Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav inženýrství pevných látek  → Studium → Studijní materiály → Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech
iduzel: 24323
idvazba: 30604
šablona: stranka_ikona
čas: 23.6.2024 00:07:50
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 24323
idvazba: 30604
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ipl.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/studijni-materialy/chem-faz-rovn'
iduzel: 24323
path: 8548/24136/24137/24168/24260/24302/24323
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech

Sylabus

 1. Sylabus 2021

Přednášky

 1. Stavové chování a termodynamické funkce pevných látek v oblasti vysokých tlaků, magnetický příspěvek k termodynamickým funkcím, extrapolace Cp mimo oblast stability
 2. Substituční roztoky, směšovací a dodatkové termodynamické funkce roztoků v závislosti na jejich složení, model asociujícího roztoku
 3. Podmřížkový model roztoků (roztoky stechiometrických sloučenin, intersticiální roztoky, iontové taveniny)
 4. Experimentální metody získávání termodynamických dat pevných látek
 5. Metody pro odhad termodynamických dat pevných látek
 6. Možnosti ab-initio výpočtů termodynamických dat pevných látek
 7. Počítačový systém FactSage (termodynamická data čistých látek, taveniny a pevné roztoky)
 8. Experimentální metody stanovení fázových rovnovah a konstrukce fázových diagramů
 9. Výpočet rovnovážného složení komplexních heterogenních systémů metodou minimalizace celkové Gibbsovy energie systému, rovnováhy v systémech elektricky nabitých částic - vodné roztoky elektrolytů, iontové taveniny
 10. Termodynamický popis částečně otevřených systémů (nestechiometrické fáze, stálý chemický potenciál v okolní atmosféře)
 11. Výpočet fázových rovnováh z termodynamických dat, konstrukce fázových diagramů v částečně otevřených soustavách typu Me-O a Me1-Me2-O
 12. Počítačový systém FactSage (termodynamické výpočty, fázové diagramy, chemické rovnováhy)
 13. Termodynamika povrchů a fázových rozhraní, (struktura povrchů, povrchová energie, povrchové napětí)
 14. Vliv povrchů na fázové a chemické rovnováhy (zvýšení tenze par, snížení teploty tání, termodynamická stabilita polymorfních forem)

Navazující předměty (workshopy)

P126005 Experimentální metody ...

 1. Úvod
 2. Termická analýza a kalorimetrie - teoretické základy
 3. Termická analýza a kalorimetrie - aplikace při charakterizaci pevných látek
 4. Rovnovážná měření

P126006 Termodynamické modelování ...

 1.  Základy termodynamiky a termodynamické vlastnosti čistých látek
 2.  Rovnováhy chemických reakcí poevných látek
 3.  Termodynamický popis vícesložkových fází (roztoků)
 4.  Rovnováhy ve vícesložkových heterogenních systémech
 5.  Termodynamická data pro rovnovážné výpočty
 6.  Výpočetní software a vybrané aplikace
Aktualizováno: 10.12.2023 15:24, Autor: Jindřich Leitner

Vyučující

 • prof. Jindřich Leitner
 • prof. David Sedmidubský
×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi