Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav inženýrství pevných látek  → Studium → Studijní materiály → Termodynamika materiálů
iduzel: 24304
idvazba: 30583
šablona: stranka_ikona
čas: 23.6.2024 01:02:19
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 24304
idvazba: 30583
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ipl.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/studijni-materialy/termodynamika-materialu'
iduzel: 24304
path: 8548/24136/24137/24168/24260/24302/24304
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Termodynamika materiálů

Přednášky

 1. Základní termodynamické vztahy a principy
 2. Stavové chování a termodynamické vlastnosti pevných látek
 3. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách
 4. Chemická rovnováha jednoduchých reakcí pevných látek
 5. Ellinghamovy diagramy, Kelloggovy diagramy
 6. Výpočet rovnovážného složení jednoduchých chemicky reagujících systémů
 7. Roztoky - směšovací a dodatkové veličiny, model regulárního roztoku
 8. Velmi zředěné roztoky, alternativní volba standardních stavů
 9. Pevné roztoky
 10. Fázové diagramy binárních systémů
 11. Fázové rovnováhy v binárních systémech, výpočet rovnovážného složení
 12. Fázové diagramy ternárních systémů
 13. Výpočet rovnovážného složení složitých heterogenních systémů
 14. Povrch pevných látek a rovnováhy v disperzních systémech

Tabulky

 1. Atomové hmotnosti prvků
 2. Hustoty a molární objemy při tlaku p° = 101 kPa a teplotě Tref = 298,15 K, koeficienty objemové roztažnosti a koeficienty objemové stlačitelnosti
 3. Standardní slučovací entalpie při teplotě 298,15 K, standardní molární entropie při teplotě 298,15 K a konstanty teplotní závislosti standardní molární tepelné kapacity při stálém tlaku
 4. Teploty fázových přeměn při tlaku p° = 101 kPa, entalpie fázových přeměn a změny molárních tepelných kapacit doprovázející fázové přeměny
 5. Hodnoty příspěvků pro odhad Cpm a Sm při teplotě 298,15 K anorganických látek v pevném stavu s převážně iontovou vazbou
  A: Příspěvky kationtů
  B: Příspěvky aniontů

 6. Tenze nasycených par
 7. Závislost standardní reakční Gibbsovy energie na teplotě (hodnoty konstant A a B jsou odvozeny z dat uvedených v TABULCE III)
 8. Konstanty Redlichovy - Kisterovy rovnice pro vybrané binární a pseudobinární systémy
 9. Termodynamické vlastnosti prvků rozpuštěných v kapalném železe
  A: Data pro přepočet standardních chemických potenciálů a interakční koeficienty při teplotě 1873 K
  B: Křížové interakční koeficienty při teplotě 1873 K

 10. Termodynamické vlastnosti prvků rozpuštěných v kapalné mědi
  A: Data pro přepočet standardních chemických potenciálů a interakční koeficienty       při teplotě 1473 K
  B: Křížové interakční koeficienty při teplotě 1473 K

 11. Termodynamické vlastnosti kyslíku rozpuštěného v roztavených prvcích
 12. Termodynamické vlastnosti síry rozpuštěné v roztavených prvcích

Příklady pro cvičení 2019

 1. 20.9.2021
 2. 27.9.2021
 3. 4.10.2021
 4. 11.10.2021
 5. 18.10.2021
 6. 25.10.2021
 7. 1.11.2021
 8. 8.11.2021
 9. 15.11.2021
 10. 22.11.2021
 11. 6.12.2021
 12. 13.12.2021
Aktualizováno: 8.12.2021 08:00, Autor: Jindřich Leitner

Vyučující

 • prof. Jindřich Leitner
×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi