Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav inženýrství pevných látek  → Studium → Studijní materiály → Termodynamika materiálů
iduzel: 24304
idvazba: 30583
šablona: stranka_ikona
čas: 7.12.2021 16:40:07
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Termodynamika materiálů

Přednášky

 1. Základní termodynamické vztahy a principy
 2. Stavové chování a termodynamické vlastnosti pevných látek
 3. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách
 4. Chemická rovnováha jednoduchých reakcí pevných látek
 5. Ellinghamovy diagramy, Kelloggovy diagramy
 6. Výpočet rovnovážného složení jednoduchých chemicky reagujících systémů
 7. Roztoky - směšovací a dodatkové veličiny, model regulárního roztoku
 8. Velmi zředěné roztoky, alternativní volba standardních stavů
 9. Pevné roztoky
 10. Fázové diagramy binárních systémů
 11. Fázové rovnováhy v binárních systémech, výpočet rovnovážného složení
 12. Fázové diagramy ternárních systémů
 13. Výpočet rovnovážného složení složitých heterogenních systémů
 14. Povrch pevných látek a rovnováhy v disperzních systémech

Tabulky

 1. Atomové hmotnosti prvků
 2. Hustoty a molární objemy při tlaku p° = 101 kPa a teplotě Tref = 298,15 K, koeficienty objemové roztažnosti a koeficienty objemové stlačitelnosti
 3. Standardní slučovací entalpie při teplotě 298,15 K, standardní molární entropie při teplotě 298,15 K a konstanty teplotní závislosti standardní molární tepelné kapacity při stálém tlaku
 4. Teploty fázových přeměn při tlaku p° = 101 kPa, entalpie fázových přeměn a změny molárních tepelných kapacit doprovázející fázové přeměny
 5. Hodnoty příspěvků pro odhad Cpm a Sm při teplotě 298,15 K anorganických látek v pevném stavu s převážně iontovou vazbou
  A: Příspěvky kationtů
  B: Příspěvky aniontů

 6. Tenze nasycených par
 7. Závislost standardní reakční Gibbsovy energie na teplotě (hodnoty konstant A a B jsou odvozeny z dat uvedených v TABULCE III)
 8. Konstanty Redlichovy - Kisterovy rovnice pro vybrané binární a pseudobinární systémy
 9. Termodynamické vlastnosti prvků rozpuštěných v kapalném železe
  A: Data pro přepočet standardních chemických potenciálů a interakční koeficienty při teplotě 1873 K
  B: Křížové interakční koeficienty při teplotě 1873 K

 10. Termodynamické vlastnosti prvků rozpuštěných v kapalné mědi
  A: Data pro přepočet standardních chemických potenciálů a interakční koeficienty       při teplotě 1473 K
  B: Křížové interakční koeficienty při teplotě 1473 K

 11. Termodynamické vlastnosti kyslíku rozpuštěného v roztavených prvcích
 12. Termodynamické vlastnosti síry rozpuštěné v roztavených prvcích

Příklady pro cvičení 2019

 1. 20.9.2021
 2. 27.9.2021
 3. 4.10.2021
 4. 11.10.2021
 5. 18.10.2021
 6. 25.10.2021
 7. 1.11.2021
 8. 8.11.2021
 9. 15.11.2021
 10. 22.11.2021
 11. 6.12.2021
Aktualizováno: 30.11.2021 09:19, Autor: Jindřich Leitner

Vyučující

 • prof. Jindřich Leitner
×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi