ions, Czech J. Phys. 44, 621 (1994).

V.Švorčík, V.Rybka, V.Hnatowicz, J.Kvítek, The influence of implantation condition on the surface structure of polypropylene, J. Appl. Polym. Sci. 49, 1299 (1993).

V.Švorčík, V.Rybka, J.Švorčíková, V.Hnatowicz, J.Kvítek, Diffusion of alkaline chlorides into polypropylene, Eur. Polym. J. 29, 923 (1993).

V.Hnatowicz, V.Havránek, J.Kvítek, V.Švorčík, V.Rybka, Non-regular depth profiles of iodine ions implanted into polypropylene, Jpn. J. Appl. Phys. B32, (1993).

V.Švorčík, V.Rybka, R.Endršt, V.Hnatowicz, J.Kvítek, Ion implantation into polyethylene, J. Electrochem. Soc. 140, 549 (1993).

V.Švorčík, V.Rybka, R.Endršt, V.Hnatowicz, J.Kvítek, Ion implantation into polyethylene, J. Electrochem. Soc. 140, 549 (1993).

V.Švorčík, V.Rybka, R.Endršt, V.Hnatowicz, P.Seidl, Surface modification of polypropylene and polyethylene by ion implantation, J.Appl. Polym. Sci. 49, 1939(1993).

V.Hnatowicz, J.Kvítek, V.Švorčík, V.Rybka, Oxidation of polyethylene implanted with As ions to different fluences, Eur. Polym. J. 29, 1255 (1993).

V.Hnatowicz, V.Havránek, J.Kvítek, V.Švorčík, V.Rybka, RBS study of oxidation processes in PP and PE implanted with fluorine ions,  Nucl. Instrum. Meth. B80/81, 1059 (1993).

V.Švorčík, V.Rybka, P.Seidl, V.Hnatowicz, J.Kvítek, K.Geryk, Ion implantation enhanced adhesion of polypropylene, Mater. Lett. 12, 434 (1992).

V.Švorčík, V.Rybka, A.Dohnálková, Laser etching of InP in aqueous solutions, Semicond. Sci. Technol. 6, 942 (1992).

V.Švorčík, V.Rybka, K.Volka, V.Hnatowicz, J.Kvítek, Ion implantation into polypropylene, Jpn. J. Appl. Phys. B31, 291 (1992).

V.Havránek, V.Hnatowicz, J.Kvítek, V.Rybka, V.Švorčík, Determination of SiOx layer stechiometrie by proton and á-particles scattering, Nucl. Instrum. Meth. B68, 223 (1992).  

V.Švorčík, V.Rybka, K.Volka, V.Hnatowicz, J.Kvítek, Influence of the iodine implantation on the properties of polypropylene, Appl. Phys. Lett. 61, 1168 (1992).

V.Rybka, J.Genzer, V.Švorčík, Remark on In/GaAs and In/Pt/GaAs reactions for ohmic contact preparation, Mater. Lett. 10, 178 (1991).

V.Havránek, V.Hnatowicz, J.Kvítek, V.Rybka, V.Švorčík, Depth profiles of Sb atoms implanted into Ti, Radiat. Eff. Def. Sol. 118, 151 (1991).

E.Arenholz, V.Švorčík, T.Kefer, J.Heitz, D.Bäuerle, On the structure formation in UV-laser ablated polyethyleneterephtalate, Appl. Phys. A53, 330 (1991).

V.Švorčík, V.Rybka, Effect of laser light on n-GaAs photoetching, Appl. Phys. A51, 61   (1990).

V.Švorčík, V.Rybka, Laser stimulated etching of n-Si in aqueous solutions, Mater.Lett. 9, 204 (1990).

V.Švorčík, V.Rybka, Závislost absorbované hloubky v Si, GaAs a InP na energii dopadajícího světla, Jem. mech. opt. 9, 277 (1990).

V.Švorčík, V.Rybka, Laser etching of n-Si, J.Electrochem. Soc. 138, 1947 (1991).

Z.Vymazal, K.Volka, Z.Vymazalová, V.Švorčík, Effect of the reaction products on the stability of PVC mixtures stabilized by Ba and Cd stearates, Eur. Polym. J. 18, 211, (1982).

V.Novák, V.Švorčík, Z.Vymazalová, Z.Vymazal, Zařízení pro studium fotodegradace PVC, Plasty Kauc. 21, 329 (1984).

Z.Vymazal, V.Švorčík, K.Volka, Z.Vymazalová, Photodegradation of PVC stabilized by Ba, Ca, Cd and Zn stearates, Eur. Polym. J. 21, 151 (1985).

Z.Vymazal, V.Švorčík, K.Volka, Z.Vymazalová, Photodegradation of PVC stabilized with Cd stearates I., Eur. Polym. J. 21, 899 (1985).

Z.Vymazal, V.Švorčík, Photodegradation of PVC stabilized with Cd stearates II, Eur. Polym. J. 21, 1035 (1985).

V.Švorčík, A.Sarnecki, Z.Vymazalová, Z.Vymazal, Studium stabilizační účinnosti kovových mýdel ve směsích PVC přirozeným a umělým povětrnostní stárnutí, Plasty Kauc. 23, 200, (1986)

V.Švorčík, V.Rybka, V.Myslík, Laser stimulated etching of n-type semiconductor, Chem. Phys. Lett. 144, 548 (1988).

V.Švorčík, V.Rybka, V.Myslík, Photoelectrochemical etching of n-GaAs and nInP, Phys. Stat. Sol. a 106, K35 (1988).

V.Kubeček, V.Myslík, V.Rybka, V.Švorčík, Souprava pro aplikace laseru v polovodičové technice, Jem. mech. opt. 7, 221 (1988).

V.Švorčík, V.Rybka, J.Pokorný, Photochemical etching of n-GaAs in hydroxides, J. Electrochem. Soc. 136, 1241 (1989).

V.Švorčík, V.Rybka, V.Myslík, Laser stimulated etching of n-GaAs, Czech. J. Phys. B39, 1042 (1989).

V.Švorčík, V.Rybka, V.Myslík, Photoetching of n-GaAs in Na+ and K+ salts, Chem. Phys. Lett. 157, 390 (1989).

V.Švorčík, V.Rybka, Photoetching of GaAs in Fe3+ and Fe2+ salts, Mater. Lett. 8, 259 (1989).

V.Rybka, V.Myslík, V.Švorčík, J.Genzer, Description of a technological laser usable for preparation of ohmic contacts to n-GaAs by graded gap, Cryst. Prop. Prep. 20, 247, (1989)

V.Švorčík, V.Rybka, V.Myslík, D.Šmídová, Photochemical etching of n-GaAs, Cryst. Prop. Prep. 20, 243 (1989).

V.Švorčík, V.Rybka, Laser etching of n-GaAs in chlorides, Jpn. J. Appl. Phys. B28, 1669 (1989).

V.Švorčík, V.Rybka, Laser induced etching of GaAs in oxidizing and reducing mediums, Chem. Phys. Lett. 164, 549 (1989).

V.Švorčík, V.Rybka, Laser etching of n-GaAs in aqueous solutions, Mater. Lett. 9, 14 (1989).

Aktualizováno: 31.5.2022 16:45, Autor: Petr Slepička

Vyučované předměty:

 • Biomateriály
 • Nanomateriály
 • Úvod do studia materiálů
 • Struktura a vlastnosti polymerů
 • Nanomateriály pro bioaplikace a farmacii
×

Vyzvané kapitoly v knihách

Kniha1

V.Švorčík, V.Hnatowicz, Properties of polymers modified by plasma discharge and ion beam, In: Polymer Degradation and Stability Res Dev (Ed. L.B.Albertov), Nova Sci. Publ., New York, pp. 171-216 (2007). ISBN 978-1-60021-827-9

originál

L.Bačáková, V.Švorčík, Cell colonization control by physical and chemical modification of materials, In: Cell Growth Processes: New Research (Ed. D.Kimura), Nova Sci. Publ., New York, pp. 5-56 (2008). ISBN 978-1-60456-132-6

šířka 215px

L.Bačáková, L.Grausova, J.Vacik, A.Frazcek, S.Blazewicz, A.Kromka, M.Vanecek, M.Nesladek, V.Švorčík, Carbon nanoparticles as substrates for cell adhesion and growth, In: Nanoparticles: New Research (Ed. S.L.Lombardi), Nova Sci. Publ., New York, pp. 39-107 (2008).
ISBN: 978-1-60456-704-5

šířka 215px

L.Bačáková, L.Grausova, J.Vacik, A.Frazcek, S.Blazewicz, A.Kromka, M.Vanecek, M.Nesladek, V.Švorčík, Carbon Nanoparticles as Substrates for Cell Adhesion and Growth, In: New Cell Adhesion Research (Eds. P.Nott & M.Temple), Nova Sci. Publ., New York, pp. 119-184 (2009).
ISBN: 978-1-60692-378-8

originál

L.Bačáková, L.Grausova, J.Vacik, A.Frazcek, S.Blazewicz, A.Kromka, M.Vanecek, M.Nesladek, V.Švorčík, Carbon Nanoparticles as Substrates for Cell Adhesion and Growth, In: Encyclopedia of Nanotechnology (2 Volume Set), (Ed. E.D. Carlson), Nova Sci. Publ., New York, pp. 1027-1094 (2009). ISBN: 978-1-60692-079-4

šířka 215px

P.Havelka, T.Sopuch, V.Hnatowicz, P.Suchý, J.Gajdziok, M.Milichovský, V.Švorčík, Chapter 6, Chemistry, technology and applications of oxidizedcelluloses, In: Cellulose: Structure and Properties, Derivatives and Industrial Uses (Eds. A.Lejeune & T.Deprez), Nova Sci. Publ., New York, pp. 172-213 (2010).ISBN: 978-1-6087388-7

originál

V.Švorčík, Z.Kolská, P.Slepička, J.Siegel, V.Hnatowicz, From gold nano-particles through gold nano-wire to gold nano-layers on substrate, In: Gold Nanoparticles: Properties, characterization and Fabrication (Ed. P.E. Chow), Nova Sci. Publ., New York, pp.1-57 (2010). ISBN: 978-1-61668-009-1

originál

V.Švorčík, Z.Kolská, P.Slepička, J.Siegel, V.Hnatowicz, In: From gold nano-particles through gold nano-wire to gold nano-layers on substrate, Nova Sci. Publ., New York, pp.1-92 (2010). ISBN: 978-1-61668-316-0

originál

P.Slepička, J.Siegel, Zolská, V.Hnatowicz, V.Švorčík, Different microscopy approach for solid surface characterization, In: Microscopy: Science, Technology, Applications and Education vol.2 (ed. A.Mendez Vilas and J.Diaz Alvarez), Formatex Research Center, Badajoz, Spain, pp. 1483-1494 (2010). ISBN: 978-84-614-6190-5

originál

O.Lyutakov, J.Siegel, V.Hnatowicz, V.Švorčík, Optical lattices prepared by laser treatment on polymers, In: Optical Lattices: Structures, Atoms and Solitons, (Ed. B.J. Fuentes), Nova Sci. Publ., New York, pp. 1-64 (2011). ISBN: 978-1-61324-937-6

originál

V.Svorcik, Z.Kolska, P.Slepicka, J.Siegel, V.Hnatowicz, From Gold Nano-Particles through Nano-Wire to Gold Nano-Layers on Substrate, In: Nanotechnology Research Biographical Sketches and Research Summaries (Ed. B.A.Horvath), Nova Sci. Publ., New York,  pp. 245-246 and 282-283 (2011). ISBN: 978-1-61209-285-0

originál

J.Siegel, O.Kvítek, Z.Kolská, P.Slepička, V.Švorčík, Gold nanostructures prepared on solid surface, In: Metallurgy - Advances in Materials and Processes (Ed. Y.Pardhi), chapter 3, InTech Publ., Rijeka, pp. 43-70 (2012). ISBN: 978-953-51-0736-1

originál

P.Slepička, T.Hubáček, N.Slepičková Kasálková, S.Trostová, V.Švorčík, The properties and application of carbon nanostructures, In: Polymer Science, (Ed. F.Yilmaz), InTech Publ., Rijeka, pp. 175-202 (2013). ISBN: 978-953-51-0941-9

originál

V.Švorčík, P.Slepička, J.Siegel, O.Lyutakov, A.Řezníčková, O.Kvítek, T.Hubáček, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, Nanostructuring of Solid Surfaces, In: Nanostructures: Properties, Production Methods and Applications, (Ed. Y.Dong), Nova Sci. Publ., New York, pp. 1-110 (2013). ISBN: 978-1-62618-081-9


originál

A.Řezníčková, O.Kvítek, J.Siegel, Z.Kolská, V.Švorčík, Gold nano-objects grafting on substrates for tissue and electronics engineering, In: Recent Research Developments in Materials Science 9, (Ed. S.G.Pandalai), Research Signpost, Kerala, India, pp. 177-203 (2013). ISBN: 978-81-308-0466-8

originál

P.Slepička, J.Siegel, O.Lyutakov, N.Slepičková Kasálková, V.Švorčík, Characterization of surface structures induced by: laser, plasma, thermal treatment, metallization, grafting, In: Atomic Force Microscopy (AFM): principles, modes of operation and limitations, (Ed. H.Yang), Nova Sci. Publ., New York, pp. 213-282 (2014). ISBN: 978-1-63117-172-7

originál

Kolářová, V.Vosmanská, S.Rimpelová, V.Švorčík, Physical-chemical properties of cellulose-based materials and its antibacterial properties, Chapter 20, In: Cellulose and Cellulose Derivatives: Synthesis, Modification, Nanostructure and Applications, (Ed. I.H.Mondal), Nova Sci. Publ., New York, pp. 421-454 (2015). ISBN: 978-1-63483-127-7

originál

J.Siegel, P.Slepička, A.Řezníčková, V.Švorčík, Noble metal nanoparticles prepared by metal sputtering into solutions and their grafting to polymer surface, In: Nanoparticles Technology (Ed. M.Aliofkhazraei), InTech Publ., Rijeka, pp. 73-102 (2015). ISBN: 978-953-51-4416-8

originál

N.Slepičková Kasálková, P.Slepička, Z.Kolská, V.Švorčík, Wetting and other surface properties of modified polymers, In: Surface Energy and Wetting, (Ed. M.Aliofkhazraei), InTech Publ., Rijeka, pp. 323-356 (2015). ISBN: 978-953-51-4240-9

Anibacterials (originál)

J.Siegel, O.Lyutakov, V.Vosmanská, M.Pišlová, M.Polívková, Y.Kalachyova, V.Švorčík, Smart metal nanostructures for effective bacterial inhibition, In: Antibacterials: Synthesis, Chapter 2 in: Properties and Biological Activities, (Ed. E.Collins), Nova Sci. Publ., New York, pp. 27-68 (2016). ISBN: 978-1-63485-793-2

Kniha_biopolym (originál)

P.Slepička, N. Slepičková Kasálková, I.Michaljaničová, P.Juřík, Z.Kolská, V.Švorčík, Chapter 3, Surface nanostructuring of biopolymers for tissue engineering, In: Biopolymers: Structure, Performance and Applications (Ed. A.K.Mishra, Ch. M. Hussain and S. B. Mishra), Nova Sci. Publ., New York, pp. 35-67 (2017). ISBN: 978-1-53611-846-9

pic3 (originál)

A.Reznickova, O.Kvitek, D.Fajstavr, N.Slavikova, V.Svorcik, Substrate effects of noble metal nanostructures prepared by sputtering, In: Noble and Precious Metals - Properties, Nanoscale Effects and Applications, (Ed. M. S. Seehra), InTech Publ., Rijeka, pp 161-185 (2018). ISBN: 978-1-78923-293-6

J.Siegel, M.Staszek, M.Polívková, M.Valová, P.Šuláková, V.Švorčík, Structure-dependent biological response of noble metals: From nanoparticles, through nanowires to nanolayers, In: Noble and Precious Metals - Properties, Nanoscale Effects and Applications, (Ed. M. S. Seehra), InTech Publ., Rijeka, pp 311-339 (2018). ISBN: 978-1-78923-293-6

image003 (originál)

P.Slepička, N.Slepičková Kasálková, Z.Kolská, V.Švorčík, Chapter 14: Surface Modification of Polymer Substrates for Biomedical Applications, In: Surface Modification of Polymers, Methods and Applications (Eds. J.Pinson and D.Thiry), Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 398-426 (2020). ISBN: 978-3-527-34541-0

 ◳ svorcik chapter 2021.2 (jpg) → (originál)

O.Kvitek, E.Mutylo, B.Vokata, P.Ulbrich, D.Fajstavr, A.Reznickova, V.Svorcik, Photochemical Preparation of Silver Colloids in Hydroxypropyl Methylcellulose for Antibacterial Materials with Controlled Release of Silver, Coatings 10, 1046, 1-14 (2020). In: Antibacterial Surfaces, Thin Films, and Nanostructured Coatings (ed. D.Valerini), MDPI, Basel, 95-108 (2021). ISBN: 978-3-0365-1632-5

 ◳ Svorcik.kapitola.2022 (jpg) → (šířka 215px)

R.Elashnikov, E.Miliutina, V.Svorcik, O.Lyutakov, Diazonium-modification of plasmonic surfaces designed by laser ablation, In: Aryl Diazonim Salts and Related Compounds (ed. M.M.Chemini, J.Pinson, F.Mousli), Springer, Schwiterland, Cham, 345-359 (2022). ISBN: 978-3-031-04397-0

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi