Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav inženýrství pevných látek  → O ústavu → Zaměstnanci → Václav Švorčík
iduzel: 24311
idvazba: 30589
šablona: stranka
čas: 14.7.2024 15:41:46
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 24311
idvazba: 30589
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ipl.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/zamestnanci/svorcik'
iduzel: 24311
path: 8548/24136/24137/24168/24243/24299/24311
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Resize of Obr1 (originál) Resize of Obr2 (originál) Resize of Obr3 (originál) Resize of Obr4 (originál) Resize of Obr5 (originál)

 

šířka 215px

Ing.

Technologie výroby a zpracování polymerů VŠCHT Praha 1981
CSc. Technologie makromolekulárních látek VŠCHT Praha 1985
Doc. Materiálové inženýrství VŠCHT Praha 1992
DrSc. Elektronika a vakuová technika

AVČR 1994

Prof. Materiálové inženýrství VŠCHT Praha 2000

 

Věděcko-výzkumná činnost

Studium modifikovaných polymerů pro tkáňové inženýrství

šířka 215px     šířka 215px     šířka 215px
spolupráce:       N. Slepičková Kasálková, P. Slepička, V. Švorčík

rámci řešené problematiky jsou studována zejména následující témata:

 • studium adheze a proliferace buněk hladkého svalstva a keratinocytů na modifikovaných popř. následně roubovaných (např. aminokyselinami, kovovými nanočásticemi) polymerech
 • modifikace je prováděna iontovým svazkem, plasmou nebo laserovým světlem
 • depozice uhlíkových struktur na původní a modifikovaný polymer, jejich chemické ukotvení na povrchu substrátu
 • studium povrchových a fyzikálně chemických vlastností ve vztahu k interakci s živými buňkami (biokompatibilita)
 • adheze, proliferace a diferenciace buněk jsou studovány metodou in vitro
 • práce má interdisciplinární charakter (chemie, fyzika, biologie)
 • experimenty jsou příspěvkem k léčbě ztráty kožního krytu (např. léčbě těžkých popálenin, cukrovky, bércových vředů) a aplikace pro přípravu cévních protéz

  

Modifikace substrátů a jejich vlastnosti, příprava kovových nanostruktur

originál

originál      originál    

spolupráce:      P. Slepička, J. Siegel, A. Řezníčková, O. Kvítek, V. Švorčík

V rámci řešené problematiky jsou studována zejména následující témata:

 • studium povrchové modifikace - aktivace substrátů (zejména polymerů) iontovým svazkem, plasmatickým výbojem nebo laserovým světlem 
 • příprava a charakterizace kovových nanostruktur depozicí na substrát (nanočástice, nanovrstvy) 
 • chemické navázání nanostruktur a dalších chemických sloučenin (např. biologicky aktivních látek) na povrch aktivovaného substrátu
 • studium zejména povrchových, elektrických, magnetických a biologických vlastností
 • práce má interdisciplinární charakter (chemie, fyzika, biologie)
 • experimenty jsou příspěvkem k přípravě např. cévních a kyčelních protéz, ke konstrukci podložek s povrchovými magnetickými vlastnostmi

  

"Zelený" vodík - příprava, skladování a jeho využití

   Vodik1 (originál)        

spolupráce:      O. Lyutakov,  R. Elashnikov, E. Miliutina, , V. Burtsev,  V. Švorčík

V rámci řešené problematiky jsou studována zejména následující témata:                      Vodik2 (originál)

 • fotolýza vody - příprava „zeleného“ H2
 • plazmon-asisotvaná syntéza látek pro pevnofázové skladování vodíku na bázi organických kovalentních sití (COFs)
 • plazmonika v palivových článcích jako náhrada katalytické
  platiny a podstatné snížení pracovní teploty palivových článků

              

  Slunce a nanomateriály pro využití CO2 ze vzduchu